Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ako spoznať ľudí podľa jednoduchého návodu

Koncept balóna s héliom a vrecka s pieskom nám umožňuje nazrieť do mysle uchádzača a zistiť, či u neho prevláda skôr analytická schopnosť problémy riešiť (balónik s héliom), alebo reaktívna schopnosť problémy vytvárať (vrecko s pieskom). Každý človek má obidve tieto schopnosti. Dôležité však je, v akom pomere sa nachádzajú a či celkovo stúpajú alebo klesajú. Ak chcete dostávať pravidelné praktické rady z našej dielne, prihláste sa na odber našich noviniek.

Balón s héliom stúpa

Pokiaľ sa pozrieme na človeka ako jedinca, predpokladáme, že je v zásade dobrý. Usiluje sa o vytváranie kvalitných vecí, snaží sa dobre pracovať a prežiť. Mohli by sme teda povedať, že táto dobrá stránka človeka a jeho ambície sú reprezentované balónom napusteným héliom. Jedinec postupuje hore.

Viac piesku, menej hélia

Každý jedinec má však aj určitú záťaž, ktorá robí jeho život trochu zložitejším. Mohli by sme ju prirovnať k vrecku s pieskom. A piesok ide dole. Dobrý človek má v priemere hodne hélia a trochu piesku. Hélium je však dostatočne silné, aby unieslo svoj náklad piesku. Každého jedinca si môžeme predstaviť ako kombináciu vecí, ktoré ho sťahujú dole alebo tlačia nahor. Ak by ste chceli poznať svoj náklad s pieskom, máme pre Vás test pracovného potenciálu, ktorý Vám ukáže silné aj slabé stránky.

Pomáha jedinec firme, alebo ju svojím spôsobom zaťažuje?

Pokiaľ existuje viac zámerov smerujúcich k prežitiu ako k deštrukcii, potom bude jedinec svojou činnosťou firme pomáhať a posúvať ju nahor. Pokiaľ je to však naopak, taký jedinec bude upadať a nebude schopný organizáciu, pre ktorú pracuje, podporiť. Nebude schopný „lietať sám“.

Firma ako zväzok balónov

Predstavme si organizáciu. Dalo by sa povedať, že v podstate je to zväzok balónov. Ich spojením sa vytvára ťah, ktorý organizáciu zdvíha nahor. Ak sa rozhodujeme, či k spolupráci príjmeme nového človeka, mali by sme sa hlavne zamerať na to, aby u neho prevládalo viac plynu ako piesku. V takom prípade sa celý systém zlepší, ba dokonca poletí ešte vyššie. Zásadnou otázkou teda je, či je osoba orientovaná smerom k prežitiu, alebo naopak, k podľahnutiu. Ak Vás tento článok zaujal, neváhajte a dohodnite si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia