Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Video-Semináre

V Performii sme si veľmi dobre vedomí toho, že naši klienti sú úspešní a vysoko produktívni, zároveň však aj zaneprázdnení ľudia. Je nám zrejmé, že pre väčšinu z nich je veľmi obtiažne nájsť si miesto vo svojom pracovnom kalendári na naše 2-dňové, či dokonca 4-dňové semináre, ktoré majú presný dátum konania.

Na druhej strane si želáme, aby sa čo najväčší počet z nich mohol dostať k úžasným informáciám, ktoré odznievajú na týchto seminároch a o ktorých sa ich účastníci vyjadrujú, že by ich mal absolvovať každý majiteľ či šéf, resp. každý, kto hrá akúkoľvek úlohu pri budovaní pracovných tímov.

Účel

Za týmto účelom sme zabezpečili video-záznamy z každého typu seminára, ktorý na Slovensku prednášal Marten Runow, prezident a zakladateľ medzinárodnej Performie a PhDr. Anna Matúsová, riaditeľka a zakladateľka Performie na Slovensku.

Každý takýto video-záznam sme spracovali na DVD nosiče. Rozšírili sme naše priestory o vlastnú seminárnu miestnosť, ktorú sme vybavili kvalitným videoprojektorom a DVD prehrávačom s kvalitnými externými reproduktormi.

V súčastnosti je všetko zabezpečené tak, aby záujemcovia o akýkoľvek typ seminára, ktorý máme spracovaný do formy video-seminára, si ho mohli nerušene pozrieť u nás v termíne, ktorý si sami zvolia. Účastníci takejto formy vzdelávania si ju veľmi pochvaľujú, pretože okrem hodnotných informácií oceňujú aj možnosť postupovať vlastným tempom, vrátiť sa na nepochopené, alebo najviac zaujímavé miesto, či vnímať tému v súkromnej projekcii. Samozrejmosťou ostáva zabezpečenie všetkých administratívnych pomôcok, občerstvenie a obed. Neposlednou výhodou za takúto formu vzdelávania je výrazne nižšia cena, ako pri živých seminároch.

Cieľ

V prvom rade je našim cieľom to, aby sa klienti stali ešte úspešnejšími a konkurencie schopnejšími vďaka profesionálnemu a vysoko efektívnemu výberu zamestnancov. Zároveň je ďalším cieľom aj to, aby sa stali profesionálmi aj v budovaní svojich tímov, čo po samotnom výbere a podpísaní pracovnej zmluvy predstavuje ich následnú, každodennú prácu s ľuďmi, či už v riadení, motivácii, rozvoji a pod. Všetko vyššie zmienené vychádza z poznania a porozumenia človeka a jeho správania sa nielen v pracovnom, ale aj ostatnom prostredí, ktoré ho ako zamestnanca formuje.

Referenčný list

„Absolvoval som videoseminár „Ako zvládnuť akúkoľvek situáciu vo firme“. Spôsob tohto seminára hodnotím veľmi skvelo, pretože som si moho kedykoľvek záznam zastaviť, vrátiť, zopakovať veci, pri ktorých som mal pocit, že som ich nezachytil. Mohol som si robiť lepšie poznámky.

Obsahovo je to veľmi hodnotné pre manažéra, návod ako skutočne manažovať tím. Doporučil by som ponúknuť cvičenia s kondíciami a aplikovaním databázových sérií.

So spoločnosťou Performia spolupracujem viac ako 10 rokov. Hlavným dôvodom dlhoročnej práce sú kvalitné, hodnotné dáta a profesionalita. Spoločnosť Performia by som mohol charakterizovať ako profesionálov, ktorí firme reálne pomôžu.“

Martin Morháč

riaditeľ SOVA DIGITAL

Preto spektrum našich seminárov pokrýva aj také aktivity, ktoré na prvý pohľad zdanlivo nesúvisia s budovaním tímu, sú však jeho neoddeliteľnou súčasťou.