info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
DOPLNKOVÉ PREVERENIE

Pre základné preverenie, screening či audit ponúkame aj ďalšie testy a dotazníky, ktoré dotvoria obraz testovanej osoby. Takto získané doplnkové informácie slúžia na presnejšie špecifikovanie vhodnosti testovanej osoby vo vzťahu k pracovnej pozícii a jej náročnosti.

Z doplnkového preverenia sú určite zaujímave a užitočné informácie získané z Testu vodcovstva pre manažérske pozície, Analýzy predaja pre obchodníkov a podobne.

Vyberte si službu o ktorú máte záujem


TESTOVANIE KANDIDATOV A ZAMESTNANCOV
TESTOVANIE KANDIDATOV A ZAMESTNANCOVSCREENING KANDIDÁTOVAUDIT ZAMESTNANCOVDOPLNKOVÉ PREVERENIE