Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Čo skutočne ovplyvňuje úspech obchodníka?

Performia je známa tým, že k výberom ľudí a ich hodnoteniu pristupuje inak, ako je zvyčajne zaužívané. Urobiť dobrý dojem na pohovore je fajn, minimálne je to indikátor toho, že sa na vás a firmu kandidát dobre pripravil. Je to však zárukou toho, že bude schopný zvládnuť aj reálny výkon danej pozície? A ako je to v prípade obchodníkov? Poďme sa na to pozrieť. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Prvý a najdôležitejší faktor zo štyroch, ktorým sa článok bude venovať, je produktivita. Zjednodušene povedané, pozeráme sa na to, či už kandidát dosiahol merateľné a preukázateľné výsledky v minulosti. Ak ich nedosiahol v predchádzajúcom zamestnaní, je naivné myslieť si, že to u vás bude iné. V prípade obchodníka je to pomerne jednoznačné, ak viete položiť tie správne otázky. Pýtajte sa, na koľko percent plnil plán, ako sa tieto čísla vyvíjali v priebehu jeho pôsobnosti, či bol v porovnaní s ostatnými na tom lepšie alebo horšie. A kto môže reálne potvrdiť všetky informácie, ktoré vám poskytol. Sledujte jeho reakcie. Z našich skúseností vieme, že tí skutoční ťahúni, najproduktívnejší ľudia, vedia svoje výsledky a úspechy presne vyjadriť. Sú na ne totiž hrdí. A chcú ich opakovať.

To, že každý z nás je jedinečný, o tom niet pochýb. Na odhalenie skutočného pracovného potenciálu kandidáta a strhnutie jeho sociálnej masky, s ktorou prišiel na pohovor, používame U-Test. Jeho výpovedná hodnota spočíva v tom, že nám ukazuje, akou kombináciou vlastností je človek vybavený. Obchodný zástupca by mal byť diplomatický, taktický, orientovaný na riešenia, schopný plánovania, organizovania činností. Takisto by mal vedieť budovať vzťahy, dobre a jasne komunikovať. Mal by byť schopný držať si integritu, nedávať vysoké zľavy, zvládať námietky, dotiahnuť obchody dokonca. Všetko spomenuté a ešte oveľa viac z U-Testu vieme vyčítať. Ďalšou výhodou je, že po prijatí viete, ako s daným človekom pracovať, aký druh tréningu máte zvoliť, kde má rezervy a podobne. Druhým faktorom, ktorý nás vo výbere obchodníka teda zaujíma, je pracovný potenciál.

Keď už vieme, čo sa tomuto obchodníkovi v minulosti podarilo, aké silné a slabé stránky má, je potrebné pozrieť sa na to, aký je impulz toho, že sa o pozíciu obchodníka uchádza práve u vás. Na otázku „Kde sa vidíte o 5 rokov?“, sú už kandidáti pripravení naučene odpovedať. Podobne ako aj na „Prečo by sme mali vybrať práve vás?“ Preto naša rada sa dá stručne zhrnúť nasledovne. Zaujíma obchodníka skôr to, aké firemné auto mu pridelíte, či dostane kartičku do posilovne, resp. koľko dní extra dovolenky bude mať? Alebo sa skôr zaujíma o to, ako presne firma funguje, vidíte, že si naštudoval vašu web stránku, vidí pridanú hodnotu vášho produktu, sú mu sympatické hodnoty firmy a jej dlhodobé smerovanie? Netvrdíme, že má pracovať zadarmo. Keď má však v sebe človek hlbší účel, celková spolupráca je oveľa jednoduchšia a dlhodobejšia. Je tam vyššia ochota a lojalita voči firme. S tým je spojená aj väčšia čestnosť. Znie to dobre, však? To je faktor motivácie.

Posledný dielik do skladačky štyroch základných faktorov sú vedomosti. Tie nemusia byť nutne spojené s formálnym vzdelaním. Čo z toho, čo dnes viete a používate, ste sa naučili v škole? Skúsenosti z praxe ukazujú, že absolvovanie obchodných školení nemusí vždy znamenať, že sa nadobudnuté znalosti pretavia do zvyšovania plnenia obchodného plánu. Ak má niekto vyštudované dve vysoké školy, môže to byť iba vďaka jeho dobrej pamäti. Niečo vedieť je nanič, ak to nie sme schopní aplikovať. Ak má človek za sebou preukázateľné výsledky z minulosti (nie nutne z oblasti obchodu), dobrý potenciál a motiváciu, je ochotný a schopný učiť sa, nebude veľký problém naučiť ho prácu v systéme, ktorý vaša firma používa, a to môže vyvážiť skutočnosť, že za sebou nemá určité roky praxe na požadovanej pracovnej pozícii.

Vždy platí, že treba brať do úvahy hlavne „zdravý sedliacky rozum“, ale čím viac informácii máme, tým lepšie a ľahšie vieme prijať rozhodnutie. Verím, že vyššie zmienené informácie môžu zvýšiť úspešnosť pri prijímaní nových predajcov, prípadne prehodnotia váš pohľad na tých súčasných. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

 

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť