Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Nerozhadzujte, investujte!

„Koncom dvadsiatych rokov sa tak v Zlíne používali skôr nevídané koncepcie, akými bol podiel zamestnancov na zisku, systém komunikácie vo vnútri podniku, samostatné účtovné stredisko. Firma zaviedla päťdňový pracovný týždeň, aby zamestnanci mohli v sobotu chodiť do školy alebo sa inak vzdelávať.” Toto je citát od Tomáša J. Baťu, pod ktorý sa v Performii určite radi podpíšeme. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek.

A to hlavne z dvoch dôvodov:

  1. Je to ochota a odvaha robiť niečo nové, čo dovtedy nebolo zvykom.
  2. Dať priestor ľuďom vzdelávať sa je dôležité.

Predovšetkým ten druhý bod je niečo, čo Vašich zamestnancov (a teda aj firmu ako celok) môže podporiť v akomkoľvek období. Pokiaľ totiž po našich zamestnancoch chceme, aby pracovali viac a efektívnejšie, je dôležité poskytovať im pravidelné vzdelávanie, ktoré im v tom môže pomôcť a pozdvihne ich potenciál.

Naša praktická rada znie: Vzdelávanie berte ako investíciu, a preto k peniazom, vydaným za školenie, nepristupujte ako k nákladom. Pretože sa Vám (ak vzdelávate produktívnych ľudí), mnohonásobne vráti. Samozrejme ale, každé školenie starostlivo vyberte. Obsah a kvalita by mala byť na prvom mieste.

Verím, že pokiaľ správne vyberiete, bude vzdelávanie zamestnancov prospešné nielen pre nich, ale taktiež aj pre celú firmu. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Tím Performia