Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

LICENCIE

PERFORMIA s.r.o.

Spoločnosť Performia s.r.o. je medzinárodným poskytovateľom riešení pre oblasť prijímania zamestnancov. Dodáva jedinečné služby, ktoré sú založené na viac ako 20-ročných skúsenostiach. Jej hlavným cieľom je poskytovať užitočné a cenovo priaznivé riešenia pre výber personálu, rovnako ako školenia v používaní jej systému. Performia Vám pri prijímaní nových zamestnancov poskytne rýchle, účinné, isté a presné rady.

Performia, to je aj značka vlastného a jedinečného know-how a on-line nástrojov personálneho manažmentu.

Jedným z cieľov a účelov je, aby naši klienti boli úspešnejší vďaka organizovanému prijímaniu produktívnych ľudí s pracovným potenciálom a efektívneho budovania pracovných tímov.

PERFORMIA

Performia je náš testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu uchádzačov a ich potenciál. Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý okrem iného “prefiltruje” kvantitu.

V Performia on-line systéme máme všetky dotazníky a testy na overenie produktivity a to:

  1. EXEC U-TEST
  2. EXEC OVERENIE PRODUKTIVITY
  3. EXEC ANALÝZA MINULOSTI
  4. EXEC IQ TEST
  5. EXEC TEST VODCOVSTVA
  6. EXEC DUPLIKAČNÝ TEST
  7. EXEC ANALÝZA INZERÁTU
  8. EXEC ANALÝZA PREDAJA

INTERSPEEDIA

Interspeedia je komunikačný on-line systém pre výberové procesy, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť svojmu užívateľovi rýchle oslovenie kandidátov, komunikáciu počas výberového procesu a vytvárať kompletnú databázu výberového procesu. Systém Interspeedia Vás okrem odbremenenia od administratívnej práce zbaví aj kopy papierov. Je schopná pracovať samostatne alebo spolupracovať s akýmkoľvek pracovným portálom cez takzvanú “reakčnú linku”. Interspeedia je vaše virtuálne personálne oddelenie. Vďaka tomuto on-line systému šetrí Váš čas aj čas Vašich kandidátov.