Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Čo sa skrýva pod názvom U-Test?

Pravdepodobne sa vám už stalo, že to, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete, keď k vám reálne nastúpi a má začať produkovať. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ani ostrieľaní personalisti nemajú častokrát ako rozpoznať, takže skúšajú. Výber zamestnancov by však nemal byť hazardnou hrou. Správny výber vám ušetrí čas a nemalé finančné prostriedky.

U-Test je najuznávanejší a najspoľahlivejší nástroj pre zistenie pracovného potenciálu človeka. Prečo ho označujeme U-Test? To „U“ je prvé písmeno anglického slova „understanding“ čo v slovenskom jazyku znamená porozumenie alebo znalosti niečoho. Prenesene to znamená, že rozumieme človeku. Dokážete s ním nazrieť „za masku” sociálneho a trénovaného správania, a tým pádom už VIETE – NETIPUJETE. Vylúčite tým tak náhodilosť výberu, pretože vďaka informáciám, ktoré U-Test obsahuje, máte oveľa vyššiu istotu.

U-Test predstavuje súhrn vlastností, ktorých kombinácia je vždy špecifická, tak ako každý človek. My sa naň vždy pozeráme vzhľadom na pracovnú pozíciu. Vieme z neho zistiť, či bude tímový hráč, či je schopný hľadať riešenia, či je taktický, či sa hodí na kreatívnu prácu alebo je skôr rutinér, aká je jeho reálna zodpovednosť, či je schopný začaté veci a projekty aj dokončiť a ešte mnoho ďalších vecí.

Nevyužíva sa len na testovanie kandidátov, ktorí sa do firmy hlásia zvonku. Je to aj skvelý nástroj na prácu so súčasnými zamestnancami. Chcete rozumieť svojim zamestnancom a vedieť ako ich riadiť? Chcete vo vašom tíme niekoho povýšiť, prípadne mu pridať kompetencie, presunúť ho na iné oddelenie alebo len jednoducho vedieť, ako s ním pracovať v určitých situáciách? U-Test je v tom prípade skvelým riešením.

Zlatá éra pre hodnotiteľov ➟ U-Test verzia 2.0

Zlatá éra – znie to ako sci-fi. Ale kto nás pozná, vie, že nám veľmi záleží na neustálom zlepšovaní našich služieb. Preto boli ostatné 3 roky na medzinárodnej a aj našej centrále zasvätené programovaniu a prekladom, aby sme prácu s U-Testom ešte viac uľahčili a pomohli odovzdať vám naše vedomosti.

Spustili sme verziu U-Test 2.0. Už viete, že to „U“ v názve pochádza z prvého písmena anglického slova, ktoré my prekladáme vo význame „rozumieme“. Lenže teraz v tejto našej zlatej ére už budeme rozumieť nielen my z Performie, ale všetci hodnotitelia systému Performia, pretože s novou verziou U-Testu dostávajú do rúk nástroj s úplnými informáciami, kde je vysvetlený každý jeden detail výsledku pracovného potenciálu testovanej osoby. A keď hovoríme všetci, tak naozaj myslíme všetci, a teda nielen skúsení hodnotitelia, ale aj úplní začiatočníci

Okrem pôvodných funkcií je tu aj mnoho nových, ktoré pomôžu vyhodnotiť daný test ešte detailnejšie:

  • zobrazenie priemerných hodnôt výskytu jednotlivých vlastností na Slovensku a celosvetovo,
  • upozornenia na všetky syndrómy (hlavné aj vedľajšie) v grafe aj prostredníctvom grafických znázornení,
  • upozornenie na nízke D (nízka istota kandidáta), ale aj na nutkavé vlastnosti,
  • upozornenie na PTS, zdroj potenciálnych problémov (Potential Trouble Source),
  • odporúčania a rady, ako pracovať s človekom s danými vlastnosťami, resp. ako sa takéto vlastnosti môžu prejavovať,
  • upozornenia aj na najmenšie detaily, čo zamedzí možnosti prehliadnuť varovné signály,

  • a mnoho ďalších informácií, ako aj
  • možnosť zhrnúť všetky odporúčania a rady v záverečnej správe, ktorá uľahčí poskytnutie spätnej väzby testovanému.