info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Otázky a odpovede

Naša zakladateľka, PhDr. Anna Matúsová, Vám odpovedá na otázky, ktoré často dostáva od našich klientov.

 

Motto: Ak chcete predvídať, ako bude novoprijatý zamestnanec svoju prácu vykonávať, spoznajte jeho pracovný potenciál

Na úvod môjho príspevku začnem tým, že ak chceme byť vo výbere zamestnancov úspešní, nemali by sme v ňom robiť veľké chyby. V tejto oblasti sa však často stretávame s ilúziou. Kandidáti môžu na osobnom pohovore vyzerať veľmi dobre a niektorí doslova zažiariť. Príjemné vystupovanie a prezentácia môžu zamaskovať nepríjemné prekvapenia. Už sa aj vám niekedy stalo, že ste do svojej firmy prijali „chrumkavého neschopáka“, ktorý skoro nič nevyprodukoval, takmer rozložil oddelenie či nebodaj celú firmu? Prišlo sklamanie, stratili ste čas, peniaze a objavili sa problémy, ktoré ste pred jeho prijatím nemali. Bežné metódy výberu sú zväčša založené na triedení životopisov, popise praxe, dojme, intuícii, „odhade“. Vo väčšine prípadov v triedení „perál“ od  „stroskotancov“ tradičné metódy výberu zlyhávajú. Firmy v úsilí napraviť problémy, ktoré boli spôsobené chybným výberom a rozmiestnením zamestnancov, stále plytvajú značnými finančnými čiastkami. Tradičné metódy výberu často nie sú také priame, aby poskytli zamestnávateľovi istotu. Pritom prijímanie zamestnancov nemusí byť hazardnou hrou.

Vo svojej práci sa denno denne pozeráme do „zákulisia“ kandidátov. Vďaka prepracovanej technológii, ktorú Performia vlastní, sa okrem iných faktorov, ako napríklad predchádzajúca produkcia, motivácia a atď., pozeráme aj na skutočný pracovný potenciál. Určite na trhu existuje mnoho prístupov a testov, ktoré dokážu poodhaliť „masku“ a ukázať „pravú tvár“. Avšak náš test je iný predovšetkým v tom, že má vyšší aspekt konkrétnosti výstupu a poskytuje mnoho praktických informácií.

Ako dlho pracujete s našimi testami pracovného potenciálu?

Tento rok to už bude 22 rokov. 

Za ten čas, aké množstvo testov ste  vyhodnotili?

Určite nepreženiem, ak uvediem, že to bolo už zopár tisíc testov. Náš základný EXEC U-Test sa dá totiž použiť na dva rozdielne účely. Pomáhame svojim klientom nielen vo výbere zamestnancov, ale aj v budovaní tímov. Naším testom sa teda netestujú len kandidáti, ale mnohokrát práve zamestnanci, ktorí už vo firmách pracujú.  Za tie roky som pomohla mnohým klientom pozrieť sa na ich súčasnú personálnu scénu a vyhodnotiť jej reálny stav. A práve vďaka vyše tisícke vyhodnotení priamo na testovaných zamestnancoch, som získala vlastnú istotu v tom, že máme neskutočne funkčný nástroj. Výstupná hodnota nášho testu je veľmi vysoká. Keď sedíte s testovanými ľuďmi, vyhodnocujete im ich potenciál a chcete im pomôcť, nemôžete ľudovo povedané variť z vody. Presnosť výsledkov mi potvrdili práve testované osoby.

Môžete nám v krátkosti vysvetliť, čo tento test predstavuje a či je dobrou voľbou?

Náš test je rýchly, maximálne efektívny a vďaka dlhoročnému vývoju a praktickým skúsenostiam v personálnej oblasti aj vysoko prepracovaný. Je ostrý ako britva a prenikne aj cez tú najtvrdšiu sociálnu masku. To, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte“ pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete do firmy. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú mnohí poznáte. Náš test vynáša na povrch akékoľvek chyby a zadrhnutia a umožní rozpoznať každý klenot. Veľmi zjednodušene povedané, mapuje „riešenia“, ktorými je človek vybavený. Poskytuje nám obraz, ako osoba zvláda rôzne situácie. Človek v živote aj práci zvyčajne čelí množstvu bariér a problémov. Niektoré riešenia, ktorými je „vybavený“, sú racionálne, iné menej. Vysokou pridanou hodnotou nášho testu je teda to, že vďaka výsledom môžete už pri rozhodovaní prijať či neprijať predvídať budúcnosť a šetriť čas a peniaze. Máte istotu, aké riešenia bude dotyčný človek používať a ako je skutočne schopný zvládať situácie, ktorým bude čeliť na konkrétnej pracovnej pozícii. Na rozdiel od športového sveta, kde sú najdôležitejšie  výsledky, v podnikaní je celkom užitočné poznať „riešenia“ človeka. Keď prechádzate z jednej firmy do inej, každá z nich môže byť, a v skutočnosti aj je, veľmi odlišná. Veľkosť spoločnosti, situácia na trhu, typy produktov, silná konkurencia alebo monopol, nároky kladené na výkon tej ktorej pozície – tu je mnoho vecí odlišných. Keď poznáte pracovný potenciál, potom môžeme s pomerne vysokou presnosťou predpovedať, ako bude daný človek schopný určitú prácu vykonávať. Nie je to analýza charakteru, ale analýza pracovnej kapacity kandidáta, ktorá je univerzálne použiteľná na akúkoľvek pozíciu. Ktokoľvek, kto vie čítať a písať, môže tento test vyplniť.

Čo všetko sa z testu dá vyčítať alebo inými slovami, čo nám výsledky testu napovedia?

Pre nás v Performii je produktivita (schopnosť človeka prinášať výsledky) stále kritériom číslo jedna.  Odhalenie pracovného potenciálu je však prínosné najmä v troch hlavným oblastiach:

Prvou vecou je, či sa osoba skutočne hodí na danú prácu. Je rozdiel byť obchodným zástupcom alebo výkonným riaditeľom či účtovníkom. Každá z uvedených pozícií si vyžaduje úplne rozdielne vlastnosti a schopnosti. Druhou vecou, ktorú by ste mali vedieť je to, či daná osoba nielen nastúpi, ale či aj dlhšiu dobu zostane. Určití ľudia dokážu naskočiť do novej práce veľmi jednoducho a rýchlo, ale dokážu dávať aj nepredvídateľné výpovede. Keď to o nich viete a používate dobrý systém, môžete naozaj predvídať, aká veľká je šanca si ich aj dlhodobejšie udržať. Lojalita ľudí má totiž tendenciu celosvetovo sa znižovať. A treťou oblasťou, o ktorej by ste mali vedieť všetko, je to, ako dobre môže osoba zapadnúť do skupiny. V súčasnosti existuje len veľmi málo pracovných pozícií, ktoré sa zaobídu bez spolupráce s inými ľuďmi. Viete, tých vecí, ktoré môžeme zistiť, je, samozrejme, oveľa viac. Možno vás zaujíma napríklad to, ak by ste mohli nového zamestnanca trénovať.  Niekoho posúva vpred teoretické štúdium, iný napreduje len vďaka praktickému výcviku. Je to pre nich najlepšia cesta, ako ich niečo naučiť.  A mnohokrát sú to ľudia aj s vysokoškolským vzdelaním. Ušetríte si tak peniaze, ktoré vyhadzujete von oknom, ak mu poskytujete teoretický tréning. Viete naozaj určiť, kto by mal dostávať viac teoretické vedomosti, a kto nie. Ďalšou veľmi zaujímavou vecou, ktorá vám ako manažérom veľmi pomôže, je zistenie, ako osoba dokáže zvládať nové veci. A na druhej strane je tu rutina. Rozdielne profesie majú rozdielnu úroveň výziev, nových vecí a naopak niekto každý deň vykonáva pomerne veľa rovnakej práce. A v neposlednom rade je tu ešte mnoho ďalších vlastností, ktoré náš test sleduje. Úroveň nadšenia a schopnosť riešiť bariéry, čestnosť, zmysel pre povinnosť, odhodlanie, vytrvalosť, schopnosť dotiahnuť prácu dokonca, úroveň koncentrácie, plánovania a organizačných schopností a pod.

Existuje niekto s „perfektnými“ výsledkami?

Zrejme nikto nie je perfektný, ak na sebe dlhodobo tvrdo nepracuje, ak vôbec. Za tie dlhé roky testovania som však už videla aj mnoho veľmi dobrých výsledkov testov. 

Ktoré vlastnosti sú najdôležitejšie pri práci, nech ide o akúkoľvek pracovnú pozíciu?

Je to veľmi individuálne. Každý z nás má inak nastavenú latku a hodnotové kritériá. Pre mňa osobne, ako majiteľky firmy, je u všetkých mojich zamestnancov najdôležitejšia úroveň čestnosti, zodpovednosti a ochoty pomáhať. Keď k tomu pridám aj schopnosť hrať hry a nebrať život príliš vážne, práve s takýmito ľuďmi sa mi naozaj vždy podarilo dosiahnuť veľmi dobré výsledky. A navyše som mala  radosť zo života a podnikania.

Môžeme si dovoliť mať na niektorých pozíciách ľudí aj s niektorými „nie moc dobrými výsledkami“?

Určite. Nehľadáme len ideál. Neraz som sa presvedčila, že mnohí s nie príliš oslnivým potenciálom znamenali pre svojho zamestnávateľa veľký prínos a dotiahli to v živote oveľa ďalej. Poznala som mnohých „géniov“, ktorí premrhali svoje šance a naopak. Páči sa mi americký film Forest Gamp. Krásny príklad. Preto sú výsledky tohto testu pri rozhodovaní iba jedným z viacerých faktorov.

Stačí otestovať pracovný potenciál, aby sme vedeli, či bude človek v práci úspešný?

Bola by to veľká chyba. My v Performii považujeme za kľúčový faktor produktivitu – schopnosť človeka prinášať v práci výsledky. A tie môže prinášať aj jedinec, ktorý je nervák, má veľké problémy komunikovať, či vytvoriť si v práci systém, poriadok a môže mať aj ďalšie rezervy. U ľudí nájdeme navyše veľké rozdiely v ich účeloch, ktoré pre nich život a samotná práca predstavuje, s čím súvisí aj rozdielny stupeň motivácie. Je to teda len jeden z faktorov úspechu. Vo svojej praxi som sa už stretla s viacerými veľmi dobrými výsledkami testu, neboli však zárukou dobrej produkcie. 

O čo prichádzame v nábore, ak  kandidátov netestujeme?

Už v úvode svojho príspevku som sa zmienila o všetkých dôvodoch a výhodách testovania. Možno záverom dodám len toľko, že výsledky testu šetria veľa času a sklamaní. Sú vašou pomôckou. Ukážu vám, aké sú silné aj slabé stránky pracovného potenciálu kandidáta, v akých oblastiach si je istý svojimi riešeniami, a kde by sa naopak mal zlepšiť. Rýchlo vám odhalia riešenia, ktoré pri zvládaní špecifických situácií na obsadzovanej pozícii používa. Nemusíte riskovať alebo sa vystavovať prekvapeniu a prípadnému sklamaniu. Preto má cenu otestovať čo i len jedného kandidáta.

Ak máte záujem o konzultáciu, vyplňte formulár TU.