Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Personálne strategické plánovanie

Každý rok so sebou prináša nové začiatky a rovnako aj nové výzvy. Aby sme to všetko vedeli lepšie zvládnuť, je dobre veci si naplánovať, aby sme vedeli, ktorým smerom sa vydať.

Máte už svoju stratégiu v oblasti HR (z angl. human resources – ľudské zdroje) na rok 2021?

Radi by ste tú svoju zostavili alebo prišli na novú inšpiráciu, len presne neviete, kde začať?

Potrebovali by ste zistiť, ako najlepšie personálnu stratégiu prezentovať svojim pracovníkom a následne ju aj skutočne zrealizovať?

Príďte venovať 4 hodiny zo svojho času personálnemu plánovaniu, vďaka čomu budete mať túto oblasť prehľadnú a pod kontrolou.

Prečo sa teda vlastne zamýšľame nad strategickým plánovaním vo vzťahu k zamestnancom?

Je to spôsobené tým, že už sú dávno preč časy, keď si mohli zamestnávatelia siahnuť do „koša” s čakajúcimi kandidátmi a vybrať si niekoho, kto spĺňal ich požiadavky. Kôš je prázdny a v zničujúcej konkurencii na trhu práce a podnikania čoraz viac vnímame potrebu budovania stabilných a efektívnych tímov. V oblasti budovania tímu (a to dnes znamená byť aj neustále zaujímavý pre možných “voľných” kandidátov na pracovnom trhu) už musí taktiež nastať plánovanie a riadenie činnosti s jasným cieľom. Ten cieľ je mať vždy prísun nových, perspektívnych a efektívnych členov pracovného tímu. Je to každodenná práca.

Nosné témy tohto seminára sú zamerané predovšetkým na tieto oblasti:
  1. ako vaše CIELE a firemná STRATÉGIA môžu ovplyvniť skutočnosť, že získate správnych a výnimočných ľudí, ktorých potrebujete, pričom nezáleží na tom, ako veľká je vaša firma
  2. aké faktory treba pri plánovaní výberu nových pracovníkov zohľadniť
  3. ako si správne stanoviť priority a ako aj napriek nedostatku času posúvať veci vpred

Plus dostanete návod na to, ako si stanoviť personálne ciele a čo je dôležité, budete mať 4 hodinový priestor nato, naozaj sa nad vecami zamyslieť a nájsť si čas na plánovanie, čo za normálnych okolností popri každodenných činnostiach často nie je ľahké.

Ak chcete byť o krok vpred, prihláste sa!

Rezervujte si pre seba a Vašich kolegov miesto ešte dnes!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť formulár napravo alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

 

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: Pripravujeme

Cena: 144,-€ (120€ + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár : Personálne strategické plánovanie