Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Čo sa skrýva pod názvom U-Test?

Pravdepodobne sa vám už stalo, že to, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete, keď k vám reálne nastúpi a má začať produkovať. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ani ostrieľaní personalisti nemajú častokrát ako rozpoznať, takže skúšajú. Výber zamestnancov by však nemal byť hazardnou hrou. Správny výber vám ušetrí čas a nemalé finančné prostriedky.

U-Test je najuznávanejší a najspoľahlivejší nástroj pre zistenie pracovného potenciálu človeka. Prečo ho označujeme U-Test? To „U“ je prvé písmeno anglického slova „understanding“ čo v slovenskom jazyku znamená porozumenie alebo znalosti niečoho. Prenesene to znamená, že rozumieme človeku. Dokážete s ním nazrieť „za masku” sociálneho a trénovaného správania, a tým pádom už VIETE – NETIPUJETE. Vylúčite tým tak náhodilosť výberu, pretože vďaka informáciám, ktoré U-Test obsahuje, máte oveľa vyššiu istotu.

U-Test predstavuje súhrn vlastností, ktorých kombinácia je vždy špecifická, tak ako každý človek. My sa naň vždy pozeráme vzhľadom na pracovnú pozíciu. Vieme z neho zistiť, či bude tímový hráč, či je schopný hľadať riešenia, či je taktický, či sa hodí na kreatívnu prácu alebo je skôr rutinér, aká je jeho reálna zodpovednosť, či je schopný začaté veci a projekty aj dokončiť a ešte mnoho ďalších vecí.

Nevyužíva sa len na testovanie kandidátov, ktorí sa do firmy hlásia zvonku. Je to aj skvelý nástroj na prácu so súčasnými zamestnancami. Chcete rozumieť svojim zamestnancom a vedieť ako ich riadiť? Chcete vo vašom tíme niekoho povýšiť, prípadne mu pridať kompetencie, presunúť ho na iné oddelenie alebo len jednoducho vedieť, ako s ním pracovať v určitých situáciách? U-Test je v tom prípade skvelým riešením.

Zlatá éra pre hodnotiteľov ➟ U-Test verzia 2.0

Zlatá éra – znie to ako sci-fi. Ale kto nás pozná, vie, že nám veľmi záleží na neustálom zlepšovaní našich služieb. Preto boli ostatné 3 roky na medzinárodnej a aj našej centrále zasvätené programovaniu a prekladom, aby sme prácu s U-Testom ešte viac uľahčili a pomohli odovzdať vám naše vedomosti.

Spustili sme verziu U-Test 2.0. Už viete, že to „U“ v názve pochádza z prvého písmena anglického slova, ktoré my prekladáme vo význame „rozumieme“. Lenže teraz v tejto našej zlatej ére už budeme rozumieť nielen my z Performie, ale všetci hodnotitelia systému Performia, pretože s novou verziou U-Testu dostávajú do rúk nástroj s úplnými informáciami, kde je vysvetlený každý jeden detail výsledku pracovného potenciálu testovanej osoby. A keď hovoríme všetci, tak naozaj myslíme všetci, a teda nielen skúsení hodnotitelia, ale aj úplní začiatočníci

Okrem pôvodných funkcií je tu aj mnoho nových, ktoré pomôžu vyhodnotiť daný test ešte detailnejšie:

 • zobrazenie priemerných hodnôt výskytu jednotlivých vlastností na Slovensku a celosvetovo,
 • upozornenia na všetky syndrómy (hlavné aj vedľajšie) v grafe aj prostredníctvom grafických znázornení,
 • upozornenie na nízke D (nízka istota kandidáta), ale aj na nutkavé vlastnosti,
 • upozornenie na PTS, zdroj potenciálnych problémov (Potential Trouble Source),
 • odporúčania a rady, ako pracovať s človekom s danými vlastnosťami, resp. ako sa takéto vlastnosti môžu prejavovať,
 • upozornenia aj na najmenšie detaily, čo zamedzí možnosti prehliadnuť varovné signály,

 • a mnoho ďalších informácií, ako aj
 • možnosť zhrnúť všetky odporúčania a rady v záverečnej správe, ktorá uľahčí poskytnutie spätnej väzby testovanému.

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť