info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Interné PR a firemná kultúra

Máte pocit, že nie ste pre kandidátov na trhu práce dosť atraktívny zamestnávateľ a chceli by ste to zmeniť?

Viete, že aj Vaše interné PR ovplyvňuje to, kto sa vám do výberového procesu prihlási?

Kladiete si otázku, ako predchádzať tomu, aby Váš tím neprichádzal o šikovných zamestnancov?

 

Čo sa na workshope dozviete?

Čo je interné PR a akú dôležitú rolu hrá vo firme?
Ako správne určiť, na čom vlastne interné PR budovať?
Kto a na základe čoho vlastne firemnú kultúru vytvára?

 

Tešiť sa môžete aj nato, že si povieme, s ktorými ľuďmi môžete začať interné PR budovať. Zistíte, čo môže poškodiť dobre meno firmy a ako viete na internom PR pracovať bez veľkých finančných nákladov.

Ako bonus vám poskytneme konkrétne otázky do prieskumu internej mienky vašich zamestnancov.

 

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: pripravujeme

Cena: 144,-€ (120 € + 20% DPH)

 

Tešíme sa na Vás!

SEPS, a.s.

Vážená spoločnosť,
chcel by som sa týmto listom poďakovať a zároveň vyzdvihnúť prístup spoločnosti Performia ku mne ako ku klientovi a zároveň záujemcovi o pozíciu v spoločnosti SEPS, a.s. Prístup spoločnosti bol od samého začiatku vysoko profesionálny a de facto, nič nenechával “na náhodu”. Počas svojho profesného života som prešiel viacerými výberovými konaniami, a stretol som sa zväčša so solídnym prístupom personalistov, avšak prístup spoločnosti Performia bol takpovediac na inej úroveni, takej s akou som sa doteraz ešte nestretol, a tak moje slová uznania sú aj z tohto dôvodu na mieste.
S pozdravom
Ing. Ľudovít Kulcsár
SEPS, a.s.

Osmos s.r.o.

Školenie z celkového hľadiska hodnotím za pozitívne.
Bolo dobré na rozšírenie znalostí z personalistiky, hlavne, čo sa týka typov osobností a celkového prehľadu o kandidátoch uchádzajúcich sa o prácu.
Verím, že mi to pomôže k lepšej organizácii práce, lepšiemu rozhľadu a výberu vhodných kandidátov na rozdielne pracovné miesta.
Určite by som v budúcnosti v spoločnosti Performia, rada absolvovala viac školení aby som mala ešte viac kvalitných poznatkov.Takže celkovo som s prednáškou veľmi spokojná.

S pozdravom

Michaela Antalová
Osmos s.r.o.

IDEAL – Trade Service, spol. s r.o.

V termíne od 26. – 29.03. 2019 som sa zúčastnila 4-dňového seminára „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov, ktorý sa konal v priestoroch spoločnosti Performia s.r.o. Hneď pri mojom príchode na seminár ma veľmi milo a srdečne privítali, čo vo mne vyvolalo veľmi príjemný pocit a o to viac som sa na tento seminár tešila.
Lektorom seminára bola PhDr. Anka Matúsová, výborná konzultantka, ktorá nám veľmi zaujímavo, zrozumiteľne a pútavo prednášala dané témy a i napriek tomu, že seminár bol veľmi náročný, získala si našu 100%-tnú pozornosť. Počas seminára som nadobudla nové poznatky, vedomosti a skúsenosti z oblasti personalistiky – ako správne vyberať vhodného kandidáta do zamestnania, ako budovať čo najlepšie pracovný tím a ako pracovať a vyhodnocovať U-Test. Pre mňa veľmi zaujímavou témou bola osobnosť človeka, nahliadnutie do jeho vnútra, jeho správania, čo mi prinieslo i nový pohľad na seba samú, na ľudí v mojom okolí z pracovného, ale i osobného života.
Seminár bol skutočne veľmi obohacujúci, doplnený množstvom zaujímavých príkladov z praxe a zo života. Vládla tu veľmi príjemná atmosféra a zamestnanci boli veľmi srdeční a pekne sa o nás starali. Teším sa, že som mohla spoznať týchto skvelých ľudí. Spoločnosť Performia s.r.o. hodnotím ako výbornú profesionálnu poradenskú a personálnu spoločnosť na vysokej úrovni, ktorá vie, čo robí a poskytuje pre svojich klientov tie najlepšie služby a poradenstvo.
Som veľmi rada, že som sa mohla seminára zúčastniť a ďakujem i svojej priamej nadriadenej, že som dostala takúto príležitosť. Verím, že tieto získané a cenné poznatky a vedomosti zo seminára správne využijem v pracovnom, ale i v súkromnom živote a že mi budú prínosom. Seminár by som odporučila nielen personalistom, manažérom, riadiacim a vedúcim pracovníkom, ale myslím, že by bol vhodný a prospešný pre každého jedného z nás.
Ďakujem ešte raz celému tímu spoločnosti Performia s.r.o., teším sa na ďalšiu spoluprácu a verím, že i vďaka Vám budeme môcť dosahovať lepšie výsledky a ciele v našej spoločnosti.
“Súhlasím s použitím tohto listu pri verejnej prezentácii spoločnosti Performia s.r.o. a pre jej zástupcu, ako aj v medzinárodnom meradle Performia International.„

Renáta Balážová
asistentka divízie Chémia a HangOn

GEOTHERM Slovakia s.r.o.

V dňoch 17. a 18.5.2019 som sa zúčastnil seminára spoločnosti Performia s.r.o. „Ako dostať z vášho tímu výsledky“, ktorý prednášal Jairo Pinilla z Kolumbie.
Seminár bol fantastický. Boli prezentované pohľady z rôznych strán na riešenie problémov a čo je dôležitejšie, ponúkal aj vysvetlenie, ako týmto problémom predchádzať. Jairo používal množstvo zaujímavých príkladov z praxe firiem, aj z osobného života. Opäť som získal nové informácie, ale aj iný pohľad na veci, ktoré som poznal. Určite nadobudnuté poznatky uplatním v praxi, a to nielen vo firme, ale aj v osobnom živote.
Seminár „Ako dostať z vášho tímu výsledky“ vrelo odporúčam. Môže byť prínosom pre každého, najmä však pre majiteľov a vedúich tímov.
So spoločnosťou Performia spolupracujeme už niekoľko rokov a ich technológia funguje a dáva zmysel. Ponúka množstvo nástrojov a možností ako sa posúvať v oblasti výberu a práce s personálom vpred. Preto sa vždy teším na nové semináre spoločnosti Performia.

Ing. Vladislav Štetina
konateľ GEOTHERM Slovakia s.r.o.

EUROFRIGO s.r.o.

Radi by sme Vám vyslovili vďaku za možnosť spolupráce s Vami. Vaše školenia sú pre nás vždy obohatením a vždy nás to posunulo o kúsok vpred v zmýšľaní o firme.
Ale k lepšiemu spoznaniu tímu a dôkladnejšiemu výberu našich nových zamestnancov nás priviedlo až testovanie. Testovanie sa nám veľmi osvedčilo. Podľa výsledkov vyberáme nových zamestnancov a musíme priznať, že to je dobrá voľba. Ak sme prižmúrili na začiatku oko a zamestnani sme človeka, ktorý nespĺňal na 100% naše požiadavky v teste, o pár mesiacov sa nám to vypomstilo a povahové vlastnosti, alebo charakterové črty, pre ktoré sme prižmúrili oko, vyšli na povrch a ukázalo sa, že nezapadá do tímu.
Rozhodujeme sa už na základe testov, vieme, čo môžeme od človeka očakávať a máme kvalitnejší tím.

Monika Mareková
EUROFRIGO s.r.o.

Daffer, spol. s r.o.

Dovolím si znenie tohoto listu skôr uviesť v neformálnej podobe, nakoľko za tie roky spolupráce si dovolím povedať, že náš Dafferácky tím funguje s tímom Performie, na priateľskej úrovni. Spolupracovať s tak úžasným tímom profesionálov je naozaj paráda! Preto aj naše stretnutia nech majú akýkoľvek účel, sú plné porozumenia, odbornosti, pomoci a úprimnosti z oboch strán.

Anka je typ človeka, s ktorým sa človek môže rozprávať na akúkoľvek tému, či už sa jedná o rodinu, priateľov, neustále vzdelávanie, alebo prácu. Aj naše posledné stretnutie sa nieslo v tomto duchu. Vypočula si naše problémy, s ktorými sa stretávame či už pri prijímaní zamestnancov, ich vzdelávaní, riešení ich problémov. Poradila a ukázala cestu. Našou víziou je vytvoriť z firmy jeden skvelý tím, ktorý si bude navzájom pomáhať, podporovať sa, bude si rozumieť a bude rásť. Vďaka testovaniu prostredníctvom licencie od Performie sa nám darí budovať takýto tím. Vieme, že na Anku a ľudí okolo nej sa môžeme spoľahnúť a kedykoľvek ich požiadame o radu a pomoc, sú ochotní pomáhať. Počas nášho stretnutia nám Anka odporučila zároveň workshopy, ktorá nám pomôžu uľahčiť túto náročnú prácu a po ktorých ju budeme robiť ešte lepšie ako doposiaľ. Veď vždy je čo zlepšovať 😉 .

Už teraz sa veľmi teším na naše stretnutie v októbri, kde si zopakujem interné hodnotenie testov, ktoré je pre nás nesmierne dôležité. Pretože nie len testovanie nových ľudí má veľký význam pre firmu, ale aj dlhoročným kolegom veľmi pomôže, keď dokážu vďaka tomuto systému objaviť svoje skryté rezervy a pohýnať sa neustále vpred.

Takže na záver Anička, naše stretnutie bolo ako vždy skvelé a teším sa, keď si ho zopakujeme opäť.
Pozdravujem Tvoj tím a prajem vám i v mene nás všetkých veľa úspechov, spokojných klientov a splnenie vašich cieľov.

Gabriela Ďurinová

Daffer, spol. s r.o.

AV GAST s.r.o.

Chcela by som poďakovať príjemnej, charizmatickej, inteligentnej žene, školiteľke Anke Matúsovej za nádherne prežité 4 dni školenia personalistiky na tému „Tréning svetových rekordérov vo výbere zamestnancov“.
Cítila som sa v ich kolektíve príjemne, je to úžasný, profesionálny, priateľský a ústretový personál. Príjem informácií za tieto dni mi prispel k zlepšeniu v mojom pracovnom živote, ale aj v súkromnom živote. Je to nádherný pocit, keď človek získava kvalitné a hodnotné informácie, ktoré dokáže používať a zvyšovať svoj život do vyšších hodnôt a veci začnú fungovať, pretože vďaka týmto informáciám zo školenia získa ten správny postup a cíti sa tak lepšie, sebavedomejšie. Teším sa na ďalšie školenie a príjem informácií.
Ešte raz veľké ďakujem.

Jana Sasaráková
spoločnosť AV GAST

ant s.r.o.

Spoločnosť Performia s.r.o. je zostavená z perfektného tímu ľudí, ktorí vytvárajú príjemnú atmosféru. Semináre sú vždy na najvyššej úrovni a človek vie, že oňho bude dobre postarané. Okrem toho, že ideológiu, ktorú učia je založená na etike a racionálnom zmýšľaní, samotní ľudia v Performii inšpirujú k tomu, aby sa človek ďalej vzdelával a pracoval na sebe a rovnako šíril toto posolstvo ďalej. Samozrejmosťou je, že ich technológia pomáha dosiahnuť profesionalitu v personálnych záležitostiach firmy, či už nábor, alebo starostlivosť o zamestnancov. Nestretla som sa so žiadným „nie, nedá sa“, a v maximálnej miere sa snažia vyhovieť aj štandardným požiadavkám, ktorých máme pomerne dosť. Takto si predstavujem 100%-ný servis a veľmi si to vážim!

Lucia Antalíková
konateľka spoločnosti ant s.r.o.

BOSTA, s.r.o.

Mojou víziou a zároveň úlohou je vybudovať skvelý tím , ktorý bude produktívny, a preto som dostal odporučenie od známych  na spoločnosť Performia, že ich audit je skvelý nastroj na vyber ľudí. Začal som testovaním seba a sedelo to na 100% . Tak som neváhal a spustili sme audit. Vyhodnotenie auditu mi veľmi pomohlo a utvrdil som sa v mojom náhľade na môj tím. Určite budeme pokračovať v auditoch pri výbere nových kandidátov .  

Audit nám pomôže dobre vybrať a uistiť sa, že kandidát  je vhodný na tú pozíciu, na ktorú je vyberaný.

Touto cestou by som chcel poďakovať spoločnosti Performia, hlavne Anke Matusovej a Mirke Martonovej  pri audite našich kmeňových zamestnancov za ich profesionalitu a ústretovosť. 

Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Stanislav Boušek

Majiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti BOSTA, s.r.o.