Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Kontrolný zoznam pre zabezpečenie maximálneho výkonu vášho tímu pri práci z domu

Rok 2020 je poznačený nárastom oprávnených požiadaviek na prácu z domu, takzvaný „home office“. Preto sme sa rozhodli zanalyzovať túto pracovnú situáciu a v duchu nášho poslania o budovaní efektívnych pracovných tímov, sme pripravili krátky kontrolný zoznam. Aj keď je vypracovaný pre potreby našej spoločnosti Performia, tak ak sa ním budete riadiť aj vy, ktorým sme ho sprístupnili, zabezpečíte maximálny možný výkon vášho tímu aj pri práci z domu. V ďalšom sprístupnenom kvalifikačnom liste – PRÁCA Z DOMU – „HOME OFFICE“ prinášame rady najmä zamestnancom, ktorým je určená práca z domu. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

Situácia:
Ste majiteľ alebo šéf firmy a vaši zamestnanci teraz môžu na určitý čas pracovať len z domu. Nemáte s tým ešte žiadne praktické skúsenosti a chceli by ste to od samého začiatku naštartovať správne. Postupujte podľa nasledujúceho kontrolného zoznamu. Prečítajte si najbližší krok a po jeho vykonaní vždy na dané miesto označené linajkou napíšte svoje iniciálky a dátum, čím si potvrdíte, že daný krok bol naozaj vykonaný. Prejdite na ďalší krok.

1. Poskytnite im pracovné nástroje aj doma!

— Uistite sa, že každý má firemný laptop a mobilný telefón, ktorý si môže zobrať domov. Nedovoľte, aby sa kedykoľvek a kdekoľvek používali domáce zariadenia. Primárne sa to týka bezpečnostných dôvodov!

— Zistite, či má každý stabilný internet. Ak je to potrebné, ošetrite to!

— Potrebujete zabezpečiť diaľkový prístup k vašim serverom a CRM. (Ak vám to nefunguje, zmobilizujte vášho IT profesionála.)

— S pomocou vášho IT profesionála sa pozrite na to, ktoré bezpečnostné opatrenia by ste mali zaviesť, aby vaše firemné informácie neboli zneužité.

— Umožnite individuálnu aj skupinovú komunikáciu! V súčasnosti už na to máme vyvinuté nástroje. Vyberte si pre vás tie správne! (Zoom, GoToMeeting, Messenger, a podobne.)

2. Určite pracovný čas!

Ak je to možné, neodkláňajte sa pri určení práce z domu od toho bežného pracovného času. Je to dôležité, pretože každý môže počas takto stanoveného pracovného času počítať aj s ostatnými spolupracovníkmi. Je to dôležitý predpoklad tímovej práce.

3. Zabezpečte, aby mal každý pracovník pravidelný týždenný a denný „Bojový plán“!

„Bojový plán“ je druh zoznamu (podľa stanovených úloh), zahŕňajúci aj činnosti ostatných členov tímu, ktorí pracujú v iných oblastiach spoločnosti, a jeho účelom je spoločným úsilím dosiahnuť základné firemné ciele.

4. Nastavte týždenné a denné ciele!

Tieto môžu byť buď individuálne ale taktiež aj firemné.

Je to dôležité, pretože tým udržiavate vašich kolegov po celý čas v činnosti. Morálka je založená na produkcii! Produkujte váš tím. Neustála činnosť, činnosť, činnosť, činnosť! Toto je pre manažérov najdôležitejšia úloha!

5. Vytvorte firemný harmonogram pre spoločnú komunikáciu!

V situácii keď máme určenú prácu z domu je extrémne dôležité mať so zamestnancami pravidelnú a dobrú komunikáciu.
Organizujte individuálne aj skupinové mítingy (v audio alebo video komunikačnom prostredí). Rozprávajte sa najmenej dvakrát denne. Koordinujte aktivity a ciele (kvóty) v malých skupinách.

6. Zaveďte dennú správu!

Denná správa by sa mala posielať vašim vedúcim pracovníkom na konci dňa. Toto je správa o dokončených akciách počas dňa. Takže obsahuje iba to, čo bolo UROBENÉ. V prípade, ak budú mať vaši zamestnanci ťažkosti, môžete povedať: ako ich môžu zvládať, prípadne nech požiadajú o pomoc, ak ju potrebujú.

Tento nástroj opäť udržiava morálku, tlačí veci vpred a zabraňuje zbytočnej komunikácii medzi kolegami.

7. Vytvorte si vlastnú „Home Office“ smernicu!

Nielen vy, ale ani vaši kolegovia nemajú žiadne skúsenosti s prácou z domu. Vytvorená „smernica“

im tak bude nielen akousi spoločnou direktívou, ale najmä veľkou pomocou.

8. Buďte so svojím tímom v dobrej nálade!

Ak vaši kolegovia padnú emocionálne dole, produkcia bude nízka a morálka (chuť víťaziť) padne rovnako dole. Vymyslite rôzne spôsoby, ako ich udržať v dobrej nálade!

Tip: Môžete napríklad denne spoločne zdieľať dobré správy, humorné videá, ba dokonca aj pozitívnu spätnú väzbu od vašich zákazníkov.

Prosíme, ak ste použili tento kontrolný zoznam mimo našu spoločnosť Performia, pošlite nám spätnú väzbu na e-mail edu@performia.sk a aj to ako ešte môžete využiť tento kontrolný zoznam. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Ak ste aj vy úspešne vyskúšali niečo ďalšie, dajte nám vedieť!

Veľa šťastia!

Tím Performia