Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

O mníchovi

Všetci to asi poznáte:

Bol jeden mních, mal veľa kníh a nič nevedel z nich. Dovoľte mi, aby som to trochu poopravil. Ten mních mal naozaj veľa vedomostí, bol veľmi vzdelaný. Tak, ako to teda je s tým príslovím? Zdalo by sa, že to čo nasleduje, je len hra slov. Poďme sa teda na to pozrieť.

Vzdelanie je podľa slovníka rozvinutie duševných schopností štúdiom, resp. je to súbor získaných vedomostí. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek. Nič sa tu teda nehovorí o schopnosti používať vzdelanie v reálnom živote alebo ináč, o schopnosti používať vedomosti na zvládanie vzniknutých situácií v živote či riešenie problémov súvisiacich s rôznymi činnosťami človeka. Ak človek s pomerne dobrým vzdelaním nie je schopný pomáhať druhým, a je jedno či v rodine alebo v práci, tak už sami tušíte, že takéhoto človeka veľmi často označujeme aj pomerne jemným označením – nepraktický.

V slovenskom jazyku si často pletieme pojmy vzdelanie – vedomosť – znalosť. Pozrite si, aké vzdelávanie poskytujeme u nás v Performii. Čiastočne to majú na svedomí aj slovníky, avšak našťastie pri definícii slova znalosť nájdeme aj určenie, že je to ovládanie niečoho. Zrazu vidíme, že toto je to podstatné. Ovládať znamená vedieť a mať schopnosť to používať. Úplne jasne nám to vysvetlí jedna definícia, ktorú si môžeme požičať z encyklopédie Wikipédia – znalosť je informácia transformovaná do roviny praktického uplatnenia a použitia. Informácie sú totiž vedomosti, ktoré sme nadobudli prostredníctvom vzdelávania.Porekadlo o našom mníchovi teraz nevyznie tak kruto, len si musíme uvedomiť, že sa venuje čítaniu kníh, „nasávaniu“ obrovského množstva informácií a možno mu ostáva len ten povestný krok, aby vyšiel von zo svojej cely a rozhodol sa prakticky odskúšať to, čo si doposiaľ naštudoval. Na obranu mníchov musím povedať, že mnohí z tej cely vykročili a zanechali nám obrovské množstvo užitočných vecí, ktoré dodnes využívame, či používame. Veľa mníchov však ostalo sedieť pri svojich knihách, ale o nich už nič viac nevieme.

Aj so zamestnancami je to tak ako s mníchmi. Majú rôzny stupeň vzdelania a rôznu schopnosť praktického uplatnenia, ktorá nezávisí od dosiahnutého vzdelania.

Ak sa rozhodujete o posilnení vášho tímu novým zamestnancom, vždy majte na pamäti, že vzdelanie/vedomosti sa môžu pomerne ľahko doplniť (samozrejme nie v prípade odborného lekára či statika, ale to je o úplne niečom inom). Niekedy to môže byť pre vás výhoda, pretože zamestnanca naučíte presne to, čo po ňom požadujete. Je totiž omnoho ľahšie a rýchlejšie naučiť niekoho niečo nové, ako odnaučiť „starého psa“ jeho zlým zvykom.

Ale aby to všetko nevyznelo, že vedomosti sú zlé. Nie, práve naopak. Len si musíme uvedomiť, že je to niečo, čo sa dá naučiť. Vedomosti sú predpokladom na dosiahnutie znalosti, lebo robiť niečo len intuitívne sa nemusí vždy vyplatiť.

Keď už hovorím o vedomosti a znalosti, musím sa zmieniť aj o tom najdôležitejšom, o kompetencii. Veď predsa to je naše hlavné snaženie – aby zamestnanci boli kompetentní na svojich pracovných miestach. Súčasťou kompetencie sú aj vedomosti/znalosti. Avšak to je len jeden z troch bodov trojuholníka. Ďalšie dva body sú kontrola a zodpovednosť. Všetko to je ale podmienené ochotou človeka nadobúdať znalosti, mať veci pod kontrolou a preberať za to zodpovednosť.

Je teda na každom z nás, vrátane majiteľov, manažérov, zamestnancov, či sme ochotní s tým niečo urobiť. Aj náš mních musel byť ochotný s tým niečo urobiť a na konci to už nebol len ten neznámy a nezaujímavý muž v mníšskom rúchu s kapucňou, bol to lietajúci Cyprián. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Ing. Štefan Matús

Váš vlastný a úplný súbor on line nástrojov pre výber zamestnancov a ich rozvoj

Ak sa chcete pri výbere zamestnancov úplne osamostatniť a plne kontrolovať koncepčné budovanie tímu, potom najjednoduchším riešením je vlastniť Performia licencie. V takomto prípade získate prístup k najefektívnejším systémom, ktoré sú na trhu dostupné. Vďaka týmto digitálnym nástrojom budete rýchli, efektívni, ušetríte mnoho času a vyberiete si tých správnych zamestnancov.

Bez ohľadu na veľkosť vašej spoločnosti vždy sú vám k dispozícii vhodné licencie.

Súčasťou licencie Performia je náš celý testovací on-line systém, ktorý obsahuje všetky dotazníky a testy. Pozerá sa na kvalitu kandidátov a ich potenciál. Často býva využívaný aj na personálne audity.

Zatiaľ čo Interspeedia systém je komunikačný nástroj, ktorý počas celého výberového procesu zabezpečí veľmi rýchlu interakciu medzi vami a kandidátmi. Predstavuje vašu priamu linku. Môžete jednoducho ušetriť 55%  alebo aj viac z vašej administratívnej práce a komunikácie súvisiacej s organizáciou pri prijímaní zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, budete schopní zachytiť tých produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli a ktorí chcú od vás získať rýchlu odpoveď, a preto by ste ich mohli stratiť. S Interspeediou budete rýchli, pričom nestratíte svoju kvalitu.

Urobíme z vás profesionála na výbery zamestnancov a budovanie tímu

Semináre, tréningy a workshopy  vám poskytnú účinné, isté, presné a funkčné rady. Umožnia vám väčšiu kontrolu pri tvorbe vašej personálnej stratégie, nad všetkými časťami výberového procesu vrátane plného porozumenia našim testom, v naštartovaní nováčikov do produkcie a  v neposlednom rade nad ďalším rozvojom vášho personálu a tímu. Vedomosti, ktoré získate, vám ušetria nielen peniaze, ale rovnako vás ušetria od frustrácie a problémov, ktoré vždy nasledujú pri prijatí nevhodnej osoby.

Naučíte sa plne porozumieť najdôležitejším faktorom, ktoré hrajú rolu v  tom, ako odhaliť dlhodobú pridanú hodnotu, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti alebo zamestnanci predstavujú, ako zabezpečiť nízku alebo minimálnu fluktuáciu a vyššiu lojalitu a ako vybudovať značku zamestnávateľa.

Prečo konzultácia?

Keď sa pozrieme do slovníka, čo slovo konzultácia znamená,  odpoveďou bude rada odborníka v nejakej oblasti. Konzultant Performie Vám na základe  viac ako 25-ročných praktických skúseností s organizovaním výberových konaní, osobných pohovorov a testovania potenciálu prakticky pre akúkoľvek pracovnú pozíciu v organizácii dokáže poskytnúť odbornú pomoc pri výbere a budovaní tímov.

  • Vieme sa na Vašu firmu pozrieť z nadhľadu, objektívne, bez predsudkov a akýchkoľvek zábran.
  • Vieme zanalyzovať, čo u Vás pri výbere zamestnancov a budovaní produktívneho tímu funguje dobre, ale aj to, čo “nevidíte” alebo neviete vyriešiť, trápi Vás to a brzdí expanziu spoločnosti.
  • Vieme Vám poskytnúť neoceniteľné informácie, ktoré v kombinácii s ostatnými údajmi, ľahko získanými pomocou nášho know-how a on line systémov Performia veľmi uľahčia a zrýchlia Vaše rozhodovanie, týkajúce sa kandidátov alebo  zamestnancov.
  • Vieme identifikovať Vaše problémy a nájsť riešenia a spoločne s Vami ich pretaviť do praxe.
  • Vieme Vám poskytnúť nielen naše služby ušité na mieru, ale v prípade záujmu z Vás urobíme skutočných profesionálov vo výbere zamestnancov a budovaní tímov, ktorí budú mať vďaka konzultantovi vždy istotu, ako ďalej.

Prvá konzultácia zadarmo!

Chcem sa stretnúť