Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Dokážeme vnímať koncept produktivity?

Koncept produktivity je vlastne schopnosť predstavy o tom, čo vlastne produktívne je a čo už nie je produktívne. Na tieto otázky sme sa spýtali Martena Runowa, zakladateľa a prezidenta spoločnosti Performia International.

Vzhľadom na Vaše skúsenosti, máte pocit, že organizácie v súčasnosti chápu koncept produktivity?

Existuje množstvo úspešných manažérov, ktorí majú predstavu o produktivite vcelku prirodzenú a byť produktívny u nich funguje ako inštinkt. Len pár ju však vie plne definovať pre každú pozíciu v svojej spoločnosti. Čo presne je ten produktívny marketingový manažér? Produktívna sekretárka? Keď máme na mysli produktivitu, tá nezahŕňa iba to, koľko práce sa urobilo, ale skôr koľko skutočnej hodnoty bolo vytvorenej jednotlivcom, ktorá nakoniec prispela do produktivity spoločnosti ako celku. Ak niekto robí veľa práce, ale s nízkou alebo žiadnou skutočnou hodnotou pre organizáciu ako takú, takýto človek jednoducho nie je produktívny. Preto sa niekedy môžete nechať „zmiasť“ tým, že si myslíte, že tí ľudia, ktorí sa vždy rýchlo pohybujú, je ich všade vidieť a expresívne rozprávajú, jednoducho musia byť produktívni. To však vôbec nemusí byť isté. Vo väčšine organizácií sú ľudia, ktorých skoro ani neregistrujete, nakoľko sedia vo svojich kanceláriách potichu a pracujú. Nie vždy na nich pozeráte, ako na tých produktívnych, hoci nimi sú. Takže moja skúsenosť je taká, že vo väčšine spoločností by sa malo výrazne zlepšiť porozumenie konceptu skutočnej produktivity a keď to nastane a implementuje sa do stratégie prijímania zamestnancov, môže to organizácii otvoriť dvere úplne novej úrovne úspechu prijímania produktívnych ľudí s pracovným potenciálom. V deň, kedy budete vedieť, ako najať iba produktívnych ľudí, môžete na rozlúčku pobozkať problémy s personálom a pomaly sa s nimi úplne rozlúčiť.

Zlepšili v posledných rokoch ľudia vo svete svoju produktivitu alebo nie? Ako to vnímate?

Žijeme v čoraz viac a viac súťaživejšom svete a organizácie, ktoré neboli ešte pred piatimi rokmi ohrozené, môžu neraz pociťovať veľkú konkurenciu od nových a „dravých“ spoločností, ktoré predávajú podobné veci alebo ponúkajú podobné služby a využívajú na to internet. Preto manažéri, ktorí ignorujú problém produktivity budú prví, ktorých „rozdrvia“ nové spôsoby toho, ako sa v ich oblasti robí biznis. Preto si myslím, že produktivita vo všeobecnosti za posledné obdobie vcelku vzrástla, rovnako ako sa vyvinuli nové počítače a spôsoby komunikácie a spoločnosti, ktoré tento fakt ignorujú, často veľmi riskujú. Avšak na úrovni jednotlivca som si týmto tvrdením nie až tak istý. Zisťujem, že firmy možno nepotrebujú na postoch až toľko ľudí (vzhľadom na lepšie systémy), ktorých v súčasnosti zamestnávajú, a navyše títo ľudia nie sú vždy produktívni, čo môže zapríčiniť obrovské problémy a finančné straty, ktoré ústia do poklesu morálky. Ako dnešný manažér musíte vedieť, ako sa vysporiadať s týmito faktormi, inak môžete premrhať aj tie najsofistikovanejšie systémy alebo stroje.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť