Performia s.r.o.

Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.

O mníchovi

Všetci to asi poznáte:

Bol jeden mních, mal veľa kníh a nič nevedel z nich. Dovoľte mi, aby som to trochu poopravil. Ten mních mal naozaj veľa vedomostí, bol veľmi vzdelaný. Tak, ako to teda je s tým príslovím? Zdalo by sa, že to čo nasleduje, je len hra slov. Poďme sa teda na to pozrieť.

Vzdelanie je podľa slovníka rozvinutie duševných schopností štúdiom, resp. je to súbor získaných vedomostí. Ak máte záujem dostávať pravidelné praktické rady z oblasti budovania úspešných tímov a výberu zamestnancov, neváhajte a prihláste sa na odber našich noviniek. Nič sa tu teda nehovorí o schopnosti používať vzdelanie v reálnom živote alebo ináč, o schopnosti používať vedomosti na zvládanie vzniknutých situácií v živote či riešenie problémov súvisiacich s rôznymi činnosťami človeka. Ak človek s pomerne dobrým vzdelaním nie je schopný pomáhať druhým, a je jedno či v rodine alebo v práci, tak už sami tušíte, že takéhoto človeka veľmi často označujeme aj pomerne jemným označením – nepraktický.

V slovenskom jazyku si často pletieme pojmy vzdelanie – vedomosť – znalosť. Pozrite si, aké vzdelávanie poskytujeme u nás v Performii. Čiastočne to majú na svedomí aj slovníky, avšak našťastie pri definícii slova znalosť nájdeme aj určenie, že je to ovládanie niečoho. Zrazu vidíme, že toto je to podstatné. Ovládať znamená vedieť a mať schopnosť to používať. Úplne jasne nám to vysvetlí jedna definícia, ktorú si môžeme požičať z encyklopédie Wikipédia – znalosť je informácia transformovaná do roviny praktického uplatnenia a použitia. Informácie sú totiž vedomosti, ktoré sme nadobudli prostredníctvom vzdelávania.Porekadlo o našom mníchovi teraz nevyznie tak kruto, len si musíme uvedomiť, že sa venuje čítaniu kníh, „nasávaniu“ obrovského množstva informácií a možno mu ostáva len ten povestný krok, aby vyšiel von zo svojej cely a rozhodol sa prakticky odskúšať to, čo si doposiaľ naštudoval. Na obranu mníchov musím povedať, že mnohí z tej cely vykročili a zanechali nám obrovské množstvo užitočných vecí, ktoré dodnes využívame, či používame. Veľa mníchov však ostalo sedieť pri svojich knihách, ale o nich už nič viac nevieme.

Aj so zamestnancami je to tak ako s mníchmi. Majú rôzny stupeň vzdelania a rôznu schopnosť praktického uplatnenia, ktorá nezávisí od dosiahnutého vzdelania.

Ak sa rozhodujete o posilnení vášho tímu novým zamestnancom, vždy majte na pamäti, že vzdelanie/vedomosti sa môžu pomerne ľahko doplniť (samozrejme nie v prípade odborného lekára či statika, ale to je o úplne niečom inom). Niekedy to môže byť pre vás výhoda, pretože zamestnanca naučíte presne to, čo po ňom požadujete. Je totiž omnoho ľahšie a rýchlejšie naučiť niekoho niečo nové, ako odnaučiť „starého psa“ jeho zlým zvykom.

Ale aby to všetko nevyznelo, že vedomosti sú zlé. Nie, práve naopak. Len si musíme uvedomiť, že je to niečo, čo sa dá naučiť. Vedomosti sú predpokladom na dosiahnutie znalosti, lebo robiť niečo len intuitívne sa nemusí vždy vyplatiť.

Keď už hovorím o vedomosti a znalosti, musím sa zmieniť aj o tom najdôležitejšom, o kompetencii. Veď predsa to je naše hlavné snaženie – aby zamestnanci boli kompetentní na svojich pracovných miestach. Súčasťou kompetencie sú aj vedomosti/znalosti. Avšak to je len jeden z troch bodov trojuholníka. Ďalšie dva body sú kontrola a zodpovednosť. Všetko to je ale podmienené ochotou človeka nadobúdať znalosti, mať veci pod kontrolou a preberať za to zodpovednosť.

Je teda na každom z nás, vrátane majiteľov, manažérov, zamestnancov, či sme ochotní s tým niečo urobiť. Aj náš mních musel byť ochotný s tým niečo urobiť a na konci to už nebol len ten neznámy a nezaujímavý muž v mníšskom rúchu s kapucňou, bol to lietajúci Cyprián. Ak by ste potrebovali poradiť, neváhajte sa ozvať a dohodnete si konzultácie s našim odborným konzultantom.

Ing. Štefan Matús