info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
EXEC IQ test

Inteligenčný test je vyvinutý na to, aby meral schopnosť človeka riešiť problémy. Takmer každá pozícia si vyžaduje, aby bol človek schopný aspoň do určitej miery problémy riešiť. Akonáhle je zrejmé, čo si daná pozícia vyžaduje, inteligenčný test vám pomôže nájsť osobu, ktorá bude daným nárokom viac vyhovovať.

Musí sa odpovedať na 80 otázok a uchádzač má na to 30 minút. Odporúčame na to kandidáta upozorniť, nakoľko je tento test limitovaný časom a po uplynutí 30 minút sa výsledky automaticky odošlú, nezáleží od toho, koľko otázok kandidát stihol vyplniť.

Rozdiel medzi EXEC IQ testom A a testom B. V podstate existuje iba v otázkach. Je zameraný na rovnaký účel = zistiť IQ kandidáta. Vždy posielame EXEC IQ test A a ak by ste z nejakých dôvodov posielali tomu istému kandidátovi opäť tento test (prerušilo sa internetové pripojenie, musel náhle od testu odísť a podobne), vtedy mu pošlete EXEC IQ test B, nakoľko obsahuje nové otázky, nie tie, ktoré kandidát už videl.

Inteligenčný test je test s časovým obmedzením pre jeho vyplnenie, pričom automaticky sleduje dĺžku času, ktorý je potrebný pre jeho vyplnenie a zároveň Vám poskytne aj hodnotu IQ daného záujemcu.

 

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC IQ TEST VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME