Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

VÝBER ZAMESTNANCOV NA KĽÚČ

Sme konzultačno – poradenská firma, ktorá sa špecializuje na budovanie tímu. Nie sme teda personálna agentúra a ani nerobíme personálny leasing. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dodávaných kandidátov. Robíme pre našich klientov výber, prípadne ďalšie výberové procesy. Pomocou našich on-line nástrojov urýchľujeme a skvalitňujeme komunikáciu počas výberového procesu. Podľa výsledkov je kandidát doporučený klientovi.

Konečné rozhodnutie o prijatí kandidáta urobí klient sám a takisto samostatne a priamo s ním podpisuje pracovnú zmluvu.

Exelect je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje ucelené know-how s funkčnou technológiou pre výber správnych ľudí na správne miesta. V rámci tejto značky poskytuje Performia s.r.o. nasledujúce služby:

Exelect Full Servis

Cena na mieru
 • Špecifikácia kandidáta a popis pracovnej pozície
 • Zostavenie inzerátu a publikovanie
 • Testovanie kandidátov
 • Osobný pohovor
 • Overenie referencií
 • Osobné predstavenie vybraného kandidáta
 • 6 mesačná garancia

Exelect Predvýber

prenájom profesionálneho personalistu
3000 (2500,-€ +20% DPH)
 • Zostavenie inzerátu a publikovanie
 • Testovanie kandidátov
 • Osobný pohovor
 • Overenie referencií
 • Odporúčanie vybraných kandidátov
Obľúbené

Zostavenie inzerátu

180 (150,-€ + 20% DPH)
 • Príprava požiadaviek
 • Príprava textov inzerátu
 • Zostavenie inzerátu

Exelect Full Servis

Predstavuje komplexnú zmluvnú službu, ktorá záhŕňa vytvorenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej obsahuje osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a osobnú prezentáciu vybraného kandidáta/kandidátov klientovi. Ak sa kandidát s klientom dohodne na nástupe, berieme za kandidáta 6 mesačnú garanciu. Platba tejto služby je rozdelená na 3 tretiny. Prvá sa platí pri podpise zmluvy, druhá pri nástupe kandidáta a tretia až po uplynutí garančnej lehoty, ktorá sa počíta od podpisu pracovnej  zmluvy.

Exelect Predvýber - prenájom profesionálneho personalistu

Je predvýber kandidátov na pracovnú pozíciu. Služba zahŕňa zostavenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a následné “odovzdanie” výsledkov vybraného kandidáta priamo klientovi, s podrobným reportom o jeho výsledkoch a prípadnými odporúčaniami.

Zostavenie inzerátu

Táto služba je kompletným vyhotovením inzerátu na obsadzovanú pozíciu vo Vašej firme. Po konzultácii a určení si požiadaviek a ideálnej scény Vám pripravíme profesionálne vytvorený inzerát ušitý Vám na mieru tak, aby Vám už v prvom kroku pomohol vyselektovať tých nesprávnych kandidátov. Vďaka tomu nielen ušetríte čas, ktorý obvykle zabijete vymýšľaním “ lákavých “ slov, aby niekto prejavil záujem, ale taktiež čas celého výberové procesu. Svoj inzerát máte plne pod kontrolou a rozhodujete o jeho osude, keďže ho zverejňujete Vy sami.

Objednajte si služby Exelect