info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Pokračujeme on-line a čo vy?!

„Pozastavili sme prebiehajúce výberové konania, nakoľko vzhľadom na danú situáciu nevieme predpokladať čo bude, plus prijaté opatrenia zamedzujú osobnému kontaktu.“ Toto je v skratke zhrnutá reakcia viacerých klientov. My si však nevieme predstaviť, že by sme sa v tejto situácii postavili rovnako k našej práci a nášmu poslaniu. 

V súčasnosti máme rozbehnuté 4 výberové konania pre 3 rôznych klientov. Za posledný mesiac, teda už v čase keď sú prijaté prísne opatrenia, sa nám do systému prihlásilo takmer 50 kandidátov, vyhodnotili sme približne 30 dotazníkov, v dvoch kolách, zamerané na ich pracovný potenciál. Absolvovali sme 6 pohovorov. Do toho ešte aj overenie referencií vybraných kandidátov. Bolo by nerozumné zahodiť túto prácu. Každá situácia má svoje riešenie. Preverovanie pracovného potenciálu, pohovory a takisto ako aj prezentáciu kandidátov je v dnešnej dobe predsa možné urobiť aj on-line, bez akéhokoľvek priameho fyzického kontaktu. Z kancelárie, alebo home office, teda aj z kuchyne, ak tam máme internetové pripojenie.

Ale situácia je naozaj taká, že mnoho firiem v dnešnom období zastavilo výbery. My si myslíme, že je to veľká škoda. Vynaložili energiu, peniaze na inzerciu a čas toho, kto sa výberu venoval. Naše poslanie je budovať efektívne pracovné tímy, dosadiť vhodných kandidátov na pracovné miesta ako aj zabezpečiť pre schopných ľudí dobre pracovné príležitosti. Preto by sme vám radi dali malý náhľad toho, ako to vyzerá s budovaním tímov a výbermi u nás. 

Karanténa nemusí mať len tienisté stránky ale prináša aj svoje kladné stránky. Začína sa hlásiť väčšie množstvo kandidátov. Môže to byť spôsobené viacerými faktormi (sú doma, zamýšľajú sa nad svojou budúcnosťou, prehodnocujú svoje pôsobenie, majú väčší priestor venovať sa dotazníkom a testom, obávajú sa o stratu súčasného zamestnania a podobne). To všetko sú okolnosti, ktoré zvyšujú ich ochotu zapojiť sa do výberového procesu a tiež oceňujú, že s nimi vôbec niekto komunikuje.

Predstavuje to príležitosť zachytiť šikovných ľudí a urobiť si náskok pred konkurenciou. Áno, netušíme, čo bude, ale každá kríza sa raz skončí a my, viac než inokedy, budeme potrebovať ochotných a pracovitých ľudí, ktorí väčšine firiem pomôžu zabezpečiť prežitie a postaviť sa na nohy. To ale s preplatenými, rozmaznanými pracovníkmi, ktorí nie sú ochotní urobiť niečo navyše, rozhodne nepôjde. Využite šancu a začnite ozdravný proces vo svojej firme už teraz.

Ako na výber ľudí bez osobných kontaktov?

1. Základom je kvalitná a originálna inzercia, ktorá priláka tú správnu skupinu ľudí. Okrem štandardných pracovných portálov môžete využiť sociálne siete. Vzhľadom na karanténu, práve v tomto virtuálnom priestore ľudia trávia omnoho viac času než zvyčajne. Využite tento priestor na komunikáciu. Ukážte im vidinu budúcnosti vo vašej firme.

2. Ďalším krokom je základná selekcia – predvýber a samotný výber. Niekto sa pozerá len na životopisy, my v Performii používame predvýber, a teda v prvom kole zasielame dotazníky zamerané na motiváciu a produkciu kandidáta. Potom v závislosti od odpovedí v tomto predvýbere (áno, medzi ľuďmi sú veľké rozdiely v tom ako sa sami hodnotia) postupujú kandidáti do druhého kola. Pri samotnom výbere, t.j. v druhom kole, im zasielame test pracovného potenciálu, prípadne nejaký doplnkový test (Test vodcovstva…). Je dobré si uvedomiť, že vyplnenie dotazníkov a testov je ďalšia príležitosť, kedy môžete sledovať ochotu a skutočný záujem kandidáta. Vyselektujete si tým klikačov, čo sú kandidáti, ktorí to jednoducho iba skúšajú. Ak aj nemáte k dispozícii dotazníky a testy, môžete sa s ľuďmi dohodnúť na krátkom telefonickom pohovore, kde zistíte základne informácie o danej osobe a urobíte si obrázok o tom, či s ňou chcete naďalej vo výberovom konaní pokračovať.

3. Po vykonaní základného výberu kandidátov podľa predchádzajúceho kroku nasleduje on-line pohovor. V súčasnosti existuje mnoho možností. My pracujeme s aplikáciou Skype. Chápem, že niektorí kandidáti nemusia byť technicky zruční, preto sa pred začiatkom uistíme, či majú potrebný nástroj nainštalovaný a prípadne ich nasmerujeme. Všetko je o dobrej a ústretovej komunikácii. Pohovor vediete, ako keby ste sa videli naživo a boli v jednej miestnosti. Áno, zo začiatku je to trošku zvláštne, ale je to iba zvyk. Táto forma komunikácie je veľmi flexibilná a kandidáti sa vedia často termínu aj skôr prispôsobiť, keďže je eliminované cestovanie (to, že šetrí náklady a životné prostredie, je len plus). Nezabudnite, že vaša príprava na on-line pohovor musí byť rovnaká, ako na štandardný, to znamená žiadne improvizovanie, buďte za každých okolností profesionál.

4. Ak sa vám kandidát páčil, pusťte sa do overenia referencií (určite ich nevynechajte). Z našich skúseností vieme, že tí, ktorí skutočne za niečo stoja, nemajú problém uviesť kontakt na predchádzajúceho nadriadeného. Ďalší dielik do skladačky. Toto sa štandardne realizuje telefonicky, takže môžete byť v pohodlí svojho domova a pustiť sa do akcie. Môžete využiť aj e-mailové overenie referencií, ale my odporúčame zobrať do ruky telefón.

Vždy platí, že čím viac informácii o kandidátovi máte, tým lepšie sa viete rozhodnúť. Preto pátrajte, zaujímajte sa a výsledok sa určite dostaví. 

Týmto vás chceme povzbudiť, ale zároveň sme vám chceli dať k dispozícii aj niečo konkrétne, návod ako na to. 

Želám všetkým odvážlivcom, ktorí sa nenechajú paralyzovať súčasnou situáciou, šťastný „lov“. Nech nájdete tie správne posily, na ktoré sa budete môcť spoľahnúť a ktoré vám pomôžu dostať sa späť „do sedla“, alebo naopak, pomôžu so súčasným návalom objednávok, ak patríte k firmám, ktoré teraz majú naopak oveľa viac práce.

Performia tím