info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
3 hlavné kritériá výberu nových zamestnancov

Pri výbere nových zamestnancov figurujú tri veľmi dôležité faktory, na ktoré by ste mali prihliadať predtým, ako sa definitívne rozhodnete nového človeka prijať na palubu.

  1. Záznam produkcie

Prvý a zďaleka najdôležitejší je ZÁZNAM PRODUKCIE. Pojem produkt je definovaný ako konečný výsledok zámerného úsilia o dokončenie niečoho. To, že je vec skutočne dokončená, je jedným z kľúčových rysov produktu.

Definícia produktu:

Aby bol produkt produktom, nemusí byť hmotným predmetom. Produktom môže byť aj dokončená služba. V dnešnej spoločnosti majú ľudia tendenciu vytvárať a dodávať čoraz viac produktov, ktoré sú v skutočnosti osobnými alebo strojom dodávanými službami. Môžu to byť umyté okná, opravený chrup, výsledná porada nad vhodným a realizovateľným obchodným plánom, prístup k internetu atď. Všetko sú to produkty v zmysle, v akom tu slovo produkt používame.

Zásadné pochopenie produktu vašej spoločnosti

Môže to znieť tak jednoducho. Zrejme je zbytočné to pripomínať. Ale ak tento koncept produktu nie je celkom pochopený, nemôžete sa vo výbere zamestnancov stať odborníkom. Pokiaľ chcete v tomto smere dosiahnuť maximálne výhody, mali by ste veľmi dobre porozumieť tomu, aké sú v rôznych oblastiach vašej organizácie skutočné produkty, čo zahŕňa kvantitu aj kvalitu.

  1. Zostať v spoločnosti

Druhým dôležitým predpokladom, ktorý by ste si mali stanoviť, je zaoberať sa osobou, schopnou zostať vo firme primerane dlho. Bohužiaľ, existuje veľa ľudí, ktorí zmenia zamestnanie kvôli lepšej finančnej ponuke alebo preto, že sa pri výkone pozície vyskytli nečakané pracovné problémy a oni nie sú v tomto smere vytrvalí. Mali by ste teda prihliadať na niekoľko faktorov, aby ste rozpoznali, či je človek schopný zostať vo firme dlhšie obdobie. Jeden faktor sa týka dĺžky jeho pôsobenia u predchádzajúceho zamestnávateľa. Ďalším je jeho osobnosť. Určitý typ človeka má veľké odhodlané poriadne sa naučiť robiť svoju prácu, aby potom cítil spokojnosť z toho, že vie, čo robí. A nemá ani najmenšie nutkanie k zmene iba pre pocit vzrušenia. Naopak, iné typy ľudí sú impulzívnejšie a častejšie ich práca môže nudiť. Preto neustále hľadajú nové veci, nové výzvy a pokiaľ sú ešte aj kreatívni, niekedy býva naozaj ťažké udržať ich na jednom mieste.

  1. Funkcia vo vnútri skupiny

Tretím dôležitým predpokladom je schopnosť prijímaného človeka pracovať v skupine a jeho umenie porozumieť ostatným ľuďom. Stáva sa (aj keď veľmi zriedka), že nájdete človeka, ktorý pokiaľ pracuje sám za seba, je vcelku produktívny. Má však isté problémy spolupracovať s ostatnými, čím sa narúša produktivita celej skupiny. Stáva sa preto negatívnym článkom. Inými slovami človekom, ktorého nechcete. V spoločnosti Performia považujeme tento faktor za kľúčový.

Poznanie ľudskej osobnosti

Pravdou je, že čím viac o osobnosti kandidáta viete (ako pozitívneho, tak aj negatívneho), tým ľahšie za neho môžete prevziať zodpovednosť a získať tak výhody, vyplývajúce z jeho schopností. Teoreticky by ste ako manažér mali mať o jedincovi čo najviac informácií. Vďaka tomu by ste mohli predpovedať aj potenciálne negatívne situácie a predvídať riešenia pre obe strany. Ako pre jedinca, tak aj pre celú skupinu. V skutočnosti by k takým situáciám nikdy nemalo dôjsť.

Najhoršia kombinácia

Najhoršou kombináciou týchto troch faktorov je samozrejme človek, ktorý nie je ani výkonný, ani produktívny, ktorý má problém spolupracovať s ostatnými, ktorý však zostáva v zamestnaní roky a roky. Bohužiaľ je to realita, ktorej vy, ako manažér, musíte čas od času čeliť.


PRAKTICKÉ RADY: pravidelné rady a inšpirácie z oblasti “budovania tímu

Čo získate prihlásením sa na odber?

  1. Pravidelne dostanete praktické rady zo sveta výberu zamestnancov a budovania efektívneho tímu.
  2. Budete informovaní o našich aktivitách.
  3. Každý piatok dostanete vtipy na záver týždňa, ktoré vždy vylepšia Vašu náladu.
TO JE LEN ZLOMOK INFORMÁCIÍ, KTORÉ SA DOKÁŽETE DOZVEDIEŤ
>>Chcem dostávať praktické rady<<

Dáte na prvý dojem? Koľko dobrých kandidátov ste už prehliadli…

Výber na základe dojmov môže priniesť do organizácie dobre vyzerajúceho ničiteľa. Táto vec však môže dopadnúť aj naopak. Môže sa stať, že na pohovor príde skvelý chlapík, ktorý však neurobí dobrý dojem. Ohrniete nad ním nos a zavoláte radšej ďalšieho kandidáta.

Nedajte na prvý dojem

Predstavte si, že hľadáte veľmi spoľahlivé auto. Robustné, výkonné a bezpečné. Keď ho vyberáte, vyjde z džungle ufúľané, dochrámané auto s motorom, ktorý beží na vysoké otáčky, na výfuku sa ešte nachádzajú zvyšky blata a vody, takže spod vozidla vychádza oblak pary. Kusy hnusného, smradľavého blata zostali aj pod blatníkmi. Na dverách vidíte na plechu stopy, ktoré tam zanechal útočiaci nosorožec.

Sila dobrého dojmu?

Od vystaveného vozidla očakávate, že bude umyté, bez jediného škrabanca, s nablýskanými chrómovými časťami a novými pneumatikami. Výkonnosť ľudí a áut sa vždy nedá posudzovať iba podľa toho, ako na prvý pohľad vyzerá. Nikto však nenamieta, že kandidát by mal mať toľko zdravého rozumu, aby prišiel na pohovor upravený a urobil dobrý dojem.

Problém modernej doby

Väčšina sa bude snažiť dobrý dojem urobiť. Ak ste však profesionáli, viete, že existuje aj určité percento naozaj hodnotných kandidátov, ktorým povahové črty bránia prezentovať sa na dobrej úrovni. Preto by ste výber zamestnancov nemali postaviť iba na prvom dojme.

V niektorých krajinách sa rozvádza viac ako 50 % manželstiev. Viete prečo? Pretože je to oblasť, kde sa ľudia najviac spoliehajú na prvý dojem, „chémiu“ a hormóny. Problémom modernej doby je povrchnosť.

Časť výkonných pracovníkov má problém s prezentáciou samého seba. Predstavujeme dva typy ľudí, ktorí sú produktívni, ale nevedia sa na pohovore predať ako profesionálny chválenkár.

TYP A: Kandidáti bez povrchnej masky

Majú pocit, že samochvála je trápna, dokonca hriešna. Nie nadarmo sa pýcha označuje za jeden zo siedmich hlavných hriechov. Tento človek smeruje väčšinu pozornosti na výkon a očakáva, že ak ho niekto chce mať, musí jeho kvality odhaliť. Nerád o sebe hovorí, nerád sa chváli. Keď ho niekto aj potvrdí, tak sa zaprie a bude v rozpakoch.

TYP B: Kandidáti bez zmyslu pre dobrý dojem

Niektorí ľudia majú len malý zmysel pre vzbudzovanie dobrého dojmu. Sú roztržití, netrpezliví. Nedbajú na nepodstatné detaily, napríklad dobré oblečenie alebo sebaisté vystupovanie. Naopak, ak je niečo dôležité, tak na to dbajú. Nie sú však majstrami detailov. Jeden z predpokladov vysokého výkonu je schopnosť nepozerať sa na druhoradé veci. Ak chcete prejsť cestu naprieč Amazonkou, potrebujete odstrániť veľké stromy a buldozérom preraziť priesek. Najprv stačí len úzka a hrboľatá cesta. Kým budú perfekcionisti laserom vymeriavať prvý kilometer cesty, aby na nej dosiahli odchýlky nepresahujúce jeden centimeter, tak ten výkonný človek už medzitým prejde 100 kilometrov.

Tím Performia

Späť na všetky články >>