info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
EXEC Duplikačný test

Vo výberovom procese aj pri testovaní už existujúcich zamestnancov vám použitie EXEC Duplikačného testu dokáže ušetriť množstvo času, práce aj peňazí.

Špeciálne sa zameriava na určenie úrovne duplikácie daného človeka. Duplikáciou máme na mysli „schopnosť človeka niečo pozorovať a urobiť presnú kópiu toho čo pozoroval”. Pri najímaní riadiacich pracovníkov je veľmi dôležité, aby boli schopní vykonávať nariadenia manažmentu.

EXEC Duplikačný test je test, ktorý Vám povie ako dobre, rýchlo a správne je osoba schopná pochopiť inštrukciu, príkaz alebo situáciu a správne na ňu reagovať.

Tento test nám taktiež ukazuje, či je človek náchylný na nehody, čo býva dôležitým faktorom, napríklad v prípade, ak sa od danej osoby vyžaduje obsluhovanie drahého prístroja či zariadenia.

Najlepšie je použiť tento test spolu s EXEC U-Testom. Nie je to dôležité len pre riadiacich pracovníkov. Meranie duplikácie je dôležité dokonca aj u takej pozície, akou je osobný asistent, kde uskutočňovanie príkazov, tak ako boli zamýšľané, môže dokonca vytvoriť alebo zničiť vzťah človeka k riadiacemu pracovníkovi.

EXEC Duplikačný test je meraný na čas a jeho vyplnenie zvyčajne trvá 2 až 5 minút.

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC DUPLIKAČNÝ TEST VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME