Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

VIAC K NAŠIM SLUŽBÁM

“PROFESIONÁLNY VÝBER ZAMESTNANCOV A BUDOVANIE TÍMU”

Spoločnosť Performia dodáva na Slovensku už niekoľko rokov základný 4-dňový tréning pre výber zamestnancov a hodnotiteľov testov. Na tomto tréningu sa preberajú všetky nevyhnutné základy, ktoré sú potrebné na úspešné naštartovanie výberového procesu vrátane tvorby inzercie, následne selekciu kandidátov pri používaní know-how a systému Performia, zameranú predovšetkým na produktivitu, motiváciu a dobrý pracovný potenciál. Okrem tohto si tento tréning získal povesť skvelého školenia pre akéhokoľvek manažéra, ktorý chce lepšie porozumieť správaniu človeka. AKO sa ľudia správajú a PREČO sa tak správajú.

Seminár, okrem iného, podrobne rozoberá nasledujúce témy:

4-dňový seminár „Profesionálny výber zamestnancov a budovanie tímu“ je zameraný na získanie teoretických vedomostí aj praktických skúseností vo výbere zamestnancov, hodnotenia personálu a budovania pracovného tímu. Účelom seminára je plne porozumieť kľúčovým faktorom, ktoré zohrávajú rolu v tom, či bude výber úspešný a budovanie tímu jednoduché alebo naopak. Rovnako porozumiete tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty pre pracovný tím, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví záujemcovia o zamestnanie (ale aj súčasní zamestnanci) predstavujú.

PRAKTICKÉ RADY: pravidelné rady a inšpirácie z oblasti budovania tímu

Čo získate prihlásením sa na odber?

  • Pravidelne dostanete praktické rady zo sveta výberu zamestnancov a budovania efetktívneho tímu.
  • Budete informovaní o našich aktivitách.
  • Každý piatok dostanete vtipy na záver týždňa, ktoré vždy vylepšia Vašu náladu.

Je to seminár, počas ktorého porozumiete človeku – prečo je taký, aký je a aké sú dôvody pre jeho správanie sa. Hovorí sa, že ľahšie kontrolujete a riadite to, čomu rozumiete. Platí to aj o ľuďoch. Žiadny manažér sa riadeniu ľudí nevyhne. A na tomto seminári zistí, že ak tomu rozumie, je to oveľa jednoduchšie, nehovoriac o tom, že bude oveľa lepšie schopný využiť potenciál svojich ľudí. Správny prístup k zamestnancom je zárukou vyššej efektivity a produktivity.

Cieľom seminára je lepšia kontrola nad všetkými časťami výberového procesu a najmä zvýšenie kompetencií (schopnosti rozhodovania sa) šéfov, manažérov a personalistov pri práci s ľuďmi, zamestnancami. Účastník dostane informácie k tomu, aby vo všeobecnosti dokázal pochopiť človeka: pochopiť bytie človeka, jeho konanie, jeho vlastnenie; získa sa poznanie prečo je človek pesimista/optimista, ako je a na čo je človek zameraný, ako to súvisí s jeho istotou, ako sa stavia k problémom, aký je v práci aktívny, či dokončuje, čo začne, ako komunikuje, ako zvýšiť u ľudí zodpovednosť; čo je príčinou nízkej empatie a pod.

V teoretickej časti (4 dni) účastníci dostanú informácie o tom, načo sa zamerať pri hodnotení výkonnosti zamestnancov, kandidátov. Súčasťou tohto procesu je postup overenia výkonnosti človeka, jeho produktivita, ďalej hodnotenie pracovného potenciálu, ako je človek motivovaný a nakoniec o tom, čo človek vie – vzdelanie, vedomosti.

Seminár sa zaoberá aj komplexným výberovým cyklom nových zamestnancov (od zadávania inzerátov cez preverovanie produktivity, osobnostných schopností, referencií až po prijatie zamestnanca a tiež tým, čo je potrebné novému zamestnancovi poskytnúť pri nástupe do firmy,aby mohol začať produkovať).

Počas záverečného dňa sa získajú základné praktické skúsenosti s prácou v systéme Performia (on-line na internete). Pozostáva to zo zadávania projektov, objednávok, posielania kódov e- mailom, uzatváranie projektov. Účastník spravidla dostane aj možnosť praktického vyskúšania systému, t.j. dostane k dispozícii testy, ktoré môže v istom časovom intervale od ukončenia seminára použiť, čím získa praktické schopnosti s testovaním cez Performiu a vyhodnocovaním testov.

Ku každej časti seminára dostáva účastník kvalitné materiály, ktoré mu v budúcnosti pomôžu, či už pri samotných výberoch, alebo pri práci so systémom.

4-dňový seminár je podľa reakcií nezabudnuteľnou sondou do hlbín ľudskej duše. Viacero účastníkov sa vyjadrilo, že tento seminár bol tým najlepším a najsilnejším zážitkom, ktoré si bolo možné vypočuť. Tu sú len 2 z množstva reakcií účastníkov:

“Toto bolo presne to, čo mi chýbalo. Nemám veľkú, ale zato expandujúcu firmu a potrebujem poskladať dobrý tím. Bez toho, je to len náhodné vyberanie, možno aj nebezpečných ľudí. Má to oveľa väčšiu hodnotu ako je v cenníku. Ďalšia vec z ktorej mám radosť je to, že mňa ako šéfa málo kedy niekto pochváli. Tu je ale to správne miesto, kde si uvedomíte, že ste dobrý v tom, čo robíte a znovu lepší, lebo ste sa práve naučili kľúčové veci do firmy.”

“Životu sa dá rozumieť a vďaka týmto informáciám, veľmi hodnotným, o podstatný kus viac. Ľudia sme rôzni a niektoré charakteristiky na sebe vieme odpozorovať, ale keď človek viac pochopí vzťahy medzi určitými základnými atribútmi, ktoré sú stanovené logicky, je jasné, že množstvo dát leží za viditeľným správaním. Tento tréning odhaľuje časť tajomna vnútorného sveta človeka a jeho pracovného potenciálu.”