info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Testovanie pracovného potenciálu

Testovanie kandidátov a zamestnancov

Na testovanie pracovného potenciálu máme k dispozícii 12 rôznych testov a dotazníkov. Službu testovania poskytujeme v týchto úrovniach:

Základné a doplnkové preverenie

Jednoduché základné preverenie z hľadiska analýzy pracovného potenciálu hodnotenej osoby – to znamená, že hodnotíme skutočnú schopnosť kandidáta produkovať vo vzťahu k danej pracovnej pozícii. Testovaná môže byť jedna osoba, alebo viacero osôb (kandidáti aj zamestnanci) v rôznom časovom rozmedzí na rôzne pracovné pozície. Základné preverenie je základný nástroj na overenie pracovného potenciálu, ktorý pozostáva z EXEC U-Testu a EXEC Overenia produktivity. K základnému preverniu je možné objednať doplnkové preverenie: EXEC IQ Test, EXEC Duplikačný test, EXEC Test vodcovstva, EXEC Analýza minulosti, EXEC Overenie referencií hodnotiteľom.

Spoločnosť Performia ponúka tiež možnosť konzultácie.

Screening

Služba Screening sa vykonáva v jednej jednotke času na jednu pracovnú pozíciu. Screening nie je možné preniesť na inú skupinu a inú pracovnú pozíciu. Je to rýchla a jednoduchá služba. Výsledok, ktorý je dodávaný objednávateľovi, je jednoznačné písomné odporučenie prijať alebo neprijať kandidátov na dané pracovné miesto, podložené faktami. Neposkytujeme objednávateľovi žiadne „možno“. K službe screening je možné použiť aj vhodné doplnkové preverenie: EXEC IQ Test, EXEC Duplikačný test, EXEC Test vodcovstva, EXEC Analýza minulosti, EXEC Overenie referencií hodnotiteľom, EXEC Analýza predaja a EXEC 4 faktory predaja. K tejto službe si tiež môžete doobjednať konzultácie.

Službu screening ponúkame v torch typoch – S, M a L, pričom sa líšia počtom preverených kandidátov.

Audit

Audit je hlbková analýza personálnej scény spoločnosti. Ide o hĺbková analýzú zamestnancov (nie kandidátov) prostredníctvom EXEC U-Testu a EXEC Overeniu produktivity. Výsledky sú dodané objednávateľovi v písomnej forme, ako aj osobne vyhodnotené objednávateľovi a taktiež zamestnancovi. Okrem vyhodnotenia sa odporučí aj rozvojový program pre každého hodnoteného zamestnanca. K službe audit je možné použiť aj výhodné doplnkové preverenie: EXEC IQ Test, EXEC Duplikačný test, EXEC Test vodcovstva, EXEC Analýza minulosti, EXEC Overenie referencií hodnotiteľom, EXEC Analýza predaja a EXEC 4 faktory predaja.

Osobitné produktové preverenie

Ide o EXEC Analýzu inzerátu, EXEC Analýzu predaja a EXEC 4 faktory predaja. EXEC Analýza inzerátu je dotazník pre získanie konečného hodnotného produktu – inzerátu. Pozostáva z 20 otázok, ktoré sa týkajú dennej práce, či pracovnej pozície, ktorú idete zverejniť. Výsledkom vyplneného dotazníka bude správa, ktorá vás upozorní na kľúčové miesta, na ktoré je potrebné sa zamerať. Pritiahnete si tak práve tých kandidátov, s ktorými budete spokojní. EXEC Analýza predaja – jej výsledok je prezentovaný grafom a popisom 12 hodnotných vlastností. Súčasne poskytuje možnosť stanoviť priority pre ich vzdelanie a osobné zlepšenie. EXEC 4 faktory predaja sa používa ako počiatočná analýza produkcie, osobnosti, motivácie a znalostí/skúsenosti. Pozostáva zo 60 otázok.

V systéme Performia máme niekoľko testov a dotazníkov, ktoré sú navrhnuté tak, aby vám pomohli získať dostatočné množstvo informácií o kandidátovi. Na ich základe sa budete môcť lepšie rozhodnúť a zároveň budete mať istotu, či máte pre danú prácu správnu osobu.

Ďalej nájdete informácie o každom z dotazníkov a testov a o tom, ako ich môžete využívať.