Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Najímanie by sme mohli prirovnať k predaju

Produkcia takmer žiadna, nespokojnosť zo strany ostatných zamestnancov, kvôli nemu prišla aj nečakaná výpoveď jedného z najlojálnejších a odborne najkompetentnejších členov tímu. Náklady na spomínaného „obchodníka”, ktorého mu vybrala nemenovaná renomovaná personálna agentúra a ktorý vo firme pobudol pol roka, boli enormne vysoké. Pán kandidát si jednoducho už na prijímacom pohovore vypýtal veľmi vysoký fixný plat, nové auto. Urobil však skvelý dojem, tak prečo ho neprijať. Pomerne častý scenár. Nájsť skvelého a dobrého obchodníka je stále väčšia výzva. O to viac, že väčšinou je potrebné nájsť ho veľmi rýchlo, najlepšie hneď. Mnoho majiteľov firiem je už unavených a otrávených z najímania nesprávnych ľudí, čo potom vedie k tomu, že celkovo sa neradi zaoberajú myšlienkou prijímania nových ľudí. To je aj dôvod, prečo firmy nerastú. Ak by ste chceli dostávať pravidelné praktické rady z našej dielne, stačí sa prihlásiť na odber našich pravidelných noviniek.

Zväčša je „ideálom” obchodníka, obrazne povedané, pretekársky kôň. A pokiaľ možno, ten najlepší na trhu. Takže väčšina manažérov alebo majiteľov firiem hľadá len takéto kone. Môžeme ich prirovnať k tzv. „ťahúňom” (v angl. „performers”), ako mi ich slangovo voláme. Pre lepšie pochopenie typov zamestnancov vám ponúkame krátke video „vozík“ k nahliadnutiu. Ale tí tvoria nanajvýš 20 % potenciálu na trhu práce. Faktom je, že somára nemožno zmeniť na pretekárskeho koňa. Ale niekedy, keď žijete v horách, sa Vám somár hodí viac ako arabský plnokrvník. Je možné, že potrebujete práve tie silné, húževnaté somáriky, možno aj trochu tvrdohlavé, ktoré však vedia urobiť prácu aj v ťažkých podmienkach. Neexistujú úplne ideálni obchodníci či zamestnanci. Skutočná šanca, že nájdete takého pretekárskeho koňa, ktorý sa hodí do vášho tímu a na danú pracovnú pozíciu, je v najlepšom prípade 1 ku 20. To znamená, že si musíte preveriť minimálne 20 kandidátov, a takto zvyšujete šancu, že z nich možno vyberiete jedného – toho správneho. Trh sa za posledné roky dramaticky zmenil. Časy, kedy boli ľudia vďační, že ste ich vôbec prijali, sú dávno preč. Dnes ste šťastní, že vôbec niekto pre vás bude pracovať. Bohužiaľ, v oblasti najímania máte strašne veľa konkurentov. A najmä, ak chcete prijať obchodníkov.

Pri výbere nových zamestnancov, a teda aj obchodníkov, by sme mali byť minimálne tak tvoriví ako v predaji a marketingu. Výber zamestnancov si vyžaduje rovnaký talent. Pozrite si, ako to robíme my! Koľko energie, finančných prostriedkov, iniciatívy a kreativity vynaložíme na to, aby sme mohli u zákazníkov uspieť. A keď potrebujeme najať nového obchodníka, tak je to obyčajne iba nutná povinnosť niekde umiestniť inzerát a čakať. Alebo si najať nejakú personálnu agentúru. Je potrebné v prvom rade zmeniť HĽADISKO. Váš problém nie je ani tak NÁJSŤ správneho obchodníka, Váš problém je PRITIAHNUŤ ho, aby prišiel k vám a nie k niekomu inému. Robíte skrátka OBCHOD. Dobrí, schopní a produktívni obchodníci majú veľa možností. Vedia, aká je ich hodnota na trhu práce. Súčasťou vášho finančného rozpočtu by malo byť aj investovanie peňazí do zatraktívnenia, zrýchlenia a zefektívnenia celého výberového procesu. Tak, ako to robíte v oblasti PR, marketingu a predaja. Dnes už aj v oblasti výberov existujú moderné a efektívne nástroje, ktoré môžete samostatne používať.

Žijeme v dobe internetu a sociálnych sietí. Pracovné inzeráty v tlačových médiách sú skôr raritou. Na pracovný portál zadáte inzerát, že hľadáte napríklad obchodníka a pár ľudí sa naozaj prihlási. A teraz sa začína hra o čas.

Buďte si vedomí, že tí najschopnejší obchodníci sú zväčša niekde zamestnaní. Venujú sa svojim klientom a robia obchody. Produkujú a sú rýchli. A ak sa aj z nejakého dôvodu rozhodli zmeniť zamestnávateľa (buď im skončila ich „hra” a hľadajú si novú výzvu, alebo sú frustrovaní neschopnosťou manažmentu, alebo vedenia firiem), zväčša po odchode rýchlo dostávajú ponuky alebo sú veľmi rýchli aj v samostatnom hľadaní novej výzvy. Nezvyknú čakať, kým sa im niekto, kto ponúka prácu, ozve až o 2 – 3 týždne po uverejnení inzerátu. Kto je ochotný čakať na svoju „prácu snov”? Zväčša ten neproduktívny obchodník, ktorý sa tak veľmi potrebuje zas niekde zašiť a vyriešiť si tak svoj súčasný problém.

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že na trhu práce máte obchodníkov, ktorí hľadajú prácu (t.z. nemajú prácu) alebo tam máte obchodníkov, ktorí „ponúkajú” prácu (t.z. pracujú) – hľadajú príležitosť. Tí sú aktívnejší. Určite by ste dali prednosť obchodníkom z druhej skupiny. Avšak v tom prípade musíte byť dobrý v prezentácii – PR – svojej firmy, aby ste porazili konkurenciu. Na trhu práce musíte byť jednoducho dobrí a RÝCHLI.

Čo teda hľadajú schopní ľudia, ktorí sú ochotní prácu zmeniť? Hľadajú a posudzujú 4 faktory:

•Charakter práce

•Faktor výmeny

•Pracovné prostredie

•Výzva/budúcnosť

S prvým faktorom veľa neurobíte, ten je daný, ale s ostatnými možno pracovať.

Veľa skvelých a produktívnych obchodníkov „rieši” svoj druhý faktor. Cítia sa byť nedocenení – mimo výmenu, pretože viac odovzdávajú, ako sa im vracia späť (dosahovaná produkcia a ochota prispievať voči odmene, benefitom či pozornosti zo strany zamestnávateľa).

Ale u väčšiny „ťahúňov”, ktorí hľadajú novú prácu, zohráva najväčší význam 3. a 4. faktor. A práve na tom by ste mohli postaviť svoju STRATÉGIU. Dobré pracovné prostredie, to nemusí byť len luxus. Je to aj usporiadanie vecí. Napríklad zdĺhavý výberový proces môže ľahko odradiť. Je to prvý signál pre kandidáta, pretože aj ON sa rozhoduje, nielen VY. Dokonca mnohí zamestnávatelia nemajú ani toľko slušnosti, aby od samého začiatku komunikovali so všetkými kandidátmi. Kandidáti sú totiž prieberčiví, pretože majú na výber. Štatisticky je dokázané, že najčastejšie sa kandidáti rozhodujú na základe 3. kritéria. A nakoniec, ak váš biznis – inzerovaná pracovná pozícia, v sebe neobsahuje výzvu, ak sa nepozeráte do budúcnosti s určitou dávkou „agresivity”, máte problém. Ak to nepropagujete, tak stratíte obrovské množstvo potenciálnych kandidátov.

Tím Performia

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť