Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ak chcete predvídať, ako bude novoprijatý zamestnanec svoju prácu vykonávať, spoznajte jeho pracovný potenciál

Po produktivite (hlavná téma magazínu #01) sa poďme venovať ďalšiemu faktoru, ktorým je pracovný potenciál. V oblasti práce a podnikania je to oveľa zaujímavejší a dôležitejší faktor ako v oblasti športu. Prečo? Pretože v športe, ak hráte povedzme v nejakom futbalovom tíme a ste produktívny, a neskôr by ste prišli do nášho tímu, hra je v podstate rovnaká. Ihrisko, góly, pravidlá, počet hráčov – všetko je rovnaké. Avšak v podnikaní, keď prechádzate z jednej firmy do inej, „hra“ môže byť veľmi odlišná. Veľkosť spoločnosti, situácia na trhu, typy produktov, silná konkurencia alebo monopol – veľa vecí je odlišných. A ak poznáme pracovný potenciál, potom môžeme s pomerne vysokou presnosťou predpovedať, ako bude daný človek schopný určitú prácu vykonávať. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Na úvodnej prednáške zvyknem dávať jeden príklad, ktorý je tak trochu pritiahnutý za vlasy. Použijem ho aj tu. Povedzme, že idete prijať bývalého profesionálneho boxera. Aká produkcia sa očakáva od boxera? No predsa „knockouty“. Čím viac knockoutov, tým je boxer úspešnejší. Pozrime sa na toho nášho. Vyprodukoval veľa knockoutov. A vy ho chcete prijať do vašej firmy na inú prácu. A ak by ste preverili jeho pracovný potenciál, mohli by ste vidieť, že nemá vôbec žiadne porozumenie, čo sa ľudí týka. Nie je empatický. A ak sa pozeráte na jeho predchádzajúcu produkciu – knockouty – vidíte, že to nie je dôvod, ktorý by ho v jeho úspešnej kariére zastavoval. On niekoho knocoutoval a povie si: „To, že leží na zemi, je jeho problém a nie môj. Ja som vyhral.“ Ale vo vašej firme bude zodpovedný za zákaznícky servis. Tu mu už nebude stačiť to, že je to produktívny boxer, pretože nedostatok porozumenia s ľuďmi ho bude v tejto hre na ceste k úspechu veľmi stopovať.

…Vďaka systému Performia môžeme vyhodnotiť, ktorá osoba sa hodí ku ktorému typu práce.

Na druhej strane máme osobu, ktorá má naopak vysoké porozumenie a je k ľuďom veľmi empatická. Ak by sa, povedzme chcela stať boxerom, mohol by to byť veľký problém. Pretože, ak by napríklad niekoho knockoutovala, mohla by povedať: „Och prepáč. Ako sa cítiš? Nechcel so Ti rozflákať nos, ale chcem vyhrať.“ Z tohto príkladu môžete teda vidieť, že problém môže byť v oboch smeroch. Preto, ak viete vyhodnocovať pracovný potenciál – a toto je oblasť, kde máme veľmi veľa dlhoročných skúseností – môžete naozaj mnohé predvídať. Je preto veľmi osožné poznať už pri rozhodnutí prijať alebo neprijať, či sa daná osoba hodí na danú prácu. Každá práca kladie na človeka úplne iné požiadavky. Nehovoriac o tom, že v každej firme môže výkon na prvý pohľad rovnakej pozície klásť na človeka veľmi rozdielne požiadavky.

Pracovný potenciál odhaľuje aj to, ako sú zamestnanci verní svojej firme, alebo sú to prelietaví vtáci. Ako sú rýchli pri výkone svojej činnosti a či sa ľahko kvalifikujú a akým spôsobom. Pretože niekomu vyhovuje praktický tréning a iný si zas s obľubou naštuduje manuál. Dôležitou súčasťou pracovného potenciálu zamestnanca je aj jeho schopnosť pracovať v tíme.

Ďalšiu zauímavú vec, ktorú môžete zistiť, a ktorá vám ako manažérom veľmi pomôže, je to, že viete vyhodnotiť, ako dobre daná osoba dokáže zvládať nové veci. Naozaj sa to dá. A na druhej strane je tu rutina. Mohli by sme povedať, že rozdielne profesie majú rozdielnu úroveň rutiny. V niektorých profesiách robíte každý deň veľmi veľa rovnakej práce. Inde je rutiny veľmi málo. Zväčša tam prevládajú iba zmeny a nové veci. Ako teda môžete len vďaka pohovoru vedieť, kto patrí do ktorej z nich?

Vďaka systému Performia môžeme vyhodnotiť, ktorá osoba sa hodí ku ktorému typu práce. Aby mohol zamestnanec na určitej pozícii dosiahnuť dobrý výkon, vyžaduje si to, samozrejme, vedomosti. Existujú však ľudia, ktorým nerobí problém „skočiť rovnými nohami“ do akejkoľvek oblasti pôsobnosti bez toho, aby o nej veľa vedeli. A navyše, o danú prácu sa zväčša zaujímajú iba dovtedy, pokiaľ o nej nevedia všetko. Je to pre nich vzrušujúce. Veľmi vzrušujúce. Každý deň sa môžu učiť nové veci. Ale potom príde bod, kedy si začnú hovoriť: „Hej, túto prácu už poznám. Nič nové pod slnkom. Začínam sa nudiť.“ A keď takému človeku nepridáte niečo nové, môžete ho stratiť, pretože začne hľadať nové zamestnanie. Ak to však o ňom viete hneď od začiatku a blíži sa bod, kedy už danú prácu ovláda dobre, jednoducho mu k starej práci môžete pridať aj niečo nové. Opäť sa bude viac zaujímať a takýmto spôsobom si ho môžete aj dlhšie udržať.

Potom tu máme ďalší typ človeka. Najspokojnejší je vtedy, ak „vie“ danú prácu vykonávať. Ak však musí z určitého dôvodu svoje zamestnanie opustiť, zväčša si hľadá rovnaké zamestnanie. A keď prichádza k novému zamestnávateľovi, môže to pre neho byť veľmi frustrujúce, pretože nevie všetko. A tak sa učí, učí a je stále veľmi frustrovaný. „Bože, koľko toho ešte neviem.“ A potom jedného dňa cíti, že to už vie. Znamená to pre neho úžasný pocit. „Teraz to už môžem takto robiť roky a roky, pretože ja milujem, keď viem, čo mám robiť a ako“. Problémom je, ak si vy ako manažér myslíte, tak ako v prípade prvého typu zamestnanca, že teraz sa už musí nudiť. A opäť mu pridáte novú činnosť. Vtedy je opäť frustrovaný a môže vás opustiť, pretože si myslí nasledovné: „Ja sa túto prácu nedokážem nikdy naučiť“.

Vidíte, aké veľmi praktické môže byť poznať pracovný potenciál? Pomocou systému Performia sa to dá veľmi jednoducho dosiahnuť. Máme test, ktorý vám poskytne všetky vyššie uvedené informácie a ešte oveľa, oveľa viac. S vysokou presnosťou a rýchlosťou. Ak nerobíte veľa výberov, môžete využiť jedného z hodnotiteľov Performie. A ak realizujete veľa výberov, tak by ste vy alebo niekto z vašej spoločnosti mali absolvovať tréning a získať licenciu Performie. Budete si tak môcť s výhodami, ktoré k tomu patria, všetko vyhodnocovať sami.

Napíšte nám a my Vám s radosťou poradíme ako na výbery nových zamestnancov.

PhDr. Anna Matúsová

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť