Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Kick Off – Ako rýchlo naštartovať nového zamestnanca

Neplitvajte časom!

Investujete veľa času, energie a financií do výberového procesu vášho nového zamestnanca. Jedného dňa spokojne uzavriete tento cyklus a tešíte sa, že ste zohnali presne takú osobu, akú ste si na začiatku procesu predstavovali. Tešíte sa. Očakávate, že čoskoro tento nový zamestnanec začne samostatne a efektívne pôsobiť na svojom pracovnom mieste. Čakáte a želaný efekt sa nedostavuje. Čo to je? Kde sa stala chyba? Celý trik spočíva v tom, ako takéhoto novoprijatého zamestnanca správne viesť a sledovať, aby nabehol na tú správnu krivku výkonnosti.

Toto je špeciálny 2-dňový seminár.

Je na tému, ktorá vás zdokonalí v tom, ako čo najrýchlejšie uviesť nových zamestnancov do produkcie. Je celkom prirodzené, že tieto vedomosti pomôžu aj pri zvyšovaní vlastnej produktivity a celého súčasného tímu. Hlavné témy tohto seminára sú: Ktoré pravidlá určujú úspech, keď nový zamestnanec vstupuje do vašej spoločnosti? V akých kondíciách sa môžu nachádzať zamestnanci? Ako trénovať nových ľudí, aby sa rýchlo naštartovali? Ako zabezpečiť, aby noví zamestnanci správne porozumeli terminológii vo vašej firme a ako a prečo to zlepšuje produktivitu? Prečo je dôležité správne porozumieť PRODUKTU a ako to zvyšuje produktivitu?

KICK OFF – komu je určený?

Kým “Zákony vesmíru” sú určené predovšetkým šéfom, aby pochopili dôležitú časť budovania tímu, a to je najmä riadenie tímu na základe poznania kondícií, tak tento seminár sa zameriava na kľúčové faktory správneho uvedenia zamestnanca do produkcie. Tieto dva dni sú určené zamestnancom na všetkých úrovniach, najmä však akémukoľvek vedúcemu pracovníkovi. Správne a efektívne nasadenie zamestnanca na pracovnú pozíciu vyžaduje porozumenie tomuto procesu a poznanie jednoduchých manažérskych nástrojov.

Čo na seminár hovoria účastníci?

Oceňujem to, ako informácie Marten podal – na akom gradiente. Počas týchto dvoch dní som neustále tvorila, t.j. napadalo ma veľa vecí, čo môžem urobiť vo svojej práci.

M.Č.

Získal som perfektné informácie a istotu v tom, ako etablovať nového človeka na post a čo sú tie kľúčové prvky, ktoré je nutné dodržiavať, aby bolo etablovanie perfektné. Bez nich by to bolo ako strieľanie naslepo.

L.P.

Rezervujte si pre seba dátum, aký Vám vyhovuje!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť nasledovný formulár alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

Všetky naše video-semináre nájdete tu.

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: neurčený

Cena: 480,-€ (400 + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár :
Kick Off – Ako rýchlo naštartovať nového zamestnanca

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť