Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Nezabudnite odmeniť šikovných!

Aj keď sa to už posúva k lepšiemu, stále majú manažéri niekedy tendenciu brať to, že ich ľudia pracujú a majú dobré výsledky, ako samozrejmosť. Sú za to predsa platení. To určite áno, ale taktiež vieme, že ľudia potrebujú pozornosť svojho manažéra, chcú dostať spätnú väzbu na svoje výsledky a pôsobenie vo firme. Veľmi často vo firmách počujeme, že to tak, bohužiaľ, nie je. Ak máte záujem o pravidelné praktické rady z našej dielne, prihláste sa na odber našich noviniek.

Šéf nemá na ľudí čas a pokiaľ áno, venuje sa tým, s ktorými sú problémy, ktorí robia chyby a moc im to nejde. Tam šéf zasahuje a takým sa najčastejšie venuje. Tým výkonným možno v tom lepšom prípade ešte pridá a ide sa ďalej. Pokiaľ táto situácia trvá dlhodobo, motivácia a chuť zamestnancov podávať skvelé výkony práve vo Vašej firme môže klesať a sú na najlepšej ceste skúsiť to niekde inde.

Prieskumy ukazujú, že práve nedostatočné ocenenie práce a málo pozornosti je najčastejším dôvodom k zmene zamestnania. Pritom to nemusí byť tak ťažké, ako svojich najlepších ľudí podporiť v tom, aby boli spokojní:

  • Zaujímajte sa o svojich najlepších ľudí a venujte im čas a pozornosť – pozvite ich občas na kávu, obed či raňajky.
  • Tí najlepší sú väčšinou tými, ktorí sa chcú zlepšovať a pracovať na sebe. Ponúknite im možnosť ďalšieho vzdelávania, zlepšovania vedomostí alebo lepšieho poznania samého seba.

Práve seba rozvojové semináre môžu byť veľmi vítanou odmenou, ktorá má dva efekty:

  1. Zamestnanec je spokojný, že dostal túto možnosť a pracuje na zlepšení svojich schopností,
  2. spokojný je aj manažér, nakoľko sa jeho človek rozvíja, pretože to sa čoskoro prejaví aj na jeho výsledkoch.

Zamerajte sa na to a budete možno prekvapení, ako tieto Vaše ústretové kroky produktívni ľudia ocenia. Často viac než “obyčajné” zvýšenie platu. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Prajeme Vám, aby ste Vy aj Vaši manažéri vždy mali dostatočný priestor pre tých najlepších ľudí.

Tím Performia

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť