Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

10 pravidiel pre testovanie pracovného potenciálu

Vďaka našim pravidelným praktickým radám, vtipom, či seminárom dokážete efektívne budovať tím, vyberať nových zamestnancov a neustále sa vzdelávať. Stačí, ak sa prihlásite na odber našich noviniek a nič vám už neujde!

1.

Dostatočne informujte vašich ľudí o tom, aký účel testovanie má. Nezabudnite, že má dve rovnocenné roviny: vždy sa jedná o rozvoj firmy aj rozvoj zamestnancov (spoznanie ich potenciálu, nastavenie tréningu, správne obsadenie pozície…) a nenúťte ich k vyplneniu.

2.

Postarajte sa o to, aby mali na vyplnenie dostatočný časový priestor.

3.

Vopred sa rozhodnite, na aké otázky chcete získať odpoveď a čo vás pre danú pozíciu zaujíma.

4.

Nerozhodujte sa len na základe testu, hoci je to dôležitý doplnok celku. Prihliadnite aj k praktickým zručnostiam, produkcii a motivácii danej osoby, referenciám alebo reálnym skúsenostiam.

5.

Nikdy nezverejňujte výsledky testu bez súhlasu testovaného.

6.

Nepoužívajte výsledky testu, aby ste testovanej osobe dokázali, že je hrozná a mala by sa zlepšiť (takto princíp nefunguje).

7.

Dajte ľuďom šancu získať spätnú väzbu o výsledkoch.

8.

Po dvoch rokoch alebo silných emocionálnych impulzoch test opakujte. Výsledok sa môže zmeniť.

9.

Pri testovaní je zachované právo ochrany osobných údajov. Nikto okrem zadávateľa nesmie vedieť meno ani iné údaje testovaného uchádzača alebo zamestnanca.

10.

Nedávajte testovaným osobám balík dotazníkov a testov, ktorých vypĺňanie by presiahlo 1,5 hodiny (ak bude testovanie dlhšie, rozdeľte ho na dve časti).

TIP

Naučte sa vyhodnocovať testy a získajte tak 100% výhod testovania (vieme, že testovanie najlepšie funguje vtedy, ak ho využíva osoba, ktorá perfektne pozná prostredie firmy a jej tím.)

Tím Performia