Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Na čo by ste nemali zabúdať v motivačnom systéme pre zamestnancov?

Hľadáte optimálny motivačný systém pre vašich zamestnancov? Skôr, ako sa ponoríte do sveta benefitov, uistite sa, že máte dobré základy, na ktorých môžete stavať. Vďaka našim praktickým radám budete vždy v obraze, stačí sa prihlásiť na náš pravidelný odber newsletterov.

MOTIVUJÚCI prvok
 • pochvala za dobré výsledky a úspechy;
 • rýchla náprava neprodukcie a brzdičov produkcie;
 • odmeňovanie závislé na osobných výsledkoch;
 • odmeňovanie za iniciatívu a nápady;
 • vedenie sa tiež riadi tým, čo vyžaduje od zamestnancov;
 • zamestnanec pozná účel svojho postu aj celej firmy;
 • pozornosť šéfa zamestnancovi v prípade jeho dobrých výsledkov;
 • vedenie sa zaujíma o názory a nápady zamestnancov.
DEMOTIVUJÚCI prvok
 • ignorovanie dobrých výsledkov alebo postoj „to je u neho štandard“;
 • tolerovanie neprodukcie alebo brzdičov produkcie;
 • fixný plat, ktorý osoba nemôže nijako ovplyvniť;
 • odmena podľa osobných sympatií alebo iba preto, že dlho pracuje pre firmu;
 • vedenie sa správa a pracuje inak, ako vyžaduje od ostatných;
 • zamestnanec nevie, prečo má tvrdo pracovať, zdá sa mu, že len preto, aby mal majiteľ viac peňazí;
 • pozornosť šéfa priťahujú hlavne tí, ktorí vytvárajú problémy;
 • vedenie pokladá nápady zamestnanca za „otravné“ a zbytočné, odmieta ich.

Ako to vyzerá po prijatí nového zamestnanca?

 • motivovaný človek je príjemne prekvapený, že práca nie je až taká náročná, ako mu bolo povedané;
 • má jasný plán zaškolovania a má sa na koho obrátiť;
 • nemotivovaného alebo slabo motivovaného človeka čaká veľké sklamanie, pretože mu bolo povedané niečo iné, ako skutočnosť;
 • bezprizorne sa potuluje po firme a pripadá si zbytočný.

Motivačný systém by mal VŽDY ochraňovať a povzbudzovať produktívnych a šikovných pracovníkov vo vašom tíme, nemal by ich znechucovať. Pokiaľ by ste potrebovali pomôcť s nastavením motivačného systému vašich zamestnancov, neváhajte sa obrátiť na našich odborných konzultantov a dohodnúť si s nimi konzultácie.

Tím Performia

Späť na všetky články >>

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť