info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Odozva účastníkov na workshop „Ako čeliť nedostatok kvalitných ľudí na pracovnom trhu a nepodľahnúť panike“

Zaujala ma starostlivosť o zamestnancov ako mama. Často vymýšľam aktivity a teambuildingy, ale len, keď sme všetci (aj obchodný tím) v Bratislave. A pritom pevné jadro na centrále funguje samostatne, zabúdam na nich. Takisto branding firmy, myslím, že máme veľa hodnôt, ale zabúdame ich propagovať. Nový seminár je skvelý v tom, že je šitý “na mieru” tejto doby a situácie na pracovnom trhu. Viem, na čo sa zamerať a vyskúšať to.

L. A. 

(personalista)

 

Přístup k novým zamestnancům, uvědomění si, že nábor nekončí podepsanou smlouvou, ale je důležité s těmi lidmi dále pracovat. Branding jako neoddělitelná součást personalistiky. Spousta nápadů, které od zítřke můžeme převést do praxe.

A. C. 

(personálny mgr.)

 

Získala som nové informácie, ktoré budem aplikovať vo svojej praxi za účelom zlepšovania klímy u zamestnávateľa, ako aj vylepšovania brandingu s cieľom atraktivity CDCP v rámci pracovného trhu. Seminár sa mi veľmi páčil a ďakujem. 

Ľ. P. 

(MR mgr.)

 

Poznatkov je veľa, nové pohľady, nové skúsenosti prejdené s Ankou, a taktiež ostatných zúčastnených. Seminár bol úžasný, dal mi naozaj veľmi veľa, ako sa nebáť “trhu a situácie”, ktorá je vonku. Byť nad tým PRÍČINOU, nespadnúť do EFEKTU. Ďalej pracovať a zvládať nových zamestnancov, poznať ich požiadavky a prispôsobiť sa trendom súčasného trhu. Ďakujem.

J. G. 

(office manažér)