Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Personálne strategické plánovanie

Každý rok so sebou prináša nové začiatky a rovnako aj nové výzvy. Aby sme to všetko vedeli lepšie zvládnuť, je dobre veci si naplánovať, aby sme vedeli, ktorým smerom sa vydať.

Máte už svoju stratégiu v oblasti HR (z angl. human resources – ľudské zdroje) na rok 2021?

Radi by ste tú svoju zostavili alebo prišli na novú inšpiráciu, len presne neviete, kde začať?

Potrebovali by ste zistiť, ako najlepšie personálnu stratégiu prezentovať svojim pracovníkom a následne ju aj skutočne zrealizovať?

Príďte venovať 4 hodiny zo svojho času personálnemu plánovaniu, vďaka čomu budete mať túto oblasť prehľadnú a pod kontrolou.

Prečo sa teda vlastne zamýšľame nad strategickým plánovaním vo vzťahu k zamestnancom?

Je to spôsobené tým, že už sú dávno preč časy, keď si mohli zamestnávatelia siahnuť do „koša” s čakajúcimi kandidátmi a vybrať si niekoho, kto spĺňal ich požiadavky. Kôš je prázdny a v zničujúcej konkurencii na trhu práce a podnikania čoraz viac vnímame potrebu budovania stabilných a efektívnych tímov. V oblasti budovania tímu (a to dnes znamená byť aj neustále zaujímavý pre možných “voľných” kandidátov na pracovnom trhu) už musí taktiež nastať plánovanie a riadenie činnosti s jasným cieľom. Ten cieľ je mať vždy prísun nových, perspektívnych a efektívnych členov pracovného tímu. Je to každodenná práca.

Nosné témy tohto seminára sú zamerané predovšetkým na tieto oblasti:
  1. ako vaše CIELE a firemná STRATÉGIA môžu ovplyvniť skutočnosť, že získate správnych a výnimočných ľudí, ktorých potrebujete, pričom nezáleží na tom, ako veľká je vaša firma
  2. aké faktory treba pri plánovaní výberu nových pracovníkov zohľadniť
  3. ako si správne stanoviť priority a ako aj napriek nedostatku času posúvať veci vpred

Plus dostanete návod na to, ako si stanoviť personálne ciele a čo je dôležité, budete mať 4 hodinový priestor nato, naozaj sa nad vecami zamyslieť a nájsť si čas na plánovanie, čo za normálnych okolností popri každodenných činnostiach často nie je ľahké.

Ak chcete byť o krok vpred, prihláste sa!

Rezervujte si pre seba a Vašich kolegov miesto ešte dnes!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť formulár napravo alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

 

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: Pripravujeme

Cena: 144,-€ (120€ + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár : Personálne strategické plánovanie

Chceli by ste vedieť kedy presne strácate kontrolu nad situáciou a nad životom?

Som Jairo Pinilla a spolu sa na to pozrieme v septembri!

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť