Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Vampír – Ako odhaliť a zvládnuť utláčateľov okolo nás

Za ostatné roky sme u našich klientov videli veľa víťazstiev. Videli sme však aj „bolesť“ z toho, že sa nenapĺňali všetky ich očakávania napriek vynaloženému úsiliu. Či už firmy alebo jednotlivci zažívali akúsi bláznivú krivku života. Raz hore, raz dole. Takýto stav nemá nič spoločné s osudom alebo svetovou krízou alebo inými globálnymi či trhovými situáciami. Firmy netrpia následkami konkurenčných úderov. Áno, isté dopady to vždy má. Firmy trpia oveľa viac tým, že sú zraniteľné vo svojom vnútri. Chcete vedieť, čo je najčastejšou príčinou? Je ním útlak – utláčateľ. Sú to vždy len ľudia – buď ako skrytí utláčatelia, alebo ich dôsledok. Vo firmách, či mimo nich. Pred tým si nemôžeme zatvárať oči. Potom nefungujú ani najskvelejšie technológie či nástroje.

Každý z nás túži po slobode

Slobode myslenia, rozhodovania sa, slobode vlastného tvorenia. Je to pre ľudskú bytosť prirodzené. Napriek tomu čelíme na každom kroku najrozličnejším formám útlaku. Nerozumnému, nelogickému. Smutné na tom všetkom je, že celú tú spúšť okolo nás má na svedomí len malá hŕstka, len 2,5% populácie tejto planéty. Aby naši klienti získali pochopenie prečo tomu tak je, pripravili sme špeciálny 2-dňový seminár, ktorého nosnou témou je ÚTLAK a ako ho včas odhaľovať a čeliť mu. Spôsobujú ho ľudia, ktorí, bohužiaľ, žijú aj v našej blízkosti. Pred touto skutočnosťou si nezatvárajte oči. Nepomôže Vám to. Utláčateľ sa len tak nevzdá.

Je to až neuveriteľné, že pri tomto seminári sa mi objavovali ľudia, ktorí v mojom živote boli SP (supresive person – utláčateľské osoby) a PTS (potencial trable source – zdroje potenciálnych problémov). Škoda, že som to nevidela skôr – ušetrilo by ma to bolesti. Teraz, keď mám tieto dáta, viem sa na ľudí pozrieť a zvládnuť to. Toto by mali vedieť všetci ľudia, pretože žijú v pracovnej skupine, manželstve, škole… a tam sa môžu skrývať utláčateľské osoby!
E.H.

Tento seminár mi ukázal cestu, ako sa musím zariadiť vo svojom živote tak, aby som žila šťastne a vymanila sa spod osôb, ktoré ma utláčajú a robia môj život zložitým, smutným a nešťastným.
D.M.

Rezervujte si pre seba dátum, aký Vám vyhovuje!

Pre prihlásenie a získanie dodatočných informácii môžete použiť nasledovný formulár alebo použiť naše kontaktné údaje.

Tešíme sa na Vás!

Všetky naše video-semináre nájdete tu.

Miesto: Bratislava, Stará Vajnorská 90

Dátum: neurčený

Cena: 480,-€ (400 + 20% DPH)

Chcem sa prihlásiť na seminár :
Vampír – Ako odhaliť a zvládnuť utláčateľov okolo nás

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť