Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Motivácia v ére home officu

„To, kde a kedy budeme pracovať sa môže meniť, avšak produkcia bude vždy tvoriť základ morálky a úspechu.“

Už ste si niekedy lámali hlavu nad tým, prečo na to, aby ľudia niečo urobili, potrebujú dôvod? Ako ja, ako manažér, udržím v ére pohyblivého pracovného času a „home officov“ tím pokope, a docielim aby bol motivovaný a produktívny? Zakladateľ a majiteľ Performia International má pre vás odpoveď.

„Neexistuje nič, čo by mi prinášalo viac uspokojenia, potešenia a hrdosti ako to, že objavím spôsob, ako môžem iným pomôcť niečo vyriešiť.“ To sú slová Martena Runowa o jeho vlastnej motivácii v oblasti budovania úspešných tímov. A dodáva: „To, čo mám najradšej je to, že pomôžem niekomu stať sa schopnejším, aby aj on mohol pomáhať ďalším. Takýmto spôsobom sa osoba, ktorej som pomohol, stáva vo svojom vlastnom prostredí oveľa hodnotnejšia.“ Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady z oblasti výberu zamestnancov a budovania úspešných tímov, stačí sa prihlásiť na odber našich noviniek.
Zarábať peniaze, ktorými si chcete zaručiť svoje šťastie, môže byť lákavé, ale to k šťastiu nevedie. Marten Runow zdôrazňuje, že tí, ktorí pomáhajú iným, mávajú zriedkakedy problém zarobiť a mať peniaze. Už ste aj Vy niekedy zažili, že ste niekomu nezištne pomohli a po nejakom čase prišiel nejaký tok späť? Či už vo forme peňazí, vďaky, či nového priateľa.

PREČO ĽUDIA POTREBUJÚ CIELE?

„Predajne kníh sú prepchaté knihami o motivácii a internet je zaplnený citátmi, či ponukami workshopov, vďaka ktorým by ste mohli objaviť svoj účel,“ hovorí Marten Runow. „Pravdou je, že ak nemusíte o niečo zabojovať, potom skutočné šťastie nepríde. Tí, ktorí nemajú vôbec žiadne ciele, sú zvyčajne skľúčení. A tým, ktorí si sami postavili vysoké ciele a plány, život zvyčajne prináša mnoho uspokojenia a šťastia.“
Prečo ľudia na to, aby mohli byť šťastní, potrebujú ciele a bariéry? Podľa Martena Runowa je to jednoducho preto, pretože bez bariér sa život stáva jednotvárnym a nudným. „Ak máte cieľ alebo účel, ktorý vás naozaj inšpiruje, je to ako by bol váš život pripojený na „plne nabitú batériu“ a vy sa sám nepotrebujete nútiť k tomu, aby ste pracovali. Ono to ide úplne automaticky.“
Najväčšou zmenou v súčasnom pracovnom prostredí sú decentralizované „home officy“. Pomerne veľké množstvo spoločností musí svojim zamestnancom umožniť pracovať z domu. Úplne alebo aspoň čiastočne. Výsledkom býva zdieľaný priestor v kancelárii , v ktorom si zamestnanci odovzdávajú akoby štafetu. Ak patríte k tým, ktorí už majú skúsenosť s prácou z domu, spýtajte sa samých seba, čo vám táto inovácia priniesla a ako ovplyvnila motiváciu zamestnancov, čo sa tímovej práce týka? Posilnilo to tím alebo naopak? Stal sa slabším?

MOTIVÁCIA V ÉRE HOME OFFICU

Ak rozumiete hybným silám úspešného tímu, malo by vám byť jasné, že väčšina zamestnancov na to, aby dosiahli požadované výsledky, potrebuje pravidelnú motiváciu. Ako však môžu manažéri motivovať svoj tím, keď pracovať z domu sa stalo normou? Až čas nám ukáže, ako reálne svojich ľudí dokážu motivovať.
Podľa Martena Runowa: „To, ako je osoba produktívna, ak pracuje z domu, do vysokej miery závisí od toho, ako je schopná motivovať a riadiť samú seba. Pre niektorých ľudí je to veľmi jednoduché, avšak pre iných je veľmi náročné to dosiahnuť. Preto ako manažéri musíte porozumieť tomu, čo všetko bude potrebné na udržanie chodu vysokej produktivity každého z členov tímu, keďže nikto na nich nedozerá. To je aj dôvod, prečo Performia poskytuje svojím klientom cenné rady ohľadne motivácie a toho, ako sa vyhnúť veľmi nákladným chybám.“
Podľa Martena Runowa home office fungovať môže. Musí byť však zaručené, že do vášho uvažovania zahrniete nasledujúce body:

  1. Nato, aby ste vybudovali produktívny a pevný tím, musíte medzi jeho členmi udržiavať vysokú úroveň komunikácie, a napriek fyzickej vzdialenosti, ktorú práca z domu prináša, zaručíte pravidelnú spätnú väzbu a dobrú koordináciu.
  2. Na to, aby si tím udržal vysokú úroveň produktivity, musí byť schopný na spoločnej pravidelnej platforme zdieľať myšlienky a nápady. A rovnako je potrebné zabezpečiť, aby každý jeden člen tímu „bol na palube“, pripravený riešiť potenciálne problémy a dosahovať firemné úlohy. A ten najdôležitejší faktor je ten, že vaši členovia tímu sú medzi sebou v aktívnej vzájomnej komunikácii a koncentrujú sa na firemný účel. To znamená, že sú si veľmi dobre vedomí toho, prečo robia svoju prácu.
ÉRA FLEXIBILITY JE TU

Už zažívame éru práce z domu a rovnako aj trend vykonávania práce na veľké vzdialenosti. Nová generácia zamestnancov chce mať viac voľného času, pohyblivú pracovnú dobu a v niektorých prípadoch sa z nich stávajú „digitálni nomádi“. Podľa Martena Runowa budú musieť byť firmy na všetky tieto nové trendy pripravené. Avšak na druhej strane si nemusia robiť príliš veľké starosti, pokiaľ si vo svojom myslení udržia jednu dôležitú vec.
Nemal by ste byť prekvapení tým, že existuje jeden z faktorov, ktorý v Performii vždy zdôrazňujeme: „V ústretovom pohyblivom pracovnom čase a decentralizácii budete potrebovať vysokú istotu, že všetci zúčastnení hráči udržujú vysokú úroveň produktivity. Toto je tá úplne najzákladnejšia vec. To kde pracujeme a kedy pracujeme nesmie spôsobiť, že sa produktivita zrúti.“

MOTIVOVANÝ PERSONÁL = POHYB VPRED

Určite si viete predstaviť, že motivovaný personál v modernom pracovnom prostredí je niečo úplne iné ako to bývalo predtým. Preto sa tomu vaše interné PR a komunikácia musia náležite prispôsobiť. Základné princípy však zostávajú nezmenené. Marten Runow manažérom odporúča, že sa potrebujú pozrieť na to, ktoré nové nástroje by by im mohli pomôcť udržať dobrú úroveň produkcie. Tieto nástroje by im mali poslúžiť jednak k tomu, aby práca bola dokončená a zároveň, aby boli všetci členovia tímu informovaní a manažment mal istotu, že všetci zúčastnení vedia, čo sa vo firme deje. Ak však nástroje nezabezpečia všetky vyššie spomínané atribúty, motivácia personálu bude enormne trpieť.
Ak má personál ciele a úlohy a zároveň manažéri majú k dispozícii efektívne nástroje, firmy budú schopné vybudovať produktívne tímy odhliadnuc od toho, či členovia personálu pracujú z domu a dokonca niekde zo vzdialenejších oblastí. Zostáva však jedna otázka. Čo manažér urobí s niekym, kto je produktívny, má dobrý potenciál, avšak nie je motivovaný čokoľvek urobiť? Do akej miery to môže vyriešiť manažér a do akej miery spočíva riešenie práve v rukách jednotlivca?
„Skutočnou otázkou je to, či niekto, kto reálne produkuje, chce zároveň podporovať tých, ktorí nemajú nijakú ochotu, žiadnu energiu a zručnosti. História nám hovorí, že takéto niečo nefunguje dobre. A práve preto odporúčame svojim klientom, aby trvali na tom, že by každý nový člen ich personálu mal zdemonštrovať vysokú ochotu pracovať a prinášať výsledky ešte PREDTÝM, než ho do svojej spoločnosti príjmu.“

Byť motivovaným vo všetkom , čo robíte, je to, čo zvyšuje aj motiváciu ďalších. Mať motivovaný personál zvyšuje šancu pritiahnuť aj nových motivovaných členov tímu. A v to my v Performii veríme. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť