Licencie Performia a Licencie Interspeedia - spoločnosť Performia s.r.o.
info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Licencie

Spoločnosť Performia je medzinárodným poskytovateľom riešení pre oblasť prijímania zamestnancov. Dodáva jedinečné služby, ktoré sú založené na viac ako 20-ročných skúsenostiach. Jej hlavným cieľom je poskytovať užitočné a cenovo priaznivé riešenia pre výber personálu, rovnako ako školenia v používaní jej systému. Performia Vám pri prijímaní nových zamestnancov poskytne rýchle, účinné, isté a presné rady.

Performia, to je aj značka vlastného a jedinečného know-how a on-line nástrojov personálneho manažmentu.

Jedným z cieľov a účelov je, aby naši klienti boli úspešnejší vďaka organizovanému prijímaniu produktívnych ľudí s pracovným potenciálom a efektívneho budovania pracovných tímov.

Licencie – Odovzdanie úplného Know-How do rúk užívateľa

Spoločnosť Performia poskytuje licenciu na využívanie všetkých nástrojov výberu a hodnotenia zamestnancov, ktoré obsahuje systém Performia. Je to on-line nástroj prístupný z ktoréhokoľvek miesta, kde je internet. Je bezpečný, jednoduchý a rýchly.

Licencie vám umožnia väčšiu kontrolu nad všetkými časťami prijímacieho pohovoru a zároveň vám pre rýchlejšie a presnejšie hodnotenie záujemcov poskytne systém v rátane všetkých kľúčových nástrojov. V Performii vás vyškolíme a vy tak získate úplnú kontrolu nad celým vašim vlastným procesom výberu zamestnancov. Na doplnenie úplného know-how zo 4-dňového seminára sa novému užívateľovi dodáva špecializovaný 1-dňový tréning technických zručností pri obsluhe systému.

Performia licencia – váš vlastný a úplný súbor nástrojov pre výber zamestnancov

Performia licencia je výborným nástrojom pre firmy, ktoré majú centrálnu pobočku, ktorá najíma zamestnancov pre pobočky, ktoré sú ďaleko a tiež pre firmy, ktoré chcú mať plnú kontrolu nad svojím procesom najímania zamestnancov.

Interspeedia licencia – vaša priama linka ku kandidátom

Interspeedia je online system, ktorý je prepojený s domovskou stránkou vašej firmy. Vďaka tomuto systému je vytváranie a publikovanie vašich vlastných pracovných inzerátov záležitosťou minút. Systém je zostavený pre prijímanie životopisov tak, aby korešpondoval s tým, čo v skutočnosti naozaj potrebujete, a preto pomáha udržať kandidáta v bezprostrednom dosahu, aby bolo možné s ním komunikovať, dohodnúť termín pohovoru atď.

Licencia Interspeedia a licencia Performia

Licencie spoločnosti Performia z vás urobia expertov vo výbere zamestnancov a v budovaní tímov!