info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
EXEC 4 faktory predaja

Ide o dotazník, nie je test. Je to prieskum, vďaka ktorému sa od kandidátov získa veľké množstvo užitočných informácii.

Výsledok analýzy je prezentovaný grafom a popisom hodnotených oblastí.

Dotazník „EXEC 4 faktory predaja“ sa používa ako počiatočná analýza produkcie, osobnosti, motivácie a znalostí/skúseností. Pozostáva zo 60 otázok. Na základe výsledkov sa získa mnoho impulzov na kladenie ďalších otázok. Pomôže ľahšie vyhodnotiť aj to, do akej miery budú výsledky z tejto analýzy zhodné s výsled- kami z ďalších pohovorov, testov a dotazníkov. To znamená, či zostane profil kandidáta viac-menej stály alebo sa bude meniť z uhla pohľadu: on sám / niekto iný.

Pridaná hodnota nového zamestnanca a schopnosť zvládať úlohy závisí od 4 spomenutých faktorov. Aj preto odpovede kandidáta na pozíciu obchodníka predstavujú jeho náhľady na produkciu a vlastné výsledky (1.), ako sa hodnotí z hľadiska svojho osobnostného potenciálu (2.A.-2.J.), čo ho najviac v predaji motivuje (3.) a aké sú jeho znalosti či skúsenosti čo sa obchodnej činnosti týka (4.A-4.B.).

Je to nástroj, ktorý by sa mal použiť úplne na začiatku prijímacieho procesu na pozíciu obchodníka. Prostredníctvom tohto dotazníka sa dá rýchlejšie určiť, komu bude ďalej počas výberového konania venovaná väčšia pozornosť.