Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC Analýza inzerátu

Dôvody, ktoré viedli k vytvoreniu tohto nástroja, sú zrejmé. Vedieť dobre vytvoriť inzerát, ktorý by pritiahol tých správnych kandidátov. Je to totiž úplne prvý a najdôležitejší krok pri výbere nových zamestnancov. Zamestnávatelia sa často sťažujú, že dobrí kandidáti neexistujú, že sa hlási množstvo nevhodných a podobne. Keď sa však pozorne pozriete na inzeráty, zistíte, že sa podobajú ako vajce vajcu. Nuž niet sa čo čudovať. Vedieť napísať dobrý inzerát je rovnaká veda ako správne overiť produktivitu.

Dostáva sa Vám do rúk nástroj, pomocou ktorého môžete vytvoriť inzerát, ktorý Vám prinesie väčšie množstvo presne takých kandidátov, akých potrebujete a chcete. Ak budete tento nástroj určitý čas používať, začnete lepšie rozumieť základným princípom tvorby inzerátu. Neskôr ho budete vedieť vytvárať aj bez jeho pomoci. Dotazník je spracovaný na základe mnohoročných praktických skúseností, preto pre napísanie inzerátu niet lepšej cesty, ako je táto.

Dotazník pozostáva z 20 otázok. Tie sa týkajú danej práce či pracovnej pozície, ktorá má byť zverejnená. Jednotlivé otázky v dotazníku vás pekne navedú, o čom je daná pozícia a následne si môžete vytlačiť tipy, ktoré vám určite pomôžu pri písaní inzerátu. Okrem toho výsledkom vyplneného dotazníka je správa, ktorá upozorňuje na kľúčové miesta. Na tie je potrebné sa v inzeráte zamerať, aby boli oslovení práve tí kandidáti, ktorých hľadáte a s ktorými budete spokojní.

Väčšina osôb vhodných na prijatie už prácu má. Sú produktívni, ale z nejakých dôvodov sú rozhodnutí prijať novú hru. Preto by inzeráty mali osloviť práve tých schopných, ktorí ako vtáčik priletia za správnou pesničkou z inzerátu.

EXEC Analýza inzerátu je dobrá pomôcka, ak ste vo výberovom procese, resp. v procese písania inzerátu ešte začiatočník alebo Vaše inzeráty neprinášajú želané ovocie.

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC ANALÝZU INZERÁTU VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť