Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC Analýza inzerátu

Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu tohto nástroja, sú zrejmé. Vedieť dobre vytvoriť inzerát, ktorý by pritiahol tých správnych kandidátov. Je to totiž úplne prvý a najdôležitejší krok pri výbere nových zamestnancov. Zamestnávatelia sa často sťažujú, že dobrí kandidáti neexistujú, že sa hlási množstvo nevhodných a podobne. Keď sa však pozorne pozriete na inzeráty, zistíte, že sa podobajú ako vajce vajcu. Nuž niet sa čo čudovať. Vedieť napísať dobrý inzerát je rovnaká veda ako správne overiť produktivitu.

Dostáva sa Vám do rúk nástroj, pomocou ktorého môžete vytvoriť inzerát, ktorý Vám prinesie väčšie množstvo presne takých kandidátov, akých potrebujete a chcete. Ak budete tento nástroj určitý čas používať, začnete lepšie rozumieť základným princípom tvorby inzerátu. Neskôr ho budete vedieť vytvárať aj bez jeho pomoci. Dotazník je spracovaný na základe mnohoročných praktických skúseností, preto pre napísanie inzerátu niet lepšej cesty, ako je táto.

Dotazník pozostáva z 20 otázok. Tie sa týkajú danej práce či pracovnej pozície, ktorá má byť zverejnená. Jednotlivé otázky v dotazníku vás pekne navedú, o čom je daná pozícia a následne si môžete vytlačiť tipy, ktoré vám určite pomôžu pri písaní inzerátu. Okrem toho výsledkom vyplneného dotazníka je správa, ktorá upozorňuje na kľúčové miesta. Na tie je potrebné sa v inzeráte zamerať, aby boli oslovení práve tí kandidáti, ktorých hľadáte a s ktorými budete spokojní.

Väčšina osôb vhodných na prijatie už prácu má. Sú produktívni, ale z nejakých dôvodov sú rozhodnutí prijať novú hru. Preto by inzeráty mali osloviť práve tých schopných, ktorí ako vtáčik priletia za správnou pesničkou z inzerátu.

EXEC Analýza inzerátu je dobrá pomôcka, ak ste vo výberovom procese, resp. v procese písania inzerátu ešte začiatočník alebo Vaše inzeráty neprinášajú želané ovocie.

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC ANALÝZU INZERÁTU VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME