Služby: Výber zamestnancov na kľúč - Performia služby - Fool servis
info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Výber zamestnancov na kľúč

Sme konzultačno – poradenská firma, ktorá sa špecializuje na budovanie tímu. Nie sme teda personálna agentúra a ani nerobíme personálny leasing. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dodávaných kandidátov. Robíme pre našich klientov výber, prípadne ďalšie výberové procesy. Pomocou našich on-line nástrojov urýchľujeme a skvalitňujeme komunikáciu počas výberového procesu. Podľa výsledkov je kandidát doporučený klientovi. Konečné rozhodnutie o prijatí kandidáta urobí klient sám a takisto samostatne a priamo s ním podpisuje pracovnú zmluvu.

Exelect je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje ucelené know-how s funkčnou technológiou pre výber správnych ľudí na správne miesta. V rámci tejto značky poskytuje Performia s.r.o. nasledujúce služby: Exelect Full Servis, Exelect Štart a Exelect Pool Servis, ako aj veľmi nápomocnú a účinnú službu Zostavenie inzerátu.

Exelect Full Servis

Predstavuje komplexnú zmluvnú službu, ktorá záhŕňa vytvorenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej obsahuje osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a osobnú prezentáciu vybraného kandidáta/kandidátov klientovi. Ak sa kandidát s klientom dohodne na nástupe, berieme za kandidáta pol ročnú garanciu. Platba tejto služby je rozdelená na 3 tretiny. Prvá sa platí pri podpise zmluvy, druhá pri nástupe kandidáta a tretia až po uplynutí pol ročnej garancie, ktorá sa počíta od podpisu pracovnej  zmluvy.

Exelect Štart

Je predvýber kandidátov na pracovnú pozíciu. Služba zahŕňa zostavenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a následné “odovzdanie” výsledkov vybraného kandidáta priamo klientovi, s podrobným reportom o jeho výsledkoch a prípadnými odporúčaniami. Za kandidáta nepreberáme garanciu a platba sa uhrádza jednorazovo.

Exelect Pool Servis

Ide o podobnú službu ako je Full Servis – dodanie vhodného kandidáta na obsadenie pozície, avšak táto služba sa dodáva len vtedy, ak klient potrebuje takého kandidáta, ktorý už prešiel našim výberovým procesom, avšak nepodpísal žiadnu pracovnú zmluvu s niektorým z našich klientov. Pool servis predstavuje zmluvnú službu, ktorá zahŕňa špecifikáciu kandidáta, ponúknutie kandidáta, ktorý spĺňa základné kritéria a absolvoval preverenie, následné predstavenie kandidáta a podpis pracovnej zmluvy.