Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov

Mnohí naši klienti majú zakúpenú licenciu na využívanie systému Performia, iní absolvovali náš kľúčový seminár o výberoch a naďalej sa zaujímajú o túto oblasť aj bez priameho používania licencie. Pre obe skupiny týchto našich klientov sme pripravili doplňujúci workshop „Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov“.

Možno viete, že spoločnosť Performia s.r.o. okrem poskytovania licencií na využívanie systému Performia, dodáva svojím klientom aj službu  „personálny audit“.

Máme bohaté skúsenosti s tým, že priame vyhodnotenie výsledkov testov a ich dodanie testovanej osobe, si niekedy vyžaduje zo strany hodnotiteľa nemálo guráže a konfrontácie, najmä, keď výsledky testovaných osôb nie sú zďaleka optimálne. V týchto prípadoch sú na hodnotiteľa kladené vysoké požiadavky pre získanie porozumenia s testovanou osobou a testovanej osoby k výsledkom.

Veľmi dobre rozumieme tomu, že priame vyhodnocovanie testov prináša so sebou oveľa viac úskalí v porovnaní s jednoduchým rozhodnutím „prijať“ alebo „neprijať“ daného kandidáta. Od samotného hodnotiteľa si to vyžaduje oveľa väčšiu kompetenciu.

V čom spočíva sila priameho vyhodnotenia?

Sila dodávania priameho vyhodnotenia spočíva v tom, že by hodnotitelia mali mať schopnosť komunikovať priamo s danou bytosťou a nie s jeho reaktívnou mysľou, ktorú vidíte vo výsledkoch grafu. A práve toto si vyžaduje nemálo znalostí a určitý správny prístup.

Rozhodli sme sa, že chceme našim klientom pomôcť aj v tejto oblasti. Želali by sme si, aby sa pri priamom vyhodnocovaní testov cítili sebaisto a skvele a zároveň, aby hodnotený zamestnanec potom mohol povedať: „Aha, takto to teda je. Už tomu rozumiem.“ Aby ste mu jednoducho namiesto nesúhlasov s výsledkami pomohli sa „pozerať“ a lepšie porozumieť samému sebe. Keď sa totiž bude „pozerať“, získa viac priestoru, odstráni svoje nesúhlasy a vďaka tomu môže ľahšie vyriešiť svoj „problém“, prípadne vďaka správnym odporúčaniam aj vylepšiť svoj pracovný potenciál.
Naším cieľom je urobiť z Vás v tejto oblasti skutočných  majstrov!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť nasledovný formulár alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

Miesto: Bratislava

Dátum: 10.-11. október 2023

Cena: 600,-€ (500 + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár : Majstrovská trieda - interné hodnotenie testov

Prečítajte si odozvu účastníkov tohto workshopu

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť