Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

EXEC U-Test pracovného potenciálu

EXEC U-Test 2.0​

Dňa 6.11.2019 sme spustili novú verziu EXEC U-Testu, a to verziu 2.0. Tá uľahčí výberové procesy a hodnotenie zamestnancov našim klientom, a ešte viac zefektívni ich prácu.

Taktiež sú tu funkcie, ktoré uľahčujú prácu z hľadiska manažmentu:

 • bezproblémové vyplnenie testu cez tablet alebo smartfón;
 • možnosť kandidátom zaslať informačnú sms o zaslaní dotazníka, pre zvýšenie ich odozvy;
 • možnosť zmeny jazyka testu aj vyhodnotenia;
 • možnosť upravovať pohlavie a vek;
 • možnosť upravovať externé a interné vyhodnotenie;
 • taktiež možnosť vymazať kód.

Nové funkcie EXEC U-Test 2.0

 • zobrazenie priemerných hodnôt výskytu jednotlivých vlastností na Slovensku a celosvetovo;
 • upozornenia na všetky syndrómy (hlavné aj vedlajšie) v grafe aj prostredníctvom grafických znázornení;
 • upozornenie na nízke D (nízka istota kandidáta), ale aj na nutkavé vlastnosti;
 • upozornenie na PTS (Potential Trouble Source);
 • odporúčania a rady, ako pracovať s človekom s danými vlastnosťami, resp. ako sa takéto vlastnosti môžu prejavovať;
 • upozornenia aj na najmenšie detaily, čo zamedzí možnosti prehliadnuť varovné signály;
 • možnosť zhrnúť všetky odporúčania a rady v záverečnej správe, ktorá uľahčí poskytnutie spätnej väzby testovanému.

Prečo EXEC U-Test?

To, čo počas pohovoru s kandidátom „vidíte” pred sebou, nie je vždy to, čo dostanete. Príjemné spôsoby a schopnosť vyjadrovať sa môžu maskovať nepríjemné prekvapenia. Je to situácia, ktorú ostrieľaní personalisti dokážu rozpoznať. Ale výber zamestnancov nemusí byť hazardnou hrou.

EXEC U-Test je najuznávanejší a najspoľahlivejší nástroj pre zistenie pracovného potenciálu človeka. S týmto testom dokážete nazrieť „za masku” sociálneho a trénovaného správania, a tak dostanete nefalšovaný obraz pracovného potenciálu a schopnosti produkovať.

Tento test vám poskytne informácie, ktoré vám umožnia predvídať správanie testovanej osoby:

 • – ako bude fungovať v skupine,
  – aké problémy s ním môžu nastať,
  – jeho schopnosť spolupracovať,
  – jeho úroveň zodpovednosti,
  – ako je impulzívny,
  – či je pokojný alebo kreatívny,
  – či je náchylný robiť chyby,
  – či je schopný dotiahnuť veci dokonca,
  – ako je vytrvalý a podobne.

Môžete ho tiež použiť na otestovanie všetkých vašich zamestnancov. Na základe týchto výsledkov si budete vedieť vytvoriť rozvojové programy šité na mieru.

Rovnako môžete zistiť, že na to, aby ste zefektívnili potenciál vašich zamestnancov, by bolo dobré niektorých z nich premiestniť na inú pozíciu. Taktiež zistíte, aký tréning je pre posilnenie možných slabých stránok potrebný.

Nie je to tak, ako v prípade psychometrických testov, hodnotenie osobnosti či charakteru. Je to analýza kapacity kandidáta – to znamená, že hodnotí skutočnú schopnosť kandidáta produkovať. Je to test, ktorý je univerzálne použiteľný, bez ohľadu na kultúrne prostredie danej krajiny. Ktokoľvek, kto vie čítať a písať, môže tento test vyplniť.

Cena: 420,-€ - 348,-€

350,-€ - 290,-€ + 20% DPH)

(predáva sa ako EXEC Základné preverenie spolu s EXEC Overenie produktivity)

 

EXEC U-Test 2.0: Vyhodnotenie

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC U-Test pracovného potenciálu VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME