info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
EXEC Test vodcovstva

Vodcovstvo

EXEC Test vodcovstva je test, ktorý hodnotí jednu z najdôležitejších charakteristík vedúceho pracovníka. Ide o schopnosť rozoznať pravý dôvod alebo zdroj akejkoľvek situácie, či už dobrej, alebo zlej.

Tento test je veľmi dôležitý v prípade, ak chcete zamestnanca povýšiť do výkonnej pozície alebo chcete prijať nových výkonných pracovníkov. Rýchlo zanalyzuje potenciál osoby riadiť a rovnako poukáže na oblasti, v ktorých by sa mohla zlepšiť.

Zameriava sa na to, ako dobre dokáže osoba objaviť zdroj problému, ako aj na to, ako ľahko a správne ho dokáže zvládnuť.

Tento test pozostáva z 30 otázok a nie je časovo obmedzený.

 

V PRÍPADE ZÁUJMU O EXEC TEST VODCOVSTVA VYPLŇTE PROSÍM TENTO DOTAZNÍK A MY SA VÁM OZVEME