Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

3 varovné kontrolky kvalitného pohovoru

Dnes sa s Vami chceme podeliť o skúsenosť z praxe pri prijímaní zamestnancov. V online podmienkach môže byť ťažšie rozoznať skutočný potenciál kandidáta. Preto mám pre Vás jeden konkrétny príklad s tromi jasnými bodmi.

Taktiež ste už pred sebou mali, rovnako ako ja, kandidáta, ktorý si: cení dobré medziľudské vzťahy a úprimnosť medzi kolegami,  verí v tímového ducha, a sám o sebe hovorí, že patrí medzi komunikatívnych a pozitívne naladených ľudí? Na prvý pohľad to znie dobre. Rozhodne to ale neznamená, že je to pravda. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

3 varovné kontrolky pre kvalitný pohovor

Preto tu pre Vás máme tri situácie, v ktorých by sa Vám pri pohovore s kandidátom mali zapnúť varovné kontrolky. Tu sú:

1. Odpoveď kandidáta, keď ste sa spýtali, akým prínosom bol pre predchádzajúceho zamestnávateľa, bola veľmi všeobecná. Povedal, že to predsa nie je dôležité pre pozíciu, na ktorú sa teraz hlási. Aj keď “z vrecka” vytiahol číslo, ktorým vyčíslil svoje výsledky, nevedel detailne popísať, ako presne to dosahoval.

Prvá varovná kontrolka: Kandidát nevie konkrétne a detailne popísať výsledky, ktoré dosiahol a cestu, ako sa k nim dopracoval.

2. Staval sa do role extrémne schopného človeka, ktorý všetko rieši. Mimochodom, nezabudol uviesť, s kým dôležitým sa pozná. Taktiež tvrdil, že vždy tvrdo pracuje a dosahuje tie najlepšie výsledky. Na tom, samozrejme, nie je nič zlé, pokiaľ by sa nerobil až výrazne zaujímavým v zmysle „tu som a som úžasný“.

Druhá varovná kontrolka: Ste po pohovore presvedčený, že máte pred sebou veľmi zaujímavého kandidáta? A je to tým, že sám sa robil zaujímavým? Alebo je tým, že sa zaujímal o Vašu firmu, a o svoju potenciálnu prácu?

3. Medzi rečou trochu hodnotil svojho predchádzajúceho zamestnávateľa. Alebo sa zmienil, že otázky v dotazníku, ktoré vypĺňal, sú zbytočné, pretože nesúvisia s pozíciou, na ktorú sa hlási, a navyše, nie je podľa neho správne zaujímať sa o jeho predchádzajúcu pozíciu, ktorá bola úplne iná.

Tretia varovná kontrolka: Kandidát kritizuje predchádzajúceho zamestnávateľa alebo je kritický a zhadzuje postup Vášho výberového konania, či otázok, ktoré mu kladiete. Alebo dokonca obracia Vaše otázky proti Vám.

Riziko prijať takéhoto človeka je naozaj veľmi veľké. Vyzerá to na neproduktívneho človeka, ktorý bude robiť veci pre svoj vlastný prospech a môže ísť aj za hranice toho, čo sa môže a má. Pokiaľ narazíte na niekoho podobného, radšej hľadajte ďalej, akoby ste sa mali vystavovať nebezpečenstvu. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť