Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Ako spoznať ľudí podľa jednoduchého návodu

Koncept balóna s héliom a vrecka s pieskom nám umožňuje nazrieť do mysle uchádzača a zistiť, či u neho prevláda skôr analytická schopnosť problémy riešiť (balónik s héliom), alebo reaktívna schopnosť problémy vytvárať (vrecko s pieskom). Každý človek má obidve tieto schopnosti. Dôležité však je, v akom pomere sa nachádzajú a či celkovo stúpajú alebo klesajú. Ak chcete dostávať pravidelné praktické rady z našej dielne, prihláste sa na odber našich noviniek.

Balón s héliom stúpa

Pokiaľ sa pozrieme na človeka ako jedinca, predpokladáme, že je v zásade dobrý. Usiluje sa o vytváranie kvalitných vecí, snaží sa dobre pracovať a prežiť. Mohli by sme teda povedať, že táto dobrá stránka človeka a jeho ambície sú reprezentované balónom napusteným héliom. Jedinec postupuje hore.

Viac piesku, menej hélia

Každý jedinec má však aj určitú záťaž, ktorá robí jeho život trochu zložitejším. Mohli by sme ju prirovnať k vrecku s pieskom. A piesok ide dole. Dobrý človek má v priemere hodne hélia a trochu piesku. Hélium je však dostatočne silné, aby unieslo svoj náklad piesku. Každého jedinca si môžeme predstaviť ako kombináciu vecí, ktoré ho sťahujú dole alebo tlačia nahor. Ak by ste chceli poznať svoj náklad s pieskom, máme pre Vás test pracovného potenciálu, ktorý Vám ukáže silné aj slabé stránky.

Pomáha jedinec firme, alebo ju svojím spôsobom zaťažuje?

Pokiaľ existuje viac zámerov smerujúcich k prežitiu ako k deštrukcii, potom bude jedinec svojou činnosťou firme pomáhať a posúvať ju nahor. Pokiaľ je to však naopak, taký jedinec bude upadať a nebude schopný organizáciu, pre ktorú pracuje, podporiť. Nebude schopný „lietať sám“.

Firma ako zväzok balónov

Predstavme si organizáciu. Dalo by sa povedať, že v podstate je to zväzok balónov. Ich spojením sa vytvára ťah, ktorý organizáciu zdvíha nahor. Ak sa rozhodujeme, či k spolupráci príjmeme nového človeka, mali by sme sa hlavne zamerať na to, aby u neho prevládalo viac plynu ako piesku. V takom prípade sa celý systém zlepší, ba dokonca poletí ešte vyššie. Zásadnou otázkou teda je, či je osoba orientovaná smerom k prežitiu, alebo naopak, k podľahnutiu. Ak Vás tento článok zaujal, neváhajte a dohodnite si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť