Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Naše semináre a workshopy

1/2 dňový úvodný seminár:
Výber zamestnancov ako ho nepoznáte
4 dňový seminár:
Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu
2 dňový workshop:
Majstrovská trieda – interné hodnotenie testov
1/2 dňový workshop:
Interné PR a firemná kultúra
1 dňový workshop:
Deň otázok a odpovedí
1/2 dňový workshop:
Personálne strategické plánovanie
1 dňový seminár:
Ako čeliť nedostatku kvalitných ľudí na pracovnom trhu a nepodľahnúť panike

Živé semináre

Performia, ako odborník vo výbere zamestnancov a budovania tímov, bola založená, aby pomáhala zamestnávateľom, firmám a spoločnostiam. Jedným z jej hlavných cieľov je vzdelávanie a poskytovanie informácií, a to najmä prostredníctvom živých seminárov a workshopov.

Živé semináre ponúkajú účastníkom okrem plnohodnotných dát a praktických skúseností aj niečo navyše, a to možnosť budovať si vzťahy a vymieňať skúsenosti s inými účastníkmi, ktorí sú majiteľmi či konateľmi firiem v rôznorodých oblastiach. Na rozdiel od video-seminárov sa tu môžete zapájať, klásť otázky či ponúknuť svoj pohľad na danú problematiku.

Základným seminárom našej spoločnosti je poldňový seminár „Výber zamestnancov ako ho nepoznáte“. Ide o úvod do problematiky výberu zamestnancov a budovania tímov. Seminár  objasňuje 4 konkrétne faktory, pomocou ktorých budete schopní presne a jednoznačne rozpoznať vhodnosť kandidátov. Tento úvodný seminár slúži na to, aby ste veľmi rýchlo rozoznali produktívnych a dobrých zamestnancov – ťahúňov, od tých menej produktívnych.

Seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“ je hlavný seminár. Obsahuje dôležité informácie a praktické skúsenosti s výberom zamestnancov a je určený pre každého, kto sa venuje personalistike hoci len čiastočne. Ide o 4-dňový seminár, ktorého účelom je plne porozumieť najdôležitejším oblastiam týkajúcich sa prijímacieho procesu. Na tomto seminári sa dozviete ako pomocou nástrojov systému Performia môžete odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú a budete ich schopný správne hodnotiť.

Spoločnosť Performia tiež ponúka dvojdňové semináre, ktoré sú nadstavbou na hlavný seminár. Zameriavajú sa na špecifické oblasti výberu zamestnancov. Napríklad ako nasadiť nového zamestnanca na post, či ako zabezpečiť, aby fungovanie zamestnancov na poste bolo efektívne. Nadstavbové semináre sa venujú problematike potenciálnych zdrojov problémov, ponúkajú informácie ako nakopnúť ľudí do produkcie a ako udržiavať a zvládať situácie, ktoré vo firmách vznikajú denne.

Harmonogram seminárov

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 22. február 2023

Miesto: Performia Bratislava

Termín: 28.-31. marec 2023