info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Licencie Performia

Performia je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje jedinečné know-how a on-line systém efektívneho budovania pracovného tímu.

Performia licencia je výborným nástrojom pre firmy, ktoré majú centrálnu pobočku, ktorá najíma zamestnancov pre pobočky, ktoré sú ďaleko a tiež pre firmy, ktoré chcú mať plnú kontrolu nad svojím procesom najímania zamestnancov.

Licencie na systém Performia to nie sú len testy a dotazníky, ktoré má jej užívateľ možnosť využívať počas obdobia platnosti licencie. Licencie obsahujú aj podporu zo strany odborného konzultanta spoločnosti Performia a administrátora systému. Licencia znamená aj automatické využívanie všetkých nových testov a dotazníkov, ktoré sú do systému implementované. Klient s licenciou je pravidelne informovaný o všetkých inováciách a doplneniach systému a know-how.

Existujú 3 kategórie licencií.

Hlavným znakom všetkých troch licencií je to, že dokážete zvládnuť celý proces najímania online. Vyškolíme vás vo vyhodnocovaní a v používaní systému, dáme vám prístup na systém, aby ste sa mohli postarať a svoj proces prijímania priamo u vás vo firme. V prípade, že budete potrebovať našu pomoc, sme vám kedykoľvek k dispozícii.

1. Licencia na systém Performia – limitovaná 50 na 1 rok. Licencia zahŕňa 50 testovacích balíkov, ktorých súčasťou je EXEC U-Test a neobmedzený počet ostatných testov a dotazníkov na 1 rok.

2. Licencia na system Performia – nelimitovaná na 1 rok. Licencia zahŕňa nelimitovaný počet EXEC U-Testov a ostatných testov a dotazníkov na 1 rok.

3. Licencia na system Performia – nelimitovaná otvorená. Licencia zahŕňa nelimitovaný počet EXEC U-Testov a ostatných testov a dotazníkov počas celého obdobia trvania licencie.

Dizajn generátor s vlastným dizajnom systému Perofrmia

Dizajn generátor je jednorázová služba, ktorá upravuje vzhľad stránky užívateľa systému Performia tak, že zahŕňa: dizajn hlavnej osobnej stránky, dizajn všetkých e-mailov, dizajn uvítacej a všetkých nasledujúcich stránok v testovacom centre, dizajn záverečných správ. Po ukončení práce v testovacom centre je testovaná osoba automaticky presmerovaná na domovskú stránku objednávateľa – užívateľa systému Performia.

Každý objednávateľ – užívateľ systému Performia, musí mať nastavený individuálny dizajn systému, odlišný od štandardného dizajnu systému Performia.

LICENCIA: Čo na ňu hovoria jej používatelia?

So spoločnosťou Performia s.r.o. spolupracujem už niekoľko rokov.  Najprv na strane klienta, v súčasnosti na strane partnera. Ako by som jednoducho vedel popísať môj vzťah k Performii a jej tímu? Dokonale a veľmi jednoducho to vystihujú tri slová – Dôvera, Porozumenie a Priateľstvo. Prečo? Dôverujem Performii a jej skvelým produktom. Neviem si predstaviť zrealizovať personálny výber bez jej testov, ktoré dokážu podať úplný obraz o kandidátoch ale aj zamestnancoch.

Verím v Performiu a jej skvelé semináre. Absolvoval som takmer všetky semináre a bola to jedna z najlepších investícií. Semináre dokážu človeku pomôcť nie len v personálnej oblasti v jeho firme, ale s novým seminárom „Ako zvládnuť akúkoľvek situáciu vo firme“ dostane funkčné reálne nástroje na zvládnutie akejkoľvek situácie vo firme a nie len v nej.

Za moju niekoľkoročnú spoluprácu s Performiou som vždy dostal veľa porozumenia, potvrdení a cenných informácií, ktoré v iných firmách naozaj nie sú štandardom.

Za moju niekoľkoročnú spoluprácu s Performiou som našiel nových priateľov.

Anka, Štefan a celý tím Performie, ďakujem za Vašu skvelú prácu, ste skvelí a pokračujte v tom čo robíte. Ste jedineční!

S pozdravom

Michal Kotoč

Consult Point  s.r.o.