Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

Nie je predajca ako predajca alebo špecifiká predajcov v rôznych odvetviach sú zrejmé

AKČNÝ HRDINA

V oblastiach podnikania ako je cestovná kancelária, jazyková škola, autosalón alebo napríklad akýkoľvek pultový predaj, je obvykle len jediná príležitosť predať. Predajca si nemôže dovoliť nechať zákazníka odísť a dúfať, že sa ešte vráti. Pokiaľ ho predajca nezíska hneď, potom je veľké riziko, že zákazník skončí u iného predajcu, ktorý bude mať viac zámeru k uzavretiu obchodu. Máme pre Vás overené praktické rady, ktoré môžete dostávať prostredníctvom odberu našich pravidelných newsletterov.
Všade tam, kde je málo príležitostí predať a potenciálny zákazník v podstate len ide okolo, je pri hodnotení potenciálu predajcu dobré klásť dôraz na ťah na bránu a zámer predať.

Príklad z praxe od Mårtena Runowa
Predstavte si napríklad obchodníka, ktorý pracuje v obchode s elektronikou na letisku. Predáva veľmi dobre a dokáže zákazníka presvedčiť k rýchlemu rozhodnutiu a kúpe. Zatiaľ čo schopnosť tohto obchodníka zamerať sa a plánovať na veľmi dlhé obdobie vopred môže byť veľmi obmedzená. V obchode na letisku nepotrebuje veľa zámeru alebo plánovania, keďže každý klient si buď práve teraz niečo kúpi, alebo nekúpi nič.

MARATÓNEC

Oblasti podnikania, ktoré poskytujú svojim zákazníkom väčšie systémy, napríklad stroje a technológie, vyžadujú úplne iný prístup. Príležitostí predať je viac, často predajca absolvuje mnoho schôdzok, prezentácií, zasiela mnoho ponúk a kalkulácií, než sa dostaví výsledok. Netrpezlivý predajca môže stratiť záujem o celý obchod, pretože to trvá príliš dlho.
Tam, kde zákazník nakupuje rozvážne, potrebuje mnoho informácií a času, sa vyplatí mať predajcu, ktorý je trpezlivý a vytrvalý. Potrebujeme teda bežca na dlhú trať. Vďaka našim testom dokážete rozoznať, akého zamestnanca prijímate, či máte vo svojej firme.

Príklad z praxe od Mårtena Runowa
Predstavte si, že potrebujete predajcu, ktorý bude predávať zložitý počítačový systém veľkým korporáciám. Pokiaľ sa táto osoba nedokáže zamerať na výsledok a vytrvať, nikdy nebude v tejto práci úspešná, pretože bežný predajný cyklus môže zabrať 6 až 12 mesiacov alebo dokonca dlhšie.

SYMPAŤÁK

Podnikanie, ktoré je postavené na vzťahoch s pravidelnými odberateľmi, má tiež svoje špecifické požiadavky. Opakovaný predaj, pravidelné odbery tovaru či služieb, ako napríklad v potravinárstve, poskytovanie služieb a podobne, sú priamo závislé na silných až osobných väzbách. Predajca, ktorý je neosobný a formálny, a ide len po ,,kšefte”, nemusí byť taký úspešný, aj keď môže mať najlacnejší produkt.
Tam, kde obchod stojí na dlhodobých vzťahoch, je dôležité zamerať sa na schopnosť predajcu vytvárať a udržiavať porozumenie s druhými. Empatia a dôveryhodnosť sú tu kľúčovými vlastnosťami, ktoré viete overiť vďaka našim online moderným systémom.

Záverečný tip od Mårtena Runowa
Je veľmi dôležité vedieť, že úspešný obchodník v jednej oblasti predaja nemusí byť nutne úspešným obchodníkom v oblasti inej. Titul ,,predajca” zahŕňa veľmi širokú oblasť aktivít, a preto existuje mnoho typov predajcov. Až dovtedy, pokým nebudete naozaj veľmi presne vedieť, aký typ predajcu potrebujete a chcete, bude pre vás ťažké byť úspešnými v hľadaní takých ľudí, ktorým sa vo vašom podnikaní bude dlhodobo dariť.

Zamyslite sa teda, kde by ste zaradili vaše podnikanie, a na čo sa zameriate u vašich predajcov. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodneme si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Performia tím

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť