Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Dokážeme vnímať koncept produktivity?

Koncept produktivity je vlastne schopnosť predstavy o tom, čo vlastne produktívne je a čo už nie je produktívne. Na tieto otázky sme sa spýtali Martena Runowa, zakladateľa a prezidenta spoločnosti Performia International.

Vzhľadom na Vaše skúsenosti, máte pocit, že organizácie v súčasnosti chápu koncept produktivity?

Existuje množstvo úspešných manažérov, ktorí majú predstavu o produktivite vcelku prirodzenú a byť produktívny u nich funguje ako inštinkt. Len pár ju však vie plne definovať pre každú pozíciu v svojej spoločnosti. Čo presne je ten produktívny marketingový manažér? Produktívna sekretárka? Keď máme na mysli produktivitu, tá nezahŕňa iba to, koľko práce sa urobilo, ale skôr koľko skutočnej hodnoty bolo vytvorenej jednotlivcom, ktorá nakoniec prispela do produktivity spoločnosti ako celku. Ak niekto robí veľa práce, ale s nízkou alebo žiadnou skutočnou hodnotou pre organizáciu ako takú, takýto človek jednoducho nie je produktívny. Preto sa niekedy môžete nechať „zmiasť“ tým, že si myslíte, že tí ľudia, ktorí sa vždy rýchlo pohybujú, je ich všade vidieť a expresívne rozprávajú, jednoducho musia byť produktívni. To však vôbec nemusí byť isté. Vo väčšine organizácií sú ľudia, ktorých skoro ani neregistrujete, nakoľko sedia vo svojich kanceláriách potichu a pracujú. Nie vždy na nich pozeráte, ako na tých produktívnych, hoci nimi sú. Takže moja skúsenosť je taká, že vo väčšine spoločností by sa malo výrazne zlepšiť porozumenie konceptu skutočnej produktivity a keď to nastane a implementuje sa do stratégie prijímania zamestnancov, môže to organizácii otvoriť dvere úplne novej úrovne úspechu prijímania produktívnych ľudí s pracovným potenciálom. V deň, kedy budete vedieť, ako najať iba produktívnych ľudí, môžete na rozlúčku pobozkať problémy s personálom a pomaly sa s nimi úplne rozlúčiť.

Zlepšili v posledných rokoch ľudia vo svete svoju produktivitu alebo nie? Ako to vnímate?

Žijeme v čoraz viac a viac súťaživejšom svete a organizácie, ktoré neboli ešte pred piatimi rokmi ohrozené, môžu neraz pociťovať veľkú konkurenciu od nových a „dravých“ spoločností, ktoré predávajú podobné veci alebo ponúkajú podobné služby a využívajú na to internet. Preto manažéri, ktorí ignorujú problém produktivity budú prví, ktorých „rozdrvia“ nové spôsoby toho, ako sa v ich oblasti robí biznis. Preto si myslím, že produktivita vo všeobecnosti za posledné obdobie vcelku vzrástla, rovnako ako sa vyvinuli nové počítače a spôsoby komunikácie a spoločnosti, ktoré tento fakt ignorujú, často veľmi riskujú. Avšak na úrovni jednotlivca som si týmto tvrdením nie až tak istý. Zisťujem, že firmy možno nepotrebujú na postoch až toľko ľudí (vzhľadom na lepšie systémy), ktorých v súčasnosti zamestnávajú, a navyše títo ľudia nie sú vždy produktívni, čo môže zapríčiniť obrovské problémy a finančné straty, ktoré ústia do poklesu morálky. Ako dnešný manažér musíte vedieť, ako sa vysporiadať s týmito faktormi, inak môžete premrhať aj tie najsofistikovanejšie systémy alebo stroje.

Tím Performia