Čo robíme - Performia
info@performia.sk +421 2 209 205 90
Profesionálne budovanie tímu a efektívne riešenie pre výber zamestnancov.
Čo robíme

Budovanie pracovných tímov, najmä v zmysle prevzatého termínu “team building”, je v našej spoločnosti väčšinou ponímané ako jednorázová aktivita mimo pracovné prostredie. My sa však snažíme o to, aby majitelia, šéfovia a manažéri pochopili, že profesionálne budovanie pracovných tímov je každodenná aktivita a pozostáva z mnohých činností. Patria tu samozrejme výbery nových členov tímu, ale aj ich správne zaškolenie, riadenie a sledovanie produkcie. Súčasťu toho je ale taktiež poznanie svojich stávajúcich zamestnancov, znalosť o ich pracovnom potenciály, znalosti ako ich riadiť a o tom, čo všetko vplýva na ich efektivitu a produktivitu. Z uvedených dôvodov má Performia s.r.o. svoje služby rozdelené do troch základných oblastí.

Testovanie kandidátov a zamestnancov

Na preverenie pracovného potenciálu máme k dispozícii 12 rôznych testov a dotazníkov. Službu testovania poskytujeme v troch rôznych úrovniach.

Jednoduché základné preverenie z hľadiska analýzy pracovného potenciálu hodnotenej osoby – to znamená, že hodnotíme skutočnú schopnosť kandidáta produkovať vo vzťahu k danej pracovnej pozícii. Testovaná môže byť jedna osoba, alebo viacero osôb (kandidáti aj zamestnanci) v rôznom časovom rozmedzí na rôzne pracovné pozície.

Služba Screening je taktiež základné preverenie, avšak vykonáva sa vždy na určitej skupine kandidátov (nie zamestnancov) v jednej jednotke času na jednu pracovnú pozíciu. Screening nie je možné preniesť na inú skupinu a inú pracovnú pozíciu. Je to rýchla a jednoduchá služba. Výsledok, ktorý je dodávaný objednávateľovi, je jednoznačné písomné odporučenie prijať alebo neprijať kandidátov na dané pracovné miesto, podložené faktami. Neposkytujeme objednávateľovi žiadne “možno”.

Audit je hĺbková analýza zamestnancov (nie kandidátov). Výsledky sú dodané objednávateľovi v písomnej forme, ako aj osobne vyhodnotené objednávateľovi a taktiež zamestnancovi. Okrem vyhodnotenia sa odporučí aj rozvojový program pre každého hodnoteného zamestnanca.

Výber zamestnancov na kľúč

Realizujeme výber nových zamestnancov na objednávku, a však bez akéhokoľvek lízingu. Začíname vytvorením inzerátu šitého na mieru pre Vašu spoločnosť, aby pritiahol presne tých kandidátov, ktorých by ste chceli mať vo svojej firme. Následne testujeme prostredníctvom našich systémov ich pracovný potenciál, motiváciu či produktivitu. V ďalšom kole sú vybraní uchádzači pozvaní na osobný pohovor a overujeme aj ich referencie. V poslednom kroku Vám odovzdávame výsledky a odporúčania ohľadom kandidáta, prípadne Vám ho osobne predstavíme.

Semináre a workshopy

Našim cieľom je naučiť našich klientov, aby rozumeli tak zložitej jednotke, ako je človek. Ako pristupuje k pracovným úlohám, ako ho riadiť a viesť k produkcii. Chceme z našich klientov spraviť profesionálov v budovaní pracovných tímov. Preto sme pripravili viacero typov seminárov.

Pol dňový odborný seminár objasňuje 4 konkrétne faktory, pomocou ktorých presne a jednoznačne rozpoznáte vhodnosť kandidátov. Tento seminár je o tom, ako poznať a vybrať toho pravého zamestnanca a nekúpiť mačku vo vreci a je určený pre tých, ktorí chcú veľmi rýchlo rozoznať ťahúňov od brzdičov. Aby ste presne pochopili o čom tu hovoríme, pozrite si nasledovné video. >

Hlavný 4-dňový seminár o vytváraní a udržaní pracovného tímu je zameraný na získanie teoretických a praktických skúseností pri budovaní tímu, prijímaní zamestnancov a hodnotení personálu. Účelom tohto 4-dňového seminára je plne porozumieť najdôležitejším faktorom prijímacieho procesu, správania sa človeka a taktiež tomu, ako sa môžu pomocou nástrojov systému Performia odhaliť možnosti dlhodobej pridanej hodnoty, ktorú pre vašu spoločnosť jednotliví kandidáti ale aj súčasní zamestnanci predstavujú.

Nadstavbové, spravidla dvojdňové semináre, sa zameriavajú na špecifické oblasti budovania tímu, či zabezpečenie efektívneho fungovania zamestnancov na poste. Riešia problematiku potenciálnych zdrojov problému, nakopnutia do produkcie a jej udržanie a zvládanie každodenných situácií.

Jednodňové workshopy sú pokročilé stretnutia pre klientov, ktorí už aktívne pracujú s naším know-how a používajú systém Performia.

Odovzdanie úplného Know-How do rúk užívateľa

Spoločnosť Performia poskytuje licenciu na využívanie všetkých nástrojov výberu a hodnotenia zamestnancov, ktoré obsahuje systém Performia. Je to on-line nástroj prístupný z ktoréhokoľvek miesta, kde je internet. Je bezpečný, jednoduchý a rýchly. Na doplnenie úplného know-how zo 4-dňového seminára sa novému užívateľovi dodáva špecializovaný 1-dňový tréning technických zručností pri obsluhe systému. Klient dostáva odborné manuály, avšak súčasťou licencie je aj odborná starostlivosť prideleného odborného konzultanta.

Interspeedia je on-line systém prepojený s domovskou stránkou Vašej firmy, vďaka ktorému sa vytváranie a publikovanie pracovných inzerátov stane záležitosťou pár minút. Šetrí 55% a viac z Vašej administratívnej práce a času, ktorý trávite komunikáciou súvisiacou s prijímaním zamestnancov. A čo je ešte dôležitejšie, zachytí produktívnych kandidátov, ktorí sú rýchli.

Taktiež pre Vás pripravujeme nový on-line nástroj pre zvyšovanie kontroly a efektivity pracovného tímu – licencia na systém Statsbook. Statsbook je on-line systém, ktorý zabezpečí efektívne vytvorenie, sledovanie a zobrazovanie záznamov o výsledkoch jednotlivcov a organizácie.