info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Výber zamestnancov na kľúč

Sme konzultačno – poradenská firma, ktorá sa špecializuje na budovanie tímu. Nie sme teda personálna agentúra a ani nerobíme personálny leasing. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dodávaných kandidátov. Robíme pre našich klientov výber, prípadne ďalšie výberové procesy. Pomocou našich on-line nástrojov urýchľujeme a skvalitňujeme komunikáciu počas výberového procesu. Podľa výsledkov je kandidát doporučený klientovi. Konečné rozhodnutie o prijatí kandidáta urobí klient sám a takisto samostatne a priamo s ním podpisuje pracovnú zmluvu.

Exelect je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje ucelené know-how s funkčnou technológiou pre výber správnych ľudí na správne miesta. V rámci tejto značky poskytuje Performia s.r.o. nasledujúce služby: Exelect Full Servis, Exelect Štart a Exelect Pool Servis, ako aj veľmi nápomocnú a účinnú službu Zostavenie inzerátu.

Zostavenie inzerátu

Táto služba je kompletným vyhotovením inzerátu na obsadzovanú pozíciu vo Vašej firme. Stačí nám vedieť akú pracovnú pozíciu potrebujete obsadiť a my Vám vytvoríme inzerát profesionálne, tak aby bol zameraný na tých ľudí, ktorých potrebujete a pomohol Vám už v tomto prvom kroku vyselektovať tých nesprávnych. Vďaka tomu nielenže ušetríte čas, ktorý obvykle zabijete vymýšľaním ,,lákavých” slov, aby niekto prejavil záujem, ale taktiež čas celého výberového procesu. Svoj inzerát však máte stále plne pod kontrolou a rozhodujete o jeho osude, keďže ho zverejňujete Vy sami.

Najčastejším problémom inzerátov je fakt, že zo strachu aby sme pritiahli, čo najviac ľudí,  v ňom zľahčujeme podmienky práce a ponúkame hory-doly. Nemôžeme sa potom čudovať, že sa naň ozývajú kandidáti, ktorým ide len o benefity a nevedia alebo nechcú tvrdo pracovať. Predsa ,,ako sa do hory volá, tak sa z nej ozýva” a my Vám pomôžeme s tým, aby to ,,volanie” bolo čo najefektívnejšie.

Exelect Full Servis

Predstavuje komplexnú zmluvnú službu, ktorá záhŕňa vytvorenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej obsahuje osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a osobnú prezentáciu vybraného kandidáta/kandidátov klientovi. Ak sa kandidát s klientom dohodne na nástupe, berieme za kandidáta pol ročnú garanciu. Platba tejto služby je rozdelená na 3 tretiny. Prvá sa platí pri podpise zmluvy, druhá pri nástupe kandidáta a tretia až po uplynutí pol ročnej garancie, ktorá sa počíta od podpisu pracovnej  zmluvy.

Exelect Štart

Je predvýber kandidátov na pracovnú pozíciu. Služba zahŕňa zostavenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a následné “odovzdanie” výsledkov vybraného kandidáta priamo klientovi, s podrobným reportom o jeho výsledkoch a prípadnými odporúčaniami. Za kandidáta nepreberáme garanciu a platba sa uhrádza jednorazovo.

Exelect Pool Servis

Ide o podobnú službu ako je Full Servis – dodanie vhodného kandidáta na obsadenie pozície, avšak táto služba sa dodáva len vtedy, ak klient potrebuje takého kandidáta, ktorý už prešiel našim výberovým procesom, avšak nepodpísal žiadnu pracovnú zmluvu s niektorým z našich klientov. Pool servis predstavuje zmluvnú službu, ktorá zahŕňa špecifikáciu kandidáta, ponúknutie kandidáta, ktorý spĺňa základné kritéria a absolvoval preverenie, následné predstavenie kandidáta a podpis pracovnej zmluvy.