» Čo na to naši kandidáti?
info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Čo na to naši kandidáti?

POHOVOR NA POZÍCIU MANAŽÉR BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY

„Chcel by som pár slovami reagovať na vašu doterajšiu vzájomnú spoluprácu. Mám možnosť porovnať medzi niekoľkými spoločnosťami a spoluprácu s Vami hodnotím suverénne najvyššie, počnúc veľmi kvalitným spracovaním uverejnenej ponuky na Profesii, pokračujúc nie bežným, ale efektívnym testovaním cez sieť, ďalej zrozumiteľnou komunikáciou, tiež príjemnými priestormi a milým privítaním.“ I.B.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU OBCHODNÝ RIADITEĽ

„Dovoľte mi, aby som sa Vám úprimne poďakoval za včerajšie veľmi príjemné a obohacujúce stretnutie. Vyjadrujem Vám i celému Vášmu tímu obrovské uznanie za profesionálny prístup k riešenej problematike vyhľadávania, testovania a prípravy vhodných kandidátov pre Vašich klientov. Som veľmi rád, že som mohol absolvovať to, čo Vaša spoločnosť vykonáva na skutočne európskej úrovni, aj veľa agentúr, ktoré sú väčšie a renovovanejšie, ale skutočne sa majú čo učiť od Vás.“ V.N.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU PERSONÁLNY MANAŽÉR

„Rada by som Vám poďakovala za zorganizovanie dnešného spoločného stretnutia v danej spoločnosti. Rovnako by som poďakovala p. Matúsovej za podporu. Realizujete ju vskutku fantastickým spôsobom. Veľmi si cením profesionálny prístup Vašej spoločnosti a aj ponúkanú príležitosť.“ I.T.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU OBCHODNÝ ZÁSTUPCA PRE CAD

„Týmto sa Vám chcem poďakovať za podporu a správanie sa k mojej osobe. Je len málo ľudí, ktorí majú takýto profesionálny prístup ako Vy.“ M.P.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU KOORDINÁTOR ÚČTOVNÍCTVA

„Vyjadrujem môj vysoko priaznivý postoj voči Vám a Vašej agentúre, ktorý som mal možnosť si vytvoriť na základe Vášho zodpovedného a dôsledného prístupu tak k uchádzačom, ako aj k samotným klientom, ktorí si Vaše služby objednávajú. Zanechali ste vo mne hlboký dojem, na ktorý tak skoro nezabudnem. Až sa niekedy dostanem do pozície, v ktorej budem mať príležitosť využiť služby personálnej agentúry, ste na prvom mieste.“ L.H.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU PRACOVNÍK ADMINISTRATÍVNEJ PODPORY

„Vážim si Vašu serióznosť a flexibilitu, čo sa týka odpovedí pre uchádzačov o zamestnanie sa vo Vašej spoločnosti. Aj keď kandidát nie je vybraný, iste ho poteší (takisto aj mňa) takýto príjemný email so želaním úspechu pri hľadaní si nového pracovného miesta.“ D.P.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU ARCHITEKT – MANAŽÉR PROJEKTOV

„Veľmi rád by som Vám chcel poďakovať za možnosť absolvovať pohovor, ktorý sme dnes zrealizovali. Tento pohovor urobil na mňa výborný dojem, páčila sa mi predovšetkým profesionalita, na základe ktorej prebehol. Dostal som možnosť hovoriť o svojich profesionálnych skúsenostiach a okrem iného som sa na základe Vášho vyhodnotenia dozvedel o svojich nedostatkoch, ale ukázali ste mi aj moje silné stránky osobnosti. Bolo to veľmi zaujímavé a na svojich rezervách budem určite pracovať.“ M.D.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU OBCHODNÝ MANAŽÉR

„Oceňujem prístup Vašej spoločnosti, profesionalitu Vašich kolegov a v neposlednom rade Váš osobný záujem o osobnosť a skúsenosti kandidáta na pracovnú pozíciu, ktorú sprostredkujete. Mal som možnosť absolvovať niekoľko pohovorov ako uchádzač o ponúkané pracovné pozície, ale ani jedna sprostredkovateľská agentúra „nepredviedla“ takú profesionálnu úroveň ako tá Vaša. Osobne Váš prístup, príprava, otázky a celkove vedenie vášho rozhovoru bolo evidentným dôkazom, že robíte to, čomu rozumiete a čo Vás v neposlednom rade baví. To považujem za absolútny predpoklad pre úspech a rozvoj Vašich služieb. Som presvedčený, že udržaním si takéhoto profesionálneho prístupu akým ste sa venovali mne, bude Vaša spoločnosť na trhu sprostredkovania práce lídrom v blízkej budúcnosti.“ P.K.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

„Ako prvé ma ihneď zaujal spôsob fungovania Vašej spoločnosti. Systém postupného vypĺňania dotazníkov je podľa mňa vynikajúci. Na jednej strane odradí ľudí, ktorí nemajú o danú pozíciu záujem, ale na strane druhej Vám poskytne veľa informácií o osobe, ktorá sa o miesto uchádza. Ako druhé by som vyzdvihol spôsob komunikácie. Je profesionálny a nenechávame záujemcu neinformovaného o priebehu. Vašimi otázkami zistíte čo potrebujete a nepriamo si overíte, či Vás v dotazníkoch neklamal. A ako posledné, ale veľmi dôležité bol Váš prístup na pohovore. Absolvoval som už niekoľko pohovorov v personálnych agentúrach, ale Váš prístup bol jednoznačne prekvapujúci. Dávate človeku pocítiť, že ste tu pre neho. Poskytnete všetky dostupné informácie. Keď človek od Vás odchádza, tak vie, na čom je. Takú príjemnú atmosféru som na pohovore nezažil. Som presvedčený, že dokážete vybrať pre klienta veľakrát vhodnejšieho kandidáta ako jeho personálne oddelenie.“ L.M.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

„Chcem sa vám srdečne poďakovať za Váš čas a profesionálny prístup, s akým som sa ešte na Slovensku nestretol. Bolo mi potešením, že som mohol s Vami stráviť včerajšie popoludnie, lebo som sa cítil príjemne a ostatné spoločnosti by si mohli brať z Vás príklad. Vysoko oceňujem Vašu profesionalitu a individuálny prístup, ktorý bol na veľmi vysokej úrovni a podľa mojich osobnostných skúseností Vás jednoznačne radím na prvé miesto v personálnych a poradenských agentúrach.“ T.U.

 

 

POHOVOR NA POZÍCIU ASISTENTKA

„Chcem Vám poďakovať za sprostredkovanie zamestnania a odprezentovanie môjho profilu pánovi majiteľovi. Boli to veľmi príjemné stretnutie, vedené na profesionálnej úrovni a úprimne môžem povedať, že s takýmto individuálnym prístupom som sa ešte doposiaľ nestretla. A to nehovorím o tých dotazníkoch, toľko vedia o kandidátovi prezradiť :). Som veľmi rada, že som reagovala na túto pozíciu. Od začiatku som mala pocit, že toto je to pravé orechové. A taktiež som rada, že touto cestou som spoznala aj Vás. Keď budem mať možnosť odporučiť agentúru pre vyhľadávanie ľudských zdrojov, alebo organizovanie seminárov, tak to budete určite Vy.“ Z.K.