Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov

VÝBER ZAMESTNANCOV NA KĽÚČ

Sme konzultačno – poradenská firma, ktorá sa špecializuje na budovanie tímu. Nie sme teda personálna agentúra a ani nerobíme personálny leasing. Orientujeme sa predovšetkým na kvalitu dodávaných kandidátov. Robíme pre našich klientov výber, prípadne ďalšie výberové procesy. Pomocou našich on-line nástrojov urýchľujeme a skvalitňujeme komunikáciu počas výberového procesu. Podľa výsledkov je kandidát doporučený klientovi.

Konečné rozhodnutie o prijatí kandidáta urobí klient sám a takisto samostatne a priamo s ním podpisuje pracovnú zmluvu.

Exelect je obchodná značka spoločnosti Performia s.r.o. vyjadrená svojim symbolom-logom a predstavuje ucelené know-how s funkčnou technológiou pre výber správnych ľudí na správne miesta. V rámci tejto značky poskytuje Performia s.r.o. nasledujúce služby:

Exelect Full Servis

Cena na mieru
 • Špecifikácia kandidáta a popis pracovnej pozície
 • Zostavenie inzerátu a publikovanie
 • Testovanie kandidátov
 • Osobný pohovor
 • Overenie referencií
 • Osobné predstavenie vybraného kandidáta
 • 6 mesačná garancia

Exelect Predvýber

prenájom profesionálneho personalistu
3000 (2500,-€ +20% DPH)
 • Zostavenie inzerátu a publikovanie
 • Testovanie kandidátov
 • Osobný pohovor
 • Overenie referencií
 • Odporúčanie vybraných kandidátov
Obľúbené

Zostavenie inzerátu

180 (150,-€ + 20% DPH)
 • Príprava požiadaviek
 • Príprava textov inzerátu
 • Zostavenie inzerátu

Exelect Full Servis

Predstavuje komplexnú zmluvnú službu, ktorá záhŕňa vytvorenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej obsahuje osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a osobnú prezentáciu vybraného kandidáta/kandidátov klientovi. Ak sa kandidát s klientom dohodne na nástupe, berieme za kandidáta 6 mesačnú garanciu. Platba tejto služby je rozdelená na 3 tretiny. Prvá sa platí pri podpise zmluvy, druhá pri nástupe kandidáta a tretia až po uplynutí garančnej lehoty, ktorá sa počíta od podpisu pracovnej  zmluvy.

Exelect Predvýber - prenájom profesionálneho personalistu

Je predvýber kandidátov na pracovnú pozíciu. Služba zahŕňa zostavenie inzerátu, jeho publikovanie, otestovanie kandidátov v 2. kolách (zameranie na ich motiváciu, produktivitu a pracovný potenciál). Ďalej osobný pohovor s vybranými kandidátmi, overenie referencií a následné “odovzdanie” výsledkov vybraného kandidáta priamo klientovi, s podrobným reportom o jeho výsledkoch a prípadnými odporúčaniami.

Zostavenie inzerátu

Táto služba je kompletným vyhotovením inzerátu na obsadzovanú pozíciu vo Vašej firme. Po konzultácii a určení si požiadaviek a ideálnej scény Vám pripravíme profesionálne vytvorený inzerát ušitý Vám na mieru tak, aby Vám už v prvom kroku pomohol vyselektovať tých nesprávnych kandidátov. Vďaka tomu nielen ušetríte čas, ktorý obvykle zabijete vymýšľaním “ lákavých “ slov, aby niekto prejavil záujem, ale taktiež čas celého výberové procesu. Svoj inzerát máte plne pod kontrolou a rozhodujete o jeho osude, keďže ho zverejňujete Vy sami.

Objednajte si služby Exelect

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

 • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
 • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
 • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
 • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
 • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť