Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Nenechajte sa valcovať svojimi emóciami

Srdečne Vás zdravíme,

opäť sa hlásime z Performie a radi by sme Vám priniesli zopár údajov pre inšpiráciu a povzbudenie v týchto dňoch.

Tí, čo nás poznajú, vedia, že súčasťou našej technológie sú aj poznatky o Emocionálnej tónovej škále, objavenej L.Ron Hubbardom. A z našich seminárov pravdepodobne viete aj to, že vedomosti o tejto škále Vám prinášajú desiatky výhod. Môžete s jej pomocou dosiahnuť napríklad to, že sa ľudia pri kontakte s Vami môžu cítiť dobre. Môžete predvídať, ako budú ľudia reagovať na rôzne situácie. Chápete, prečo Vás niektorí ľudia sťahujú dole. Zvyšujete si svoju schopnosť získať od ostatných súhlas. Lepšie rozumiete samému sebe. Rozpoznávate, komu môžete dôverovať a komu nie. Môžete motivovať seba aj ostatných. Emócia je jednoducho priamym ukazovateľom stavu bytia. Vysoko na emočnej škále ste šťastní a zaujíma Vás všetko okolo Vás. Ste pohotoví, rozumní a energickí. Ľudia sú radi vo Vašej spoločnosti, keďže ste dôveryhodní, zodpovední a úprimne veselí.

Emócia sa však môže meniť z hodiny na hodinu, deň čo deň. Pomocou DVD – „Emócie na pracovisku“ lepšie pochopíte jednotlivé emócie a ich vplyv na okolie a zistíte, ako emócie na pracovisku ovplyvňujú výkonnosť celého tímu. Dostanete dobré správy a v momente idete hore. Potom dostanete zlé správy a v momente môžete klesnúť, povedzme na tón strachu. A práve v súčasnosti, v dobe, ktorú v súvislosti s koronavírusom zažíva každý z nás, sa život zdá byť veľmi nebezpečný a vážny. Média prinášajú informácie o smrti, vládni činitelia o krízových stavoch. Deň čo deň pribúdajú horšie a horšie správy.

Možno to bude vyzerať, že nie sme dosť empatickí. Vieme však, že strach je čudná emócia. Iracionálna. Človek sa na tomto stupni už nemôže rozhodnúť. Nevie, čo je skutočné a čo neskutočné. Má pocit, že mu ľudia chcú ublížiť. Nechce na seba prevziať zodpovednosť a klame, aby zabránil akejkoľvek forme konfrontácie. Zastavuje veci, pričom to nemusí byť zrejmé. Bojí sa a stále a stále Vás chce viac a viac zastavovať. Na strachu človek vypína svoje analytické schopnosti. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

A čo robí na tomto emočnom stupni skupina?

Rozpráva o smrti a krízových stavoch. Snaží sa zavádzať a odporúčať účinné opatrenia pre „potenciálne smrteľné“ situácie. A hoci sa môže zdať, že tvrdo pracuje na tom, aby danú situáciu napravila, výsledkom jej činnosti môže byť len znížené prežitie viacerých jednotlivcov alebo aj celej skupiny. Môže sa zdať, že pracuje maximálne efektívne, ona sama môže veriť tomu, že robí to najlepšie, čo vie, avšak konečným produktom jej úsilia bude znížené prežitie. Nepripomína Vám to niečo?

Na našich seminároch zvykneme hovoriť aj o tom, že človek, ktorý je vysoko na emóciách, môže byť šťastný len do tej miery, do akej dokáže vnímať možnosti prežitia v budúcnosti. Aby mohol prežiť, potrebuje pravdivé a funkčné dáta. Každý z nás môže veľmi rýchlo stratiť svoju dobrú emóciu. Keď však máme znalosti, o to skôr môžeme zostať vysoko na tóne. Potom nie sme tak vystrašení a nemáme ani čas na veľkú dramatizáciu. A ak už aj dramatizujeme, keď nám niečo nevychádza a nejde tak, ako by sme si želali, dramatizácia netrvá dlho.

Je čas postaviť sa úzkosti, strachu, zúfalstvu a hrôze a prejsť do akcie. V budúcich príspevkoch sa Vám pokúsime priniesť ZÁKLADNÉ NÁSTROJE AKO TERAZ V ČASE KRÍZY PREŽIŤ V PODNIKANÍ. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Želáme Vám vysoké emócie a predovšetkým odvahu.

Performia tím

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť