Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

Publikácie a materiály

Snažíme sa aj o vaše vzdelávanie, preto sme pre vás pripravili niekoľko publikácií a materiálov. Prostredníctvom nich vám chceme podať naše know-how a zvýšiť vám tak vašu kompetenciu. Pri tvorbe týchto materiálov dbáme na to, aby ste vďaka ním získali čo najviac informácií, ktoré pomôžu vám aj vašej spoločnosti a uľahčia vám budovanie vašich tímov.  Publikácie a materiály sú určené pre všetkývh tých, ktorí sa chcú o správnom výbere zamestnancov a o budovaní tímu dozvedieť viac. Spolu s workshopmi a seminármi tvoria základ kvalifikácie. Tá je základom pre budovanie produktívneho a úspešného tímu.