Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ako sa pripraviť na pohovor?

Mårten Runow je majiteľom a zakladateľom Performia International a spoluvlastník niekoľko medzinárodných poradenských spoločností pre efektívne budovanie tímov. Pán Runow je taktiež renomovaným prednášateľom a koučom. Mnoho podnikateľov po celom svete vysoko oceňuje jeho semináre, vďaka ktorým dosiahli vyššiu úroveň svojej produkcie. Teraz nám radí, ako sa pripraviť na pohovor:

Počas dvadsaťdvaročnej praxe v oblasti výberu nových zamestnancov som často pozoroval, akou dôležitou súčasťou výberového procesu je práve osobný pohovor. V tomto článku vám poradím, ako sa na pohovor s kandidátom pripraviť. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Tipy uvedené nižšie sú výsledkom vyše dvadsaťročných skúseností, ktorými sa v spoločnosti Performia riadime. Pomôžu vám pri pohovore s kandidátom dosahovať lepšie výsledky.

Príprava:

1. Pozorne si prečítajte životopis kandidáta.

2. Pri čítaní životopisu si poznamenajte všetky otázky, ktoré mu počas pohovoru chcete položiť.

3. Rozhodnite sa, ako chcete pohovor viesť. Urobte si náčrt a držte sa svojho plánu.

4. Skôr než začnete s pohovorom, zbavte sa všetkých svojich predsudkov, ktoré ste predtým na pohovoroch už získali

Pohovor:

1. Pohovor zahájte s otvorenosťou.

2. Zdržte sa kladenia otázok, ktoré obsahujú očakávanú odpoveď. Napríklad: „Na túto pozíciu hľadáme rýchleho a efektívneho človeka. Ako by ste popísal svoju bežnú pracovnú morálku?“

3. Pozorujte kandidáta a prejavujte záujem o to, čo hovorí.

4. Pozorne sledujte jeho reakcie na vaše otázky a spôsob, akým na ne odpovedá.

5. Uistite sa, že ste odpovediam kandidáta porozumeli a potvrdzujte ich.

6. Vyhnite sa kladeniu otázok spôsobom výsluchu. Je to rozhovor.

7. Pokiaľ vás zrazu počas pohovoru čokoľvek zaujme, spýtajte sa. Napríklad: Ak kandidát vyzerá nervózne, pokojne sa ho opýtajte: „Ste nervózny?“ Pomôže to zmierniť napätie a kandidát sa prestane zaujímať o to, či ste si jeho nervozitu všimli.

Tieto tipy vám pomôžu viesť pohovor tak, aby sa kandidát cítil sám sebou a vy ste mohli zistiť všetko to, čo potrebujete k svojmu rozhodnutiu o jeho prípadnom prijatí či neprijatí. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Veľa šťastia pri pohovoroch!

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť