Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Video-Semináre

V Performii sme si veľmi dobre vedomí toho, že naši klienti sú úspešní a vysoko produktívni, zároveň však aj zaneprázdnení ľudia. Je nám zrejmé, že pre väčšinu z nich je veľmi obtiažne nájsť si miesto vo svojom pracovnom kalendári na naše 2-dňové, či dokonca 4-dňové semináre, ktoré majú presný dátum konania.

Na druhej strane si želáme, aby sa čo najväčší počet z nich mohol dostať k úžasným informáciám, ktoré odznievajú na týchto seminároch a o ktorých sa ich účastníci vyjadrujú, že by ich mal absolvovať každý majiteľ či šéf, resp. každý, kto hrá akúkoľvek úlohu pri budovaní pracovných tímov.

Účel

Za týmto účelom sme zabezpečili video-záznamy z každého typu seminára, ktorý na Slovensku prednášal Marten Runow, prezident a zakladateľ medzinárodnej Performie a PhDr. Anna Matúsová, riaditeľka a zakladateľka Performie na Slovensku.

Každý takýto video-záznam sme spracovali na DVD nosiče. Rozšírili sme naše priestory o vlastnú seminárnu miestnosť, ktorú sme vybavili kvalitným videoprojektorom a DVD prehrávačom s kvalitnými externými reproduktormi.

V súčastnosti je všetko zabezpečené tak, aby záujemcovia o akýkoľvek typ seminára, ktorý máme spracovaný do formy video-seminára, si ho mohli nerušene pozrieť u nás v termíne, ktorý si sami zvolia. Účastníci takejto formy vzdelávania si ju veľmi pochvaľujú, pretože okrem hodnotných informácií oceňujú aj možnosť postupovať vlastným tempom, vrátiť sa na nepochopené, alebo najviac zaujímavé miesto, či vnímať tému v súkromnej projekcii. Samozrejmosťou ostáva zabezpečenie všetkých administratívnych pomôcok, občerstvenie a obed. Neposlednou výhodou za takúto formu vzdelávania je výrazne nižšia cena, ako pri živých seminároch.

Cieľ

V prvom rade je našim cieľom to, aby sa klienti stali ešte úspešnejšími a konkurencie schopnejšími vďaka profesionálnemu a vysoko efektívnemu výberu zamestnancov. Zároveň je ďalším cieľom aj to, aby sa stali profesionálmi aj v budovaní svojich tímov, čo po samotnom výbere a podpísaní pracovnej zmluvy predstavuje ich následnú, každodennú prácu s ľuďmi, či už v riadení, motivácii, rozvoji a pod. Všetko vyššie zmienené vychádza z poznania a porozumenia človeka a jeho správania sa nielen v pracovnom, ale aj ostatnom prostredí, ktoré ho ako zamestnanca formuje.

Referenčný list

„Absolvoval som videoseminár „Ako zvládnuť akúkoľvek situáciu vo firme“. Spôsob tohto seminára hodnotím veľmi skvelo, pretože som si moho kedykoľvek záznam zastaviť, vrátiť, zopakovať veci, pri ktorých som mal pocit, že som ich nezachytil. Mohol som si robiť lepšie poznámky.

Obsahovo je to veľmi hodnotné pre manažéra, návod ako skutočne manažovať tím. Doporučil by som ponúknuť cvičenia s kondíciami a aplikovaním databázových sérií.

So spoločnosťou Performia spolupracujem viac ako 10 rokov. Hlavným dôvodom dlhoročnej práce sú kvalitné, hodnotné dáta a profesionalita. Spoločnosť Performia by som mohol charakterizovať ako profesionálov, ktorí firme reálne pomôžu.“

Martin Morháč

riaditeľ SOVA DIGITAL

Preto spektrum našich seminárov pokrýva aj také aktivity, ktoré na prvý pohľad zdanlivo nesúvisia s budovaním tímu, sú však jeho neoddeliteľnou súčasťou.

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť