Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov

Mnohí naši klienti majú zakúpenú licenciu na využívanie systému Performia, iní absolvovali náš kľúčový seminár o výberoch a naďalej sa zaujímajú o túto oblasť aj bez priameho používania licencie. Pre obe skupiny týchto našich klientov sme pripravili doplňujúci workshop „Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov“.

Možno viete, že spoločnosť Performia s.r.o. okrem poskytovania licencií na využívanie systému Performia, dodáva svojím klientom aj službu  „personálny audit“.

Máme bohaté skúsenosti s tým, že priame vyhodnotenie výsledkov testov a ich dodanie testovanej osobe, si niekedy vyžaduje zo strany hodnotiteľa nemálo guráže a konfrontácie, najmä, keď výsledky testovaných osôb nie sú zďaleka optimálne. V týchto prípadoch sú na hodnotiteľa kladené vysoké požiadavky pre získanie porozumenia s testovanou osobou a testovanej osoby k výsledkom.

Veľmi dobre rozumieme tomu, že priame vyhodnocovanie testov prináša so sebou oveľa viac úskalí v porovnaní s jednoduchým rozhodnutím „prijať“ alebo „neprijať“ daného kandidáta. Od samotného hodnotiteľa si to vyžaduje oveľa väčšiu kompetenciu.

V čom spočíva sila priameho vyhodnotenia?

Sila dodávania priameho vyhodnotenia spočíva v tom, že by hodnotitelia mali mať schopnosť komunikovať priamo s danou bytosťou a nie s jeho reaktívnou mysľou, ktorú vidíte vo výsledkoch grafu. A práve toto si vyžaduje nemálo znalostí a určitý správny prístup.

Rozhodli sme sa, že chceme našim klientom pomôcť aj v tejto oblasti. Želali by sme si, aby sa pri priamom vyhodnocovaní testov cítili sebaisto a skvele a zároveň, aby hodnotený zamestnanec potom mohol povedať: „Aha, takto to teda je. Už tomu rozumiem.“ Aby ste mu jednoducho namiesto nesúhlasov s výsledkami pomohli sa „pozerať“ a lepšie porozumieť samému sebe. Keď sa totiž bude „pozerať“, získa viac priestoru, odstráni svoje nesúhlasy a vďaka tomu môže ľahšie vyriešiť svoj „problém“, prípadne vďaka správnym odporúčaniam aj vylepšiť svoj pracovný potenciál.
Naším cieľom je urobiť z Vás v tejto oblasti skutočných  majstrov!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť nasledovný formulár alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: pripravujeme

Cena: 600,-€ (500 + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár : Majstrovská trieda - interné hodnotenie testov

Prečítajte si odozvu účastníkov tohto workshopu