Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

3 tipy ku kvalifikácii zamestnancov

Mnoho firiem zlepšuje znalosť jazyka svojich zamestnancov a umožňuje im zadarmo absolvovať jazykové kurzy v rámci pracovnej doby. Niekedy aj v priestoroch firmy. Aj keď to znie ako veľmi zaujímavý bonus, nie vždy sú zamestnanci vďační a nie vždy sa naučia z kurzu vyťažiť čo najviac. Jednou z príčin je to, že to majú zadarmo. Skúsenosti mnohých zamestnávateľov sú také, že keď nechajú zamestnancov, aby si čiastočne na kurzy prispievali, ich záujem a pravdepodobne aj výsledky sú lepšie. Vďaka našim pravidelným praktickým radám zostanete v obraze. Stačí sa prihlásiť na odber našich noviniek a všetky tipy, novinky a aktuality zo sveta HR, ľudských zdrojov, výberu zamestnancov, či budovania úspešných tímov získate medzi prvými!

TIP 1: Veci zadarmo nemajú takú hodnotu, ako tie, za ktoré sa platí!

Dnes je už takmer štandardom školiť zamestnancov, a tak zvyšovať ich vedomosti a kompetenciu, ktoré majú viesť k lepším výsledkom. Mnoho firiem ešte stále posiela na školenie tých zamestnancov, ktorí dosahujú horšie výsledky, a dúfa, že sa vďaka školeniu dostanú na úroveň tých najlepších. Bohužiaľ, často sa mýlia, a preto je takáto snaha úplne nefunkčná. Školenie zužitkujú najlepšie tí, ktorí sú už teraz výkonní. Pokiaľ totiž oni zvýšia svoju produkciu napríklad o 25%, má to oveľa väčší efekt, ako keď ju o 25% zvýšia tí najslabší.

TIP 2: Vzdelanie je za odmenu, nie za trest!

Keď firma príde o skúseného pracovníka, je to pre ňu veľká strata a často sa tejto predstavy desí. Pokiaľ je vo firme niekto, kto svojou kvalifikáciou mnohonásobne prevyšuje ostatných, je veľmi dôležité, aby svoje vedomosti a skúsenosti odovzdával v rámci firmy ďalej. Žiadna firma nemôže stáť na vedomostiach jedného človeka. Motivujte odborníka k tomu, aby viedol internú kvalifikáciu a dajte mu na starosť zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Pozrite si vzdelávanie, ktoré ponúka Performia.

TIP 3: Naštartujte pravidelné interné kvalifikácie vašich zamestnancov!

 

Tím Performia

Späť na všetky články >>

 

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť