Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC U-Test pracovného potenciálu

EXEC U-Test 2.0​

Dňa 6.11.2019 sme spustili novú verziu EXEC U-Testu, a to verziu 2.0. Tá uľahčí výberové procesy a hodnotenie zamestnancov našim klientom, a ešte viac zefektívni ich prácu.

Taktiež sú tu funkcie, ktoré uľahčujú prácu z hľadiska manažmentu:

 • bezproblémové vyplnenie testu cez tablet alebo smartfón;
 • možnosť kandidátom zaslať informačnú sms o zaslaní dotazníka, pre zvýšenie ich odozvy;
 • možnosť zmeny jazyka testu aj vyhodnotenia;
 • možnosť upravovať pohlavie a vek;
 • možnosť upravovať externé a interné vyhodnotenie;
 • taktiež možnosť vymazať kód.

Nové funkcie EXEC U-Test 2.0

 • zobrazenie priemerných hodnôt výskytu jednotlivých vlastností na Slovensku a celosvetovo;
 • upozornenia na všetky syndrómy (hlavné aj vedlajšie) v grafe aj prostredníctvom grafických znázornení;
 • upozornenie na nízke D (nízka istota kandidáta), ale aj na nutkavé vlastnosti;
 • upozornenie na PTS (Potential Trouble Source);
 • odporúčania a rady, ako pracovať s človekom s danými vlastnosťami, resp. ako sa takéto vlastnosti môžu prejavovať;
 • upozornenia aj na najmenšie detaily, čo zamedzí možnosti prehliadnuť varovné signály;
 • možnosť zhrnúť všetky odporúčania a rady v záverečnej správe, ktorá uľahčí poskytnutie spätnej väzby testovanému.

Prečo EXEC U-Test?

To, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ostrieľaní personalisti dokážu rozpoznať. Ale výber zamestnancov nemusí byť hazardnou hrou.

EXEC U-Test je najuznávanejší a najspoľahlivejší nástroj pre zistenie pracovného potenciálu človeka. S týmto testom dokážete nazrieť „za masku” sociálneho a trénovaného správania, a tak dostanete nefalšovaný obraz pracovného potenciálu a schopnosti produkovať.

Tento test vám poskytne informácie, ktoré vám umožnia predvídať správanie testovanej osoby:

 • – ako bude fungovať v skupine,
  – aké problémy s ním môžu nastať,
  – jeho schopnosť spolupracovať,
  – jeho úroveň zodpovednosti,
  – ako je impulzívny,
  – či je pokojný alebo kreatívny,
  – či je náchylný robiť chyby,
  – či je schopný dotiahnuť veci dokonca,
  – ako je vytrvalý a podobne.

Môžete ho tiež použiť na otestovanie všetkých vašich zamestnancov. Na základe týchto výsledkov si budete vedieť vytvoriť rozvojové programy šité na mieru.

Rovnako môžete zistiť, že na to, aby ste zefektívnili potenciál vašich zamestnancov, by bolo dobré niektorých z nich premiestniť na inú pozíciu. Taktiež zistíte, aký tréning je pre posilnenie možných slabých stránok potrebný.

Nie je to tak, ako v prípade psychometrických testov, hodnotenie osobnosti či charakteru. Je to analýza kapacity kandidáta – to znamená, že hodnotí skutočnú schopnosť kandidáta produkovať. Je to test, ktorý je univerzálne použiteľný, bez ohľadu na kultúrne prostredie danej krajiny. Ktokoľvek, kto vie čítať a písať, môže tento test vyplniť.

Cena: 420,-€ - 348,-€

350,-€ - 290,-€ + 20% DPH)

(predáva sa ako EXEC Základné preverenie spolu s EXEC Overenie produktivity)

 

EXEC U-Test 2.0: Vyhodnotenie

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC U-Test pracovného potenciálu VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť