Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Čo môže brániť úspešnému výberu zamestnancov

V poslednom období u svojich klientov často počúvame, že máme veľmi nízku nezamestnanosť a nájsť kvalitného kandidáta (v podstate už nielen na obchodnícku ale akúkoľvek pracovnú pozíciu) je skoro nemožné. Pravdou je, že máme jednu z najnižších nezamestnaností v histórii Slovenska. Je to fakt, ktorý môže naozaj výrazne sťažiť šancu dostať sa ku kvalitnému kandidátovi. Na druhej strane to však nie je nemožné. Čo však okrem toho môže výber ešte viac zabrzdiť? Ak by ste mali záujem o naše praktické rady, neváhajte sa prihlásiť na odber noviniek a nič vám už neujde.

Tých dôvodov môže byť viac. Ale ten úplne prvý, s ktorým sa často stretávame, a ktorému sa tento raz chceme venovať, spočíva už v samotnom prístupe majiteľov, manažérov alebo personalistov. Je to ich náhľad na celú vec. Ešte predtým, ako sa vôbec pustia do samotného výberového procesu, majú vo svojej mysli hneď niekoľko bariér. Pochybujú o tom, že budú úspešní.

Aké najčastejšie bariéry si vo svojej mysli nosíme?
 • Máme nízku nezamestnanosť a schopní ľudia na pracovnom trhu nie sú.
 • Obsadzovaná pracovná pozícia je veľmi náročná, veľmi dlho trvá, kým si zamestnanec osvojí všetky vedomosti, nevyhnutné k tomu, aby ju mohol úspešne vykonávať.
 • Pozícia je navyše aj nepopulárna a plat je pomerne nízky.
 • Sme neznáma firma, preto si nemôžeme dovoliť zaplatiť odborníkov tak, ako veľké medzinárodné spoločnosti.
 • Nie sme schopní ponúknuť svojim zamestnancom toľko benefitov ako iní.
 • A určite si ešte spomeniete na mnohé ďalšie protizámery, prečo práve vy máte taký problém s výberom.

Všetky vyššie zmienené pochybnosti nielenže do vysokej miery sťažujú a komplikujú celkový priebeh výberového procesu, ale je vysoko pravdepodobné, že nového schopného člena tímu ani nenájdete. Máme s tým vlastné skúsenosti. Hľadisko (spôsob, ako sa na veci pozeráme) do vysokej miery určuje, ako veci napokon dopadnú. Keď sa pozrieme na vyššie zmienené bariéry, hľadisko je teda negatívne. Skôr vidíme všetko to, prečo to nepôjde. Situácia na pracovnom trhu je predsa nepriaznivá pre mnohých. Dokonca aj pre veľké spoločnosti, ktoré už tiež musia robiť veľké a finančne náročné náborové kampane. Ako je potom možné, že niektorí zamestnávatelia predsa len nových zamestnancov prijímajú? A s mnohými sú dokonca spokojní, aj keď ani pre nich to určite nie je zďaleka také jednoduché, ako pred niekoľkými rokmi. Vďaka nášmu vzdelávaniu dokážete získať nové hľadiská.

Dôvodov, prečo nie je výber zamestnancov úspešný, je samozrejme viac. Tentoraz sme sa zamerali na úplne prvý z nich. A tým je postoj, prístup, či hľadisko. Práca manažérov a personalistov si pri výbere zamestnancov okrem iného vyžaduje najmä to, aby vedeli nadchnúť a zapáliť pre vec potenciálnych kandidátov. A to je skoro nemožné, ak sami pochybujú a myslia si, že práve ich firma nie je dobrým zamestnávateľom.

Zmeňte svoje hľadisko a zahoďte negatívne myšlienky

Prvý tip je teda nasledujúci. Ešte predtým, ako sa pustíte do hľadania nového spolupracovníka, odožeňte zo svojej mysle všetky pochybnosti o úspešnosti výberu a hlavne dôvody, prečo by niekto nový nemal do vašej firmy nastúpiť. Veď ste sa už mnohokrát presvedčili o tom, že keď niečomu naozaj veríte a idete za tým, stane sa to skutočnosťou napriek všetkým negatívnym skúsenostiam a prognózam iných. A potom si položte otázku, prečo práve vy ešte nehľadáte nové uplatnenie, stále pracujete v danej firme s plným nasadením? Určite pre to máte veľa dobrých dôvodov. Prečo pre ne nezapáliť aj ďalších?

Je pravda, že je nízka nezamestnanosť. Vďaka tomu je čoraz ťažšie dostať sa k dobrým zamestnancom. A klasická inzercia nie je už taká účinná ako predtým. Väčšina zamestnávateľov je, bohužiaľ, čo sa výberu zamestnancov týka, veľmi pasívna. Začnite teda hľadať aj nové komunikačné kanály a rozšírte svoje línie. Zvýšite si šancu dostať sa k potrebným kandidátom. Buďte aj v oblasti výberu tvorivejší. Dnes hýbu svetom sociálne siete – ľudia ich navštevujú dokonca niekoľkokrát denne. Zamerajte teda na ne svoju pozornosť aj vy. Začnite na nich postupne propagovať všetky pozitíva, vďaka ktorým by práve vaša firma mohla byť tým vhodným zamestnávateľom. Hovorí sa tomu personálny marketing. Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte sa obrátiť na nášho odborného konzultanta.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť