Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

TESTOVANIE PRACOVNÉHO POTENCIÁLU

Systém Performia

Systém Performia obsahuje spolu 9 rôznych testov a dotazníkov. Na testovanie pracovného potenciálu je špeciálne určený U-Test.

Prečo robíme testovanie a prečo ho robíme inak

Prečo robíme testovanie a prečo ho robíme inak? Účelom Performie je pomôcť klientom budovať produktívne a efektívne tímy.

To znamená, že sa špecializujeme na odhalenie schopnosti jednotlivcov dosahovať výsledky na svojej pracovnej pozícii a pôsobiť ako tímový hráč.
Testovanie pomocou Performie odhaľuje dlhodobú pridanú hodnotu kandidáta alebo zamestnanca pre tím, jeho lojalitu, mieru zodpovednosti a celkový pracovný potenciál pre konkrétnu pracovnú pozíciu.

Ako pracujeme s klientom pri testovaní

Prečo robíme testovanie a prečo ho robíme inak? Účelom Performie je pomôcť klientom budovať produktívne a efektívne tímy.

To znamená, že sa špecializujeme na odhalenie schopnosti jednotlivcov dosahovať výsledky na svojej pracovnej pozícii a pôsobiť ako tímový hráč.

Testovanie pomocou Performie odhaľuje dlhodobú pridanú hodnotu kandidáta alebo zamestnanca pre tím, jeho lojalitu, mieru zodpovednosti a celkový pracovný potenciál pre konkrétnu pracovnú pozíciu.