Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Naše semináre a workshopy

1/2 dňový úvodný seminár:
Výber zamestnancov ako ho nepoznáte
4 dňový seminár:
Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu
2 dňový workshop:
Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov
1/2 dňový workshop:
Interné PR a firemná kultúra
1 dňový workshop:
Deň otázok a odpovedí
1/2 dňový workshop:
Personálne strategické plánovanie
1 dňový seminár:
Ako čeliť nedostatku kvalitných ľudí na pracovnom trhu a nepodľahnúť panike

Živé semináre

Performia, ako odborník vo výbere zamestnancov a budovania tímov, bola založená, aby pomáhala zamestnávateľom, firmám a spoločnostiam. Jedným z jej hlavných cieľov je vzdelávanie a poskytovanie informácií, a to najmä prostredníctvom živých seminárov a workshopov.

Živé semináre ponúkajú účastníkom okrem plnohodnotných dát a praktických skúseností aj niečo navyše, a to možnosť budovať si vzťahy a vymieňať skúsenosti s inými účastníkmi, ktorí sú majiteľmi či konateľmi firiem v rôznorodých oblastiach. Na rozdiel od video-seminárov sa tu môžete zapájať, klásť otázky či ponúknuť svoj pohľad na danú problematiku.

Základným seminárom našej spoločnosti je poldňový seminár „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“. Ide o úvod do problematiky výberu zamestnancov a budovania tímov. Seminár  objasňuje 4 konkrétne faktory, pomocou ktorých budete schopní presne a jednoznačne rozpoznať vhodnosť kandidátov. Tento úvodný seminár slúži na to, aby ste veľmi rýchlo rozoznali produktívnych a dobrých zamestnancov – ťahúňov, od tých menej produktívnych.

Seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“ je hlavný seminár. Obsahuje dôležité informácie a praktické skúsenosti s výberom zamestnancov a je určený pre každého, kto sa venuje personalistike hoci len čiastočne. Ide o 4-dňový seminár, ktorého účelom je plne porozumieť najdôležitejším oblastiam týkajúcich sa prijímacieho procesu. Na tomto seminári sa dozviete ako pomocou nástrojov systému Performia môžete odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú a budete ich schopný správne hodnotiť.

Spoločnosť Performia tiež ponúka dvojdňové semináre, ktoré sú nadstavbou na hlavný seminár. Zameriavajú sa na špecifické oblasti výberu zamestnancov. Napríklad ako nasadiť nového zamestnanca na post, či ako zabezpečiť, aby fungovanie zamestnancov na poste bolo efektívne. Nadstavbové semináre sa venujú problematike potenciálnych zdrojov problémov, ponúkajú informácie ako nakopnúť ľudí do produkcie a ako udržiavať a zvládať situácie, ktoré vo firmách vznikajú denne.

Harmonogram seminárov

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 7. jún 2023

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 27.-30. jún 2023

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť