Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Aj záhradu treba polievať

Môžeme povedať, každá vec v tomto našom vesmíre sa nachádza v nejakom stave. Môže to byť auto, naša domácnosť, telo, firma, spoločnosť, ale aj partnerské vzťahy. Všetko okolo nás a my sami.

Napríklad taká záhrada. Jej stav, alebo ako my zvykneme hovoriť kondíciu, ovplyvňujú minimálne ročné obdobia. V zime je nijaká, na jar sa prebúdza, v lete kvitne a v jeseni pomaly odznieva. Ale okrem toho jej kondícia závisí aj od počasia a najmä od našej starostlivosti, pretože aj v tom najpríhodnejšom období bez našej starostlivosti uvädá a mizne.

Existujú rôzne stavy – kondície. Krízu spojenú s “koronavírusom” a ochorením COVID 19 by sme mohli prirovnať ku kondícii Núdza. (Podľa L. Ron Hubbarda rozlišujeme základné kondície Neexistencia, Nebezpečenstvo, Núdza, Normál, Nadbytok a Moc). Veci buď expandujú alebo sa zmršťujú. Nezostávajú rovnaké. V zásade máme iba 3 činnosti. Prvou je expanzia, druhou je úsilie zostať rovnaký alebo nezmenený a treťou je zmršťovanie alebo ubúdanie. Posledné dve sú podobné, čo sa potenciálu týka a obidve spôsobia úbytok. Toto znamená, že jedinou istou budúcnosťou, ktorá môže zaručiť prežitie, je expanzia (rozmach). Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Aby človek prežil, musí expandovať, čo je jediný bezpečný stav, v ktorom môže nejaká činnosť fungovať. Tam sa chceme spolu s vami dostať. Avšak v súčasnosti potrebujeme zvládnuť tu prítomnú kondíciu Núdza. Našťastie vieme ako na to. Sú spísané presné kroky, vzorce, ktoré keď dôsledne vykonávame, tak túto kondíciu zvládneme a vrátime sa do, pre súčasnosť, želaného stavu – kondície, čo je Normál. Základný vzorec, ako na to, pozostáva z piatich krokov:

1. Propagujte. To platí pre organizáciu. Jednotlivému človeku radšej povedzme: “Produkuj”. Je to prvý bod, ktorému musíme venovať pozornosť. Čo je vlastne propagácia? Je to dostávanie vecí do povedomia, obehu, dostávanie samého seba do povedomia. Jednoducho komunikujte. Povedzte niečo. Zaujímajte sa o to, čo Vaši klienti alebo obchodní partneri robia, čo ich trápi, s čím by ste im mohli pomôcť. Teraz všetci čušia, sú ticho, vyčkávajú. Bude Vás teda ohromne počuť. Propagácia to nie sú len drahé reklamné kampane. Je to akýkoľvek druh komunikácie. Telefonáty klientom aj z domova, maily a podobne. A vo veľkej miere práve aj inzercia a výberové konania. My sme živí. Ešte stále žijeme a chceme aj naďalej.
2. Zmeňte štýl svojej práce. Kreativite sa tu medze nekladú.
3. Šetrite. Tento bod je v danej kondícii až na treťom mieste. A väčšina ľudí naokolo to robí naopak. Začne práve týmto krokom. Obrovská chyba.
4. Potom sa pripravte na dodávanie.
5. Musíte upevniť disciplínu alebo upevniť etiku. V tomto navôkol vyčkávajúcom a „spiacom“ režime by mal byť majiteľ, respektíve kľúčoví manažéri stabilným a pevným bodom pre svoj manšaft. Keď už sa nedá riadne produkovať (chodiť po návštevách, dodávať služby, atď.), existuje množstvo činností, ktoré sa dajú robiť. My sme sa tento týždeň okrem iného venovali aj gruntovaniu firmy, kvalifikácii, dokončujeme mnohé z cyklov, na ktoré pri normálnej prevádzke nezostával čas.

Ešte jedna rada na záver. Keď štatistiky idú dole, čo robiť? Existuje len jedna vec, ktorá nám zostáva. A tou je poriadok a vedomie, že akákoľvek produkcia dvíha morálku. Ak máte záujem o konzultácie s odborným konzultantom, tak neváhajte a ozvite sa nám.

Performia tím

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť