info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
AUDIT ZAMESTNANCOV

Služba Auditu zamestnancov pozostáva z otestovania pomocou U-Testu overenia pracovného potenciálu a dotazníka na overenie produktivity. Testujú sa však len zamestnanci. Kedy?

Audit používame, keď sa má jednať o hĺbkovú analýzu personálnej scény. Hodnotiteľ veľmi dôkladne vyhodnocuje výsledky testovanej osobe s účelom poukázať na silné, či slabé stránky a možnosti ich posilnenia alebo nápravy.

Výsledky potom jednotlivo vyhodnocuje aj manažmentu, kde okrem vyhodnotenia pracovného potenciálu odporučí aj rozvojový program či najlepšie metódy riadenia danej osoby.

Vyberte si službu o ktorú máte záujem


TESTOVANIE KANDIDATOV A ZAMESTNANCOV
TESTOVANIE KANDIDATOV A ZAMESTNANCOVSCREENING KANDIDÁTOVAUDIT ZAMESTNANCOVDOPLNKOVÉ PREVERENIE