Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Odborné semináre a workshopy

Našim cieľom je naučiť našich klientov, aby rozumeli tak zložitej jednotke, ako je človek. Ako pristupuje k pracovným úlohám, ako ho riadiť a viesť k produkcii. Chceme z našich klientov spraviť profesionálov v budovaní pracovných tímov. Preto sme pripravili viacero typov seminárov. Veríme, že vďaka tímto seminárom a workshopom získajú naši klienti tie najlepšie informácie. No nie len to. Dúfame, že im to pomôže vybudovať si ten najlepší tím, ktorý im pomôže zlepšiť všetky pracovné oblasti.

Našim klientom ponúkame niekoľko druhov seminárov

Základný seminár

Základným seminárom je úvodný seminár. Ide o pol dňový odborný seminár, ktorý objasňuje 4 konkrétne faktory. Pomocou nich presne a jednoznačne rozpoznáte vhodnosť kandidátov. Tento seminár je o tom, ako poznať a vybrať toho pravého zamestnanca a nekúpiť mačku vo vreci a je určený pre tých, ktorí chcú veľmi rýchlo rozoznať ťahúňov od brzdičov. Aby ste presne pochopili o čom tu hovoríme, pozrite si nasledovné video.

Hlavný 4 dňový seminár

Hlavný 4-dňový seminár o vytváraní a udržaní pracovného tímu je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri budovaní tímu, prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu, správania sa človeka a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú.

Nadstavbový seminár

Nadstavbové, spravidla dvojdňové semináre, sa zameriavajú na špecifické oblasti budovania tímu, či zabezpečenie efektívneho fungovania zamestnancov na poste. Riešia problematiku potenciálnych zdrojov problému, nakopnutia do produkcie a jej udržanie a zvládanie každodenných situácií.

Medzi ne patrí napríklad dvojdňový seminár „Ako dostať z vášho tímu výsledky„. Potom dovojdňový vorkshop „Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov„ a ďalej tu patria aj semináre dodávané Martenom Runovom.

Jednodňový workshop

Jednodňové workshopy sú pokročilé stretnutia pre klientov, ktorí už aktívne pracujú s naším know-how a používajú systém Performia. Majú im pomôcť ešte lepšie a hlbšie pochopiť preberanú tému.  Urobiť z nich úplných expertov vo výbere zamestnancov a v budovaní tímu. A to je nakoniec aj našim hlavným cieľom.