Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

LICENCIA PERFORMIA A INTERSPEEDIA

Performia je náš testovací online systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu uchádzačov a ich potenciál. Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý okrem iného “prefiltruje” kvantitu.

V Performia on line systéme máme všetky dotazníky a testy na overenie produktivity, motivácie, U-Test + doplnkové testy (duplikácia, IQ, Leadership test, Analýza predaja test pre obchodníkov, atď. ) Rovnako aj dotazník pre začiatočníkov, ako si napísať správny inzerát. Výhodou je, že U-Test máme v rôznych jazykových mutáciách a vyhodnotenie budete mať napriek tomu v Slovenčine. U-Test máme v externej aj internej verzii. Externá pre kandidátov, interná pre prácu so zamestnancami. Nestačí vybrať správneho človeka, je potrebné s ním pracovať, správne ho trénovať a motivovať, a tak budovať tím. Mnohí naši klienti používajú dotazníky a testy aj na interné použitie, nielen pre výberový proces.

Interspeedia je komunikačný systém pre výberové procesy, ktorého hlavným cieľom je zabezpečiť svojmu užívateľovi rýchle oslovenie kandidátov, komunikáciu počas výberového procesu a vytvárať kompletnú databázu výberového procesu. Systém Interspeedia Vás okrem odbremenenia od administratívnej práce zbaví aj kopy papierov. Je schopná pracovať samostatne alebo spolupracovať s akýmkoľvek pracovným portálom cez takzvanú “reakčnú linku” (napr. aj s portálom Profesia). Interspeedia Vám pomáha k efektívnejšej výmene informácií so záujemcami o zamestnanie. Môžete tak robiť svoje rozhodnutia rýchlejšie. Umožňuje jednoduchšie udržanie osobného kontaktu a individuálnu komunikáciu s každým jedným kandidátom. Vďaka tomu získate oveľa väčšiu kontrolu nad výberovým procesom. Interspeedia je vaše virtuálne personálne oddelenie. Vďaka tomuto online systému šetrí Váš čas aj čas Vašich kandidátov.

Má ohromné množstvo funkcií. Zhrnieme len niektoré:

– dokážete rýchlo komunikovať s kandidátmi (vieme, že produktívni kandidáti konajú rýchlo, a ak ich chcete získať, musíte byť rýchli aj Vy)
– filtrujete kandidátov prostredníctvom jednoduchých, Vami vytvorených dotazníkov, ktoré korešpondujú s tým, čo naozaj potrebujete a chcete
– zabezpečíte rýchlu spätnú väzbu kandidátom a šetríte čas sebe aj im
– jednoduchý systém riadenia
– všetky projekty máte prehľadné a pokope
– každý kandidát má vlastnú zložku a všetky údaje sú pokope (cez kontaktné údaje až po výsledky testov, dokumenty vrátane životopisov – nestratia sa a kedykoľvek sa k nim môžete vrátiť)
– pripravené e-maily zrýchľujú komunikáciu, len si vyberiete ktorý sa Vám hodí a načítate ho
– možnosť vlastných vyraďovacích otázok podľa potreby
– možnosť pridávania Performia testov (pokiaľ máte zakúpenú aj licenciu Performia)
– po aktivovaní reakčnej linky na Vami vybranom portáli (napr. Profesia), sa kandidát hneď po kliknutí na ” prihlásiť sa na pozíciu” dostane na Interspeediu
– prácu so systémom učíme klientov na 1/2 dennom workshope zvanom Internet day, vďaka čomu sa naučia pracovať s celým systémom bez akýchkoľvek nepochopení
– systém je v dizajne klienta (čo znamená, že kandidát bude vidieť logo Vašej firmy a spojitosť len s Vašou firmou)

Tento systém je určený pre užívateľov smartfónov aj na počítačoch. Je naprogramovaný pre užívateľov tak, aby bol funkčný kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka tejto technológii je k dispozícii 24 hodín denne.

Zhrnutie: Systém Performia je testovací systém určený na pretestovanie kandidátov alebo aktuálnych zamestnancov. Systém Interspeedia je komunikačný systém, ktorý slúži ako nástroj systému Performia. Tieto systémy sa v prevažnej väčšine zakupujú spolu, kedy sú najviac komplexné. Ak máte šikovných a produktívnych kandidátov, treba s nimi pracovať a komunikovať rýchlo, pretože ak je kandidát produktívny, nebude čakať a nájde si rýchlo inú prácu.

 

Zistite viac o našich jednotlivých licenciách

OBJEDNAJTE SI LICENCIU PERFORMIA ALEBO INTERSPEEDIA

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť