Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

10 pravidiel pre testovanie pracovného potenciálu

Vďaka našim pravidelným praktickým radám, vtipom, či seminárom dokážete efektívne budovať tím, vyberať nových zamestnancov a neustále sa vzdelávať. Stačí, ak sa prihlásite na odber našich noviniek a nič vám už neujde!

1.

Dostatočne informujte vašich ľudí o tom, aký účel testovanie má. Nezabudnite, že má dve rovnocenné roviny: vždy sa jedná o rozvoj firmy aj rozvoj zamestnancov (spoznanie ich potenciálu, nastavenie tréningu, správne obsadenie pozície…) a nenúťte ich k vyplneniu.

2.

Postarajte sa o to, aby mali na vyplnenie dostatočný časový priestor.

3.

Vopred sa rozhodnite, na aké otázky chcete získať odpoveď a čo vás pre danú pozíciu zaujíma.

4.

Nerozhodujte sa len na základe testu, hoci je to dôležitý doplnok celku. Prihliadnite aj k praktickým zručnostiam, produkcii a motivácii danej osoby, referenciám alebo reálnym skúsenostiam.

5.

Nikdy nezverejňujte výsledky testu bez súhlasu testovaného.

6.

Nepoužívajte výsledky testu, aby ste testovanej osobe dokázali, že je hrozná a mala by sa zlepšiť (takto princíp nefunguje).

7.

Dajte ľuďom šancu získať spätnú väzbu o výsledkoch.

8.

Po dvoch rokoch alebo silných emocionálnych impulzoch test opakujte. Výsledok sa môže zmeniť.

9.

Pri testovaní je zachované právo ochrany osobných údajov. Nikto okrem zadávateľa nesmie vedieť meno ani iné údaje testovaného uchádzača alebo zamestnanca.

10.

Nedávajte testovaným osobám balík dotazníkov a testov, ktorých vypĺňanie by presiahlo 1,5 hodiny (ak bude testovanie dlhšie, rozdeľte ho na dve časti).

TIP

Naučte sa vyhodnocovať testy a získajte tak 100% výhod testovania (vieme, že testovanie najlepšie funguje vtedy, ak ho využíva osoba, ktorá perfektne pozná prostredie firmy a jej tím.)

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť